Maciej Salamon

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Maciej Salamon
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

1946
Kraków

Profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia
Alma Mater

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

1972
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Habilitacja

1978
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesura

2006

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Jagielloński

Dziekan
Wydział

Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Okres spraw.

19871990

Maciej Salamon (ur. 1946 w Krakowie) – polski historyk mediewista, bizantynolog.

Życiorys

Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (studiował w latach 1964-1969). W trakcie studiów aktywny członek Koła Historyków Studentów UJ. Otrzymywał stypendium naukowe Rektora, a także nagrodę „primus inter pares”. Praca magisterska pt. Najazdy Gotów na Azję Mniejszą w III w. (UJ 1969). Praca doktorska pt. Rozwój idei Rzymu-Konstantynopola od IV do połowy VI w. (Uniwersytet Śląski w Katowicach 1972). Praca habilitacyjna pt. Środowisko kultury łacińskiej w Konstantynopolu w IV wieku (Uniwersytet Śląski w Katowicach 1978). Od 1969 pracował na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie był prodziekanem w latach 1981-1984. Od 1985 pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też pełnił funkcje: prodziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego w latach 1987-1990, a także dziekana Wydziału Historycznego w latach 1992-1996. Od 1997 wykłada również na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2006 otrzymał tytuł profesorski. Członek Collegium Invisibile[1].

Zajmuje się historią późnego antyku, historią Bizancjum V-XV w, Słowianami oraz numizmatyką bizantyńską.

Wybrane publikacje

Książki

 • Rozwój idei Rzymu – Konstantynopola od IV do 1 poł. VI w., Katowice 1975.
 • Środowisko kultury łacińskiej w Konstantynopolu w IV wieku, Katowice 1977.
 • Mennictwo bizantyńskie. Zarys Mennictwa Europejskiego, t. VI, Kraków 1987.
 • [wspólnie z A.Waśko] Średniowiecze. Encyklopedia Historyczna Świata, t.IV, Kraków: Opres, 2000.
 • [wspólnie z A.Waśko i in.] Kształtowanie średniowiecza. Wielka historia świata, t. IV, Kraków-Warszawa: Fogra, 2005.

Obszerne rozdziały i hasła w kompendiach naukowych

 • Numizmatyka [w:] Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t.3, red. E.Wipszycka, Warszawa 1999, s.490-584, tabl.1-20.
 • Bułgaria (w:) Encyklopedia Historyczna Świata, t. VIII, cz.1: Europa, Kraków, Opres 2001, s.112-129.
 • Grecja (w:) Encyklopedia Historyczna Świata, t. VIII, cz. 1: Europa, Kraków, Opres 2001, s. 252-273.
 • Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) 2002, 255 haseł sygnowanych, ok. 110 s.
 • Ioannes Antiochenus [z J.Prostko-Prostyńskim], Theophylactus Simocatta, Ioannes Malalas, Theophanes Confessor, Anastasius Bibliothecarius, Hierokles, Notitiae eiscopatuum ecclesiae Constantinopolitanae [z K.Ilskim], [w:] Novae in Ancient Sources. Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town, t. 1, wyd. T.Derda, P.Dyczek, J.Kolendo, Warsaw 2008 (wyd. 2009), s. 83-93, 106-107, 111-114

