Banknoty polskie i z Polską związane

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Katalog referencyjny obejmujący bilety i banknoty emitowane przez Polskę, państwa zaborcze, władze okupacyjne, (oraz pieniądz zastępczy?) będące prawnymi środkami płatniczymi na terenach Rzeczypospolitej.


Docelowa forma, kształt i treść niniejszego katalogu wymaga współpracy ekspertów i kolekcjonerów w celu osiągnięcia możliwie najwyższej jakości efektu finalnego.


Opis katalogu

Wprowadzenie i opis korzystania z katalogu

Epoki

Część główna czyli linki do poszczególnych - nazwijmy to "epok" - w historii pieniądza papierowego w Polsce.

I Epoka - I Rzeczpospolita - bilety okresu insurekcji kościuszkowskiego 8 czerwca 1794 – 6 listopada 1794

II Epoka - Zabory - pieniądz papierowy państw zaborczych oraz zrywów niepodległościowych 1772 - 1918

III Epoka - Generalne Gubernatorstwo Warszawskie 1916-1918 - Banknoty Generalnego Gubernatorstwa z okresu I wojny światowej 1916 - 1918

IV Epoka - II Rzeczpospolita - Marki polskie PKKP 1918 - 1924, a następnie Złoty 1924 (1919) - 1939

V Epoka - Okupacja niemiecka 1939-1945 - Banknoty Banku Emisyjnego w Polsce z okresu II wojny światowej 1940 - 1945

VI Epoka - Polska Ludowa - Złoty emitowany przez Narodowy Bank Polski od 1944 - 1989

VII Epoka - III Rzeczpospolita - Emisje NBP od 1990 do dziś

Tematy poboczne

Epoka 0 - dotyczy ewentualnych papierowych znaków pieniężnych z przed insurekcji.

Katalog zabezpieczeń - usystematyzowany katalog zabezpieczeń pieniądza papierowego (głównie chodzi o znaki wodne)

Katalog pieniądza zastępczego - hmm...

etc.