Banknoty polskie i z Polską związane

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Katalog „Banknoty polskie i z Polską związane” to katalog referencyjny obejmujący bilety i banknoty emitowane przez Polskę, państwa zaborcze, władze okupacyjne, oraz pieniądz zastępczy, będące prawnymi środkami płatniczymi na terenach Rzeczypospolitej.


Docelowa forma, kształt i treść niniejszego katalogu wymaga współpracy ekspertów i kolekcjonerów w celu osiągnięcia możliwie najwyższej jakości efektu finalnego.

Wprowadzenie i opis korzystania z katalogu

Niniejszy katalog w sekcji poniżej posiada różne „sekcje - linki”. Każda sekcja przenosi do innego elementu katalogu (np. sekcja „Insurekcja kościuszkowska” przenosi do strony, gdzie ukazane są banknoty z tego okresu).

Epoki

Jest to część główna katalogu - znajdują się tutaj linki do konkretnej „epoki” polskiego pieniądza papierowego.

I Epoka - I Rzeczpospolita - bilety okresu insurekcji kościuszkowskiego 8 czerwca 1794 – 6 listopada 1794

II Epoka - Zabory - pieniądz papierowy państw zaborczych oraz zrywów niepodległościowych 1772 - 1918

III Epoka - Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (lata 1916-1918) - Banknoty Generalnego Gubernatorstwa z okresu I wojny światowej (1916-1918)

IV Epoka - II Rzeczpospolita - marki polskie PKKP z lat 1918-1924, a następnie polski złoty (lata 1924-1939)

V Epoka - Okupacja niemiecka 1939-1945 - Banknoty Banku Emisyjnego w Polsce z okresu II wojny światowej (1940-1945)

VI Epoka - Polska Ludowa - Złoty emitowany przez Narodowy Bank Polski od 1944 do 1989

VII Epoka - III Rzeczpospolita - Emisje NBP od 1990 do dziś

Tematy poboczne

Epoka 0 - dotyczy ewentualnych papierowych znaków pieniężnych sprzed insurekcji.

Katalog zabezpieczeń - usystematyzowany katalog zabezpieczeń pieniądza papierowego (takich jak np. znaki wodne).

Katalog pieniądza zastępczego - katalog ukazujący papierowy pieniądz zastępczy na terenie Polski.

itd.