30 krajcarów (1775–1777)

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
30 krajcarów (1775–1777)
Dane podstawowe
Emitent

Królestwo Galicji i Lodomerii

Nominał

30 krajcarów

Rocznik

1775, 1776, 1777

Emisja
Mennica

Wiedeń

Data emisji

1775

Opis fizyczny
Masa

9,32 g

Średnica

31 mm

Materiał

srebro

Rant

ozdobny

Stempel

zwykły

Uwagi

moneta obiegowa

30 krajcarów (1775–1777) – moneta trzydziestokrajcarowa, zwana również dwuzłotówką, bita dla Królestwa Galicji i Lodomerii w latach 1775, 1776 i 1777[1].

Awers

Nad skrzyżowanymi gałązkami palmową i laurową umieszczono popiersie Marii Teresy, u dołu napis:

XXXXVIII EX MARCA
PURA VIEN:

pol. z grzywny wagi wiedeńskiej czystego srebra 48 monet. Dookoła znajduje się napis będący skróconą wersją pełnej tytulatury Marii Teresy[2][3]. Dalsza część tytulatury została umieszczona w napisie otokowym na rewersie[2]:

M(aria) THERESIA.D(ei) • G(ratia) • R(omanorum).I(mperatrix) • HU(ngariae) • BO(hemiae) • GA(liciae) • LO(domeriae) • REG(ina).

Rewers

Pod koroną znajduje się, podtrzymywana przez lwy, czteropolowa tarcza z herbami[4]:

Pod tarczą ozdobioną girlandami umieszczono napis „30•KR•”, na dole napis „I•C• F•A•”. Dookoła znajduje się napis będący brakującą częścią tytulatury Marii Teresy z awersu:

ARCHID(ux) • AUS(triae) • DUX • OSW(ecimiae) • ZAT(oriae)•

po nim rok bicia 1775, 1776 lub 1777 oraz „•”[5].

Opis

Moneta została wybita w srebrze, w mennicy w Wiedniu[5]. Litery IC oraz FA umieszczone na rewersie odnoszą się do dyrektorów mennicy – Johana Cronberga i Franza Aircherau[6]. Zakończenie tytulatury Marii Teresy umieszczone na rewersie, w tym między innymi litera W zamiast V w „OSW”, zostało wymyślona przez Austriaków jeszcze przed I rozbiorem Polski dla podkreślenia pretensji do części dawnego Księstwa Cieszyńskiego, przejętego przez Monarchię Habsburgów w połowie XVII w.[3]

Stopień rzadkości (szacowana liczba egzemplarzy) dla poszczególnych roczników przedstawia się następująco:

Nominał Rocznik Stopień rzadkości Liczba egzemplarzy Uwagi Zdjęcie
30 krajcarów 1775 R2[7] 3001–15 000 istnieje moneta bez popiersia Marii Teresy na awersie, stopnień rzadkości RR[8] 30 krajcarow 1775 KOZ.jpg
30 krajcarów 1776 R2[9] 3001–15 000 30 krajcarow 1776 KOZ.jpg
30 krajcarów 1777 R2[10] 3001–15 000 30 krajcarow 1777 KOZ.jpg

Według starszych publikacji monetę klasyfikowano jako bitą dla Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego[11][5][12]. Współczesne opracowania zaliczają ją jednak do monet Galicji i Lodomerii[1]. Przyczyną błędnej klasyfikacji tej monety przez kolekcjonerów końca XIX w.[11] było umieszczenie pełnej tytulatury Marii Teresy podzielonej pomiędzy awers i rewers. Końcowa część tytulatury wymienia właśnie Oświęcim i Zator – jest to jednak tylko zakończenie pełnej tytulatury. Klasyfikacja jako monety bitej dla Galicji i Lodomerii przyjmowana jest również przez katalogi amerykańskie[13].

Zobacz też

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Borys Paszkiewicz, Podobna jest moneta nasza do urodnej panny. Mała historia pieniądza polskiego, Warszawa: Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 2012, s. 162.
 2. 2,0 2,1 Edicta et mandata universalia regnis Galiciae et Lodomeriae ... promulgata. Rozkazy y ustawy powszechne krolestwom Galicyi y Lodomeryi ... ogloszone. Ab 1773/74 u.d.T.: Continuatio edictorum et mandatorum universalium in regnis Galiciae et Lodomeriae ... emanatorum. Kontynuacya wyrkow y rozkazow powszechnych w Galicyi y Lodomeryi krolestwach ... wypadlych. Ab 1817 u.d.T.: Fortsetzung der allgemeinen Verordnungen und Edikte, welche in ... Galizien und Lodomerien ... erlassen worden sind, Typ. Antonii Piller, 1772 [dostęp 2017-09-14] (łac. • niem. • pol.).
 3. 3,0 3,1 Józef Andrzej Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1990, s. 271.
 4. Henryk Cywiński, Dziesięć wieków pieniądza polskiego 980-1980, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982, s. 148.
 5. 5,0 5,1 5,2 Czesław Kamiński, Edmund Kopicki, Katalog monet polskich 1764-1864, wyd. drugie, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977, s. 109.
 6. Czesław Kamiński, Edmund Kopicki, Katalog monet polskich 1764-1864, wyd. drugie, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977, s. 107.
 7. Fortress Katalog – Internetowy Katalog Monet, Fortress Katalog – Internetowy Katalog Monet [dostęp 2017-08-16].
 8. Czesław Kamiński, Edmund Kopicki, Katalog monet polskich 1764-1864, wyd. drugie, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977, s. 110.
 9. Fortress Katalog – Internetowy Katalog Monet, Fortress Katalog – Internetowy Katalog Monet [dostęp 2017-08-17].
 10. Fortress Katalog – Internetowy Katalog Monet, Fortress Katalog – Internetowy Katalog Monet [dostęp 2017-08-17].
 11. 11,0 11,1 Karol Plage, Monety bite dla prowincyi polskich przez Astryię i Prusy oraz monety Wolnego Miasta Gdańska Księstwa Warszawskiego i w oblężeniu Zamościa, Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne Komisja Numizmatyczna, 1970, s. 5.
 12. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. drugie, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 68-70.
 13. Chester L. Krause i inni, 18th Century 1701-1800 Standard Catalog of World Coins, wyd. 3rd edition, Krause Publications, 2003, s. 1044-1045.