Monety rosyjsko-polskie

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Awers i rewers monety 25 kopiejek – 50 groszy 1842
Awers i rewers monety 20 kopiejek – 40 groszy 1842
próbne 10 kopiejek – 20 groszy 1842
próbne 5 kopiejek – 10 groszy 1842

Monety rosyjsko-polskiesrebrne monety dwunominałowe bite w latach 1842–1850 przez mennicę w Warszawie[1].

Dnia 3 września 1841 roku został wydany ukaz carski[2] dokonujący unifikacji systemu monetarnego Królestwa Kongresowego z systemem monetarnym rosyjskim. W miejsce używanej od 1815 roku, jako podstawowej jednostki wagowej, grzywny kolońskiej wprowadzono funt rosyjski. Podstawową jednostką monetarną przestała być złotówka a został nią rubel. W rozporządzeniu decydowano o wprowadzeniu nowych monet dwunominałowych: w złocie 5 rubli, w srebrze 1 rubel, 50 kopiejek, 25 kopiejek, 20 kopiejek, 10 kopiejek i 5 kopiejek[2]. W przepisach stanowiono o biciu monet dwunominałowych, ale ze względu na występowanie ułamkowych wartości złotych zdecydowano o biciu jedynie 25 kopiejek – 50 groszy, 20 kopiejek – 40 groszy, 10 kopiejek – 20 groszy, 5 kopiejek – 10 groszy. Ostatecznie zrezygnowano z bicia dwóch najniższych nominałów, które zostały jednak w 1842 roku wybite w niewielkiej liczbie i są obecnie traktowane jako monety próbnego bicia[2]. Złotowe równowartości monet wprowadzonych do obiegu, a więc 25 kopiejek – 50 groszy i 20 kopiejek – 40 groszy wynosiły 1⅔ oraz