Artykuły

 • Some Notes on an Inscription form the Medieval Silistra (c.976), Revue des Études Sud-Est Européennes, 9(1971), s.487-496.
 • Polityka osiedlania plemion barbarzyńskich w prowincjach rzymskich za cesarza Probusa (276-282), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace Historyczne, 2 (1971), s.95-103.
 • Zachód i Wschód imperium rzymskiego wobec uzurpacji Prokopiusza (365-366 r.), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace Historyczne, 3 (1972), s.13-24.
 • Rzekoma wojna ludowa w Tracji i Azji Mniejszej w czasie uzurpacji Prokopiusza (365-366 r.), Eos, 60(1972), s.369-379.
 • K voprosu o date glavnogo sraženija russkich s grekami v ijule 1043 goda, Vizantijskij Vremennik, 33(1972), s.88-91.
 • Na marginesie numizmatyki Regaliana i Dryantilli, Wiadomości Numizmatyczne, 17(1973), s.138-153.
 • Dacja w oczach pisarzy późnorzymskich (IV-VI w.), (w:) Prowincje rzymskie i ich znaczenie w ramach Imperium. Prace XI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Toruń wrzesień 1974, Wrocław 1976, s.117-134.
 • Problem upadku Cesarstwa Rzymskiego w greckiej historiografii powszechnej początków VI wieku (Zosimos i Eustatiusz z Epifanii), (w:) Problemy schyłku świata antycznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 219, Historia i Współczesność, t.3, Katowice 1978, s.115-128.
 • O poznawczej wartości ikonografii monet późnorzymskich (IV-V w.), Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 19/1 (styczeń-czerwiec 1975), Wrocław 1976, s.1.
 • Praca rzemieślnicza a kariera senatorska w Konstantynopolu w IV wieku, (w:) Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Katowice 17-20 września 1979 r., Katowice 1979, cz.II, Symposia I-VIII, s.48-55.
 • La conception de l'empereur Julien Apostat pour la réorganisation du monnayage Romain, Wiadomości Numizmatyczne, 23(1979)1 = Polish Numismatic News, 3(1979), s.20-30.
 • Pełnowartościowy a kredytowy charakter pieniądza bizantyńskiego (do XI wieku), (w:) Pieniądz i gospodarka pieniężna w starożytności i średniowieczu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 335, Historia i Współczesność, t.5, Katowice 1979, s.94-120.
 • Priscianus und sein Schülerkreis in Konstantinopel, Philologus. Zeitschrift für Klassische Philologie, 123(1979), s.91-96.
 • Napływ złotych monet bizantyńskich na ziemie polskie, [w:] VI Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli. Złota moneta w Polsce, 17-18 listopada 1977, Nowa Sól 1980, s.22-29.
 • Złota i brązowa moneta bizantyńska w Polsce od VI do XI wieku, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 22(1978), Wrocław 1980, s.6-8.
 • Przydomek "Wielki" w późnoantycznej historiografii łacińskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 70(1981), s.107-122.
 • Historycy epoki upadku Cesarstwa Rzymskiego (schyłek IV – pierwsza połowa VII wieku), (w:) Z zagadnień historiografii od czasów antyku do XVI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 525, Historia i Współczesność, t.6, Katowice 1982, s.45-64.
 • Próbna moneta bizantyńska znaleziona w Krakowie, (w:) VII Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli, 3-4 października 1980, Moneta Miedziana w Polsce, Zielona Góra 1983, s.34-41.
 • Data listu Juliana Apostaty do Alypiosa (IX), Acta Universitatis Vratislaviensis 497, Antiquitas, 9(1983), s.199-202.
 • Mnisi scytyjscy w Konstantynopolu (519-520 r.), Balcanica Posnaniensia, 1(1984), s.325-338.
 • Calocaerus "magister pecoris camelorum" e l'indole della sua rivolta in Cipro nel 334, (w:) Studi in onore di Arnaldo Biscardi, t.5, Milano 1984, s.79-85.
 • "Referre a notioribus pedem". Stosunek historyków późnoantycznych (druga połowa IV wieku) do podejmowania tematyki współczesnej, (w:) Na styku dziejopisarstwa i publicystyki ze współczesnością. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 657, Historia i Współczesność, t.7, Katowice 1984, s.13-34.
 • Mennictwo bizantyńskie. Stan badań i perspektywy, (w:) Pieniądz starożytny. Stan badań i perspektywy polskich badań. Materiały z konferencji w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja Numizmatyczna, Warszawa 1983, s.111-125.
 • Kryteria oceny jednostki "wybitnej" w historiografii. Julian Apostata, (w:) Wybitni i przeciętni przywódcy a lud i społeczeństwo. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 695, Katowice 1985, s.28-37.
 • Wczesnobizantyńskie emisje konsularne – problem datacji, Wiadomości Numizmatyczne, 28(1984 wyd. 1985), s.1-11.
 • War Konstantinopel im IV Jahrhundert eine lateinische Sprachinsel ?, (w:) XVe Confèrence Internationale d'Études Classiques "Eirene", Nesebar 1978, Thracia, 7(1985), s.250-256.
 • Some Unique Obverse Legends on Bronze Coins of Maurice and Phocas from the Eastern Mints (589-610), Wiadomości Numizmatyczne, 39(1985 wyd. 1986), z.1-2 = Polish Numismatic News, 4(1986), s.55-65.
 • Lászlo Váradyego interpretacja upadku cywilizacji antycznej, Historyka, 17(1987), s.105-118.
 • Nauki przyrodnicze a rozwój współczesnych badań numizmatycznych, Historyka, 18(1988), s.71-83.
 • Krzyż na monetach bizantyńskich, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 31/1 Styczeń-czerwiec 1987), Wrocław 1989, s.16-18.
 • Język napisów na monetach bizantyńskich, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 31/1, (styczeń-czerwiec 1987), Wrocław 1989, s.25-26.
 • Konsulat zwyczajny w Bizancjum w VI i na początku VII wieku, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 31/2 (lipiec-grudzień 1988), Wrocław 1989, s.6-8.
 • Jordanes w środowisku Konstantynopola połowy VI wieku. Uwagi wstępne, Balcanica Posnaniensia, 5(1990), s.405-415.
 • Acclamation or Barbarism in the Legend of Leontius' (484-488) Solidus, Wiadomości Numizmatyczne, 34(1990 wyd. 1991) = Polish Numismatic News, 5(1991), s.154-159.
 • Justin II, la Nouvelle Rome et le consulat, (w:) Idea giuridica e politica di Roma e personalità storiche, cz.1, Da Roma alla Terza Roma. Documenti e Studi. Rendiconti del X Seminario, Campidoglio 21 aprile 1990, Roma 1991, s.59-69.
 • Wyprawa floty Totili na południowe wybrzeże Epiru w 551 r., Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 33/2 (lipiec-grudzień 1989), Kraków 1991, s.256-257.
 • Costantinopoli: "Nuova Roma" o "Roma Orientale" ?, (w:) Atti del Convegno Internazionale. Itinerari di idee, uomini e cose fra Est ed Ovest europeo, Udine 21-24 Novembre 1990, Udine 1992, s.463-473.
 • Bizancjum i Bułgaria wobec ekspansji tureckiej w dobie bitwy na Kosowym Polu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1066, Prace Historyczne, 102, Studia Polono-Danubiana et Balcanica 5, Kraków 1992, s.29-43.
 • Krzyż na Golgocie, czy obalony ołtarz perski. Interpretacja pewnego typu monetarnego w Bizancjum, Vox Patrum, 11/12 (1991-1992),z.2-23, s.105-113.
 • "Amicus" or "hostis", Boleslav the Valliant and Byzantium, (w:) Byzantium and Its Neighbours, from the Mid-9th till the 12th Centuries. Papers Read at the Byzantinological Symposium, Bechyně 1990 = Byzantinoslavica, 54(1993), s.114-120.
 • Alanicus, Vandalicus, Africanus dans la titulature de Justinien, Acta Universitatis Wratislaviensis 1435, Antiquitas, 18(1993), s.191-198.
 • Basiliscus cum Romanis suis, (w:) Studia Moesiaca, wyd. L.Mrozewicz, K.Ilski, Poznań 1994, s. 179-196.
 • Theology and Coinage. The Name of Theoupolis on the Coins of Antioch, (w:) Proceedings of the 11th International Numismatic Congress, Louvain-la-Neuve 1993, t.3, s.15-20.
 • Emisje dla cesarstwa czy dla plemion barbarzyńskich ? Lekkie solidy VI-VII w., Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 35/1-2 (styczeń-grudzień 1991), Kraków 1993, s.3-5.
 • Powstanie i losy idei Wschodniego Rzymu (IV-XVI wieku), Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 35/1-2 (styczeń-grudzień 1991), Kraków 1993, s.10-11.
 • Rozpad i upadek Cesarstwa Rzymskiego. Społeczeństwo wobec nowych struktur politycznych, (w:) Starożytny Rzym we współczesnych badaniach. Państwo-Społeczeństwo-Gospodarka. Liber in memoriam Lodovici Piotrowicz, Kraków 1994, s.191-209.
 • Greek Elements in the Inscriptions of Byzantine Coins in the Sixth Century, Byzantina et Slavica Cracoviensia, 2(1994), s.53-59 + 15 ill.
 • Zarys dziejów Komisji Filologii Klasycznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1958-1992, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 36/1-2 (styczeń-grudzień 1992) Kraków 1994, s.31-33.
 • Coinage and Money in the Epigrams of Palladas. A Few Remarks, (w:) Everyday Life and Literature in Antiquity, wyd. S. Stabryła, Classica Cracoviensia, 1(1995), s.91-101.
 • Imię i tytuł Władysława III (Warneńczyka) w historiografii greckiej, (w:) Cracovia, Polonia, Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątąpiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, s.529-536.
 • Europa w Getica (9) Jordanesa, [w:] Nunc de Suebis dicendum est. Studia archaeologica et historica Georgio Kolendo ab amicis et discipulis dicata, Warszawa 1995, s.221-224.
 • Bizancjum wobec wyprawy warneńskiej, (w:) Świat chrześcijański i Turcy osmańscy w dobie bitwy pod Warną, red. D.Quirini-Popławska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1178, Prace Historyczne 119, Studia Polono-Danubiana et Balcanica 8, Kraków 1995, s.73-94.
 • "Ojczyzny" plemion barbarzyńskich w okresie Wędrówki Ludów, (w:) Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t.I/1, wyd, J.Staszewski, Gdańsk-Toruń 1995, s.167-179.
 • Polityka czy ekonomia. Legendy monet bizantyńskich V i VI w., Sprawozdania z Posiedzeń Naukowych. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 39/2 (1995 wyd.1996), s.3-4.
 • The Byzantine Gold Coin Found at Żółków (Southern Poland) and the Problem of Lightweight Solidi in Central Europe, Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne, 1(1996), s.97-105.
 • Pamprepiusz z Panopolis – pisarz , profesor, polityk, obrońca pogaństwa w cesarstwie wschodnim, (w) Studia Classica et Byzantina Alexandro Krawczuk oblata, Kraków 1996, s.163-195.
 • Nowy Rzym chrześcijański w oczach Bizantyńczyków, (w:) Prawosławie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1194, Studia Religiologica, 19, Kraków 1996, s.11-23.
 • Konstantynopol pierwszą stolicą chrześcijaństwa. Losy pewnej idei. Sprawozdania z Posiedzeń i Czynności Polskiej Akademii Umiejętności, 60(1996), s.62-63.
 • Der Begriff Europa in der Spätantike und Byzanz, [w:] Die Idee Europa in Geschichte, Politik und Wirtschaft, wyd. H,Timmermann, Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, t.82, Berlin 1998, s.19-23.
 • On the Credibility of an Item in Jan Długosz's Chronicle. May 17, 1395 - the Date of the Battle of Rovine or of the Death of Queen Mary ?, [w:] Melanges d'histoire byzantine offerts à Oktawiusz Jurewicz à l'occasion de son soixante - dixième anniversaire. Byzantina Lodziensia III, Łódź 1998, s.164-170.
 • Polen und Byzanz – Wege der Begegnung, [w:] Byzanz und Ostmitteleuropa 950-1453. Beiträge zu einer Table Ronde. Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik, t.3, red. G.Prinzing, M.Salamon, Wiesbaden 1999, s.151-164.
 • Konstantyn i Metody – typowi czy nietypowi misjonarze bizantyńscy ?, [w:] Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylometodiańskie, wyd. A.Barciak. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zabrze 1998, Katowice 1999, s.74-91.
 • Ułamek monety bizantyńskiej ze skarbu z Gniezna (W sprawie zaniku miliaresionów w skarbach wczesnośredniowiecznych), Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne, 3-4 (1999), s.213-220.
 • Z problematyki mennictwa wczesnośredniowiecznego Chersonu, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 41/2 (1997 wyd.1999), s.2-4.
 • Bizancjum Feliksa Konecznego, (w:) Feliks Koneczny dzisiaj, red. J.Skoczyński, Kraków 2000, s.167-186.
 • Eine Wende in der Münzgeschichte Chersons unter Justin II, XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997. Akten-Proceedings-Actes, wyd. B.Kluge, B.Weisser, Berlin 2000, s.868-873, 10 il.
 • Hail czy Hal malarz i duchowny prawosławny ?, (w:) Ars Graeca-Ars Latina, Studia dedykowane A. Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, s. 115-119.
 • Cyprian (Kyprianos, Kiprian) the Metropolitan of Kiev and Byzantine Policy in East Central Europe, (w:) Byzantium and East Central Europe, wyd. G. Prinzing, M.Salamon, with the assistance of P.Stephenson [Byzantina et Slavica Cracoviensia, 3], Kraków 2001, s. 221-236.
 • Obecność Nowego Rzymu w Europie Środkowowschodniej, (w:) Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Zabrze-Katowice 2001, s. 295-319.
 • Ladislaus von Oppeln – ein schlesischer Herzog zwischen der katholischen und der orthodoxen Welt, (w:) Srednovekovna Christijanska Evropa: Iztok i Zapad. Medieval Christian Europe: East and West, red. V.Gjuzelev, A.Miltenova, Sofia 2002, s. 518-527.
 • Fundacja klasztoru benedyktynów słowiańskich na Kleparzu. Ekumenizm w dobie św. Królowej Jadwigi, (w:) Kościół krakowski w życiu państwa i narodu polskiego, red. A.Pankowicz [Textus et Studia, 7], Kraków 2002, s. 61-82.
 • Polen und Byzanz. Die Perspektiven des 11. und des 14. Jahrhunderts, (w:) East Central Europe at the Turn of the 1st and 2nd Millenia, wyd. V.Múcska, Acta Historica Posoniensia (Bratislava), 2 (2002), s. 89-102
 • Cesarska „ikona” darowana Childebertowi II królowi Franków, (w:) Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, wyd. A.Bursche, R.Ciołek, Warszawa 2003, s. 343-348.
 • [wspólnie z Anną Muzyczuk], Znalezisko brązowej monety bizantyńskiej z Beska, pow. Sanok, (w:) Polonia Minor medii aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, wyd. Z.Woźniak, J.Gancarski, Kraków-Krosno 2003, s. 181-190.
 • Germanin czy Słowianin ? W sprawie znaleziska monet Justyniana znad Górnej Raby, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
 • Pamięć wspólnoty śródziemnomorskiej. Rozważania nad tradycją bizantyńskich ikon maryjnych, (w:) Portolana. Studia Mediterranea, 1 (2004), s. 81-92.
 • Znalezisko miliarensów Justyniana I z doliny Raby. Próba interpretacji numizmatycznej, (w:) Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza [Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2166], Katowice 2004, s. 251-271.
 • Ku nowej tożsamości etnicznej. Plemiona germańskie na Wschodzie w III-VI w., (w:) Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, red. M.Salamon, J.Strzelczyk, Kraków 2004, s.145-158; wyd. 2 Kraków 2010, s. 157-171.
 • A Late-Roman Bronze Coin Find at Thubursicum Numidarum (Now Khemissa, Algeria), Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne, 5(2004), s. 61-73.
 • Ocalone świętości. O tradycji ikon, które przetrwały okupację łacińską. [w:] IV Krucjata. Historia , reperkusje, konsekwencje, red. Z.Kijas, M.Salamon, Kraków, WAM 2005, s. 183-193.
 • Mikołaj Lanckoroński in Konstantinopel und die Gottesmutter nominata Mellita, [w:] Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur. Wyd. L.M.Hoffmann, A.Monchizadeh [Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik, 7], Wiesbaden 2005, s. 947-963.
 • The Miliaresia with St. Mary Nikopoios Attributed to Basil II – Can They Be Dated?, [w:] Kletorologion eis mnemen Nikou Oikonomides, red. F. Euangelatou-Notara, T. Maniate-Kokkine, Athena-Thessalonike 2005 (wyd. 2006), s. 359-372.
 • [wspólnie z M.Wołoszynem] Byzantine Coins from the 6th and 7th Century Found in Poland and their East-Central European Context, Bulletin du Cercle d’Études Numismatiques, 43 (2006), z. 2, s. 235-244.
 • The Oldest Mention of Bulgaria in a Medieval Polish Chronicle. Chronica by Master Vincent, [w:] Vizantija, Balkanite, Evropa. Izsledvanija v čest na Prof. Vasilka Tàpkova-Zaimova [Studia Balcanica, 25], Sofija 2006, s. 463-471.
 • Przymusowe przesiedlenia w starożytności i średniowieczu, [w:] Migracje: dzieje typologia, definicje, red. A.Furdal, W.Wysoczański [Acta Universitatis Wratislviensis, t. 2945], Wrocław 2006, s. 55-65.
 • Władysław Opolczyk a kraje kultury prawosławnej, [w:] Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach. Red. A.Barciak, Zabrze – Katowice 2007, s. 221-231.
 • Einige Bemerkungen zur Notitia episcopatuum des Codex Parisinus 1555A, [w:] Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century, wyd. M.Kaimakamova, M.Salamon, M.Smorąg Różycka [Byzantina et Slavica Cracoviensia, 5], Cracow 2007, 89-102.
 • Kilka uwag w sprawie chronologii homilii św Jana Chryzostoma wygłoszonej w kościele gockim, [w:] Byzantina Europaea. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, Łódź 2007 (wyd. 2008), s. 517-524.
 • The Inscription of Dulcissimus, the Bishop of Dorostolon, in Odessos, Byzantinoslovaca, 2 (2008), s. 49-59.
 • Follis Herakliusza z Grodziska Dolnego (pow. Leżajsk) a znaleziska monet brązowych w kręgu awarskim, [w:] Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki, wyd. P. Berdowski, B.Blahaczek, Rzeszów 2007, s. 397-405
 • Greckie hapax legomenon (?) w liście bizantyńskiego władcy do Władysława III (Warneńczyka), [w:] Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. J.Smołucha, A.Waśko, T.Graff, P.F.Nowakowski, Kraków 2008, s. 201-213.
 • Jan Chryzostom i Goci w Konstantynopolu, [w:] Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska Pedagogia [Opolska Biblioteka Teologiczna, 105], red. N.Widok, Opole 2008, s. 245-266.
 • Józef Wolski (1910-2008). Expert In Parthian History, Historian of Antiquity, Palamedes. A Journal of Ancient History, 3 (2008) wyd. 2009, s. 9-16.
 • Novae in the Age of the Slav Invasions, [w:] Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town, t.1, wyd. T.Derda, P.Dyczek, J.Kolendo, Warsaw 2008 (wyd. 2009), s. 173-212.
 • A Gilded Miliaresion from Excavations in the Market Square in Cracow, [w:] Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th century, wyd. M.Wołoszyn, [Moravia Magna, S. Polona, 3], Kraków 2009, s. 625-634.−
 • Powstanie Uniwersytetu Śląskiego, [w:] W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku [Katowice w 143. rocznicę uzyskania praw miejskich. VIII], red. A.Barciak, Katowice 2009, s. 43-56.−
 • Arsakios, Attyk i tradycja historyczna o wygnaniu Jana Chryzostoma, [w:] Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, red. E.Dąbrowa, M.Dzielska, M.Salamon, S.Sprawski, Kraków 2010, s. 563-576.

Przypisy

 1. Lista tutorów Collegium Invisibile. ci.edu.pl. [dostęp 2011-04-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (7 maja 2013)].

Linki zewnętrzne

Poprzednik
brak
Dziekan Wydziału Historycznego UJ
1987-1990
Następca
Andrzej Chwalba