Mennica w Dahlholm

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Szeląg (1572) z Dahlholm
Półmarka (1573) z Dahlholm

Mennica w Dahlholm – dorywcza mennica z siedzibą na zamku Dahlhom w Inflantach (obecnie Dole na Łotwie), w której w czasie rozejmu w wojnie siedmioletniej z Moskwą bito monety dla potrzeb opłacenia żołdu wojsku najemnemu[1].

Po zakończeniu działań zbrojnych, na innym zamku – w Parnawie, pozostawało 500 najemników walczących po stronie Rzeczypospolitej. Skarb był im winien 400 tys. złotych polskich, a dług rósł o 4 tys. talarów każdego miesiąca. Zygmunt II August pokrył z dochodów dóbr królewskich w Inflantach 300 tys. złotych polskich. Pozostałą kwotę zdecydowano się pozyskać z przebicia w Dahlholm bliżej nieznanej ilości srebra. Polecenie królewskie wykonano już po śmierci władcy – właściwie wybite monety powinny być zaliczane do okresu bezkrólewia[1].

Monety, nazywane czasami chodkiewiczowskimi, były bite z datą 1572 albo 1573, wg systemu monetarnego wówczas jeszcze niepodległej Rygi[1]:

1 marka ryska = 2 półmarki = 4 wiardunki = 36 szelągów.

Kursy wymiany monet inflanckich na pieniądze Rzeczypospolitej ustalono na[1]:

  • 1 złoty polski = 4 marki,
  • 1 marka = 1 szóstak litewski,
  • 1 półmarka = 1 trojak litewski,
  • 1 szeląg = 1/6 grosza litewskiego.

Wybito jednak monety podwartościowe, niezgodne z przepisami menniczymi. Różniły się one też znacznie od innych monet Zygmunta II Augusta projektem plastycznym i brakiem tytulatury królewskiej[1].

Zobacz też

Przypisy

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Adam Dylewski, Historia pieniądza na ziemiach polskich, wyd. pierwsze, Warszawa: Carta Blanca Sp. z o.o. Grupa Wydawnicza PWN, 2011, s. 171, ISBN 978-83-7705-068-2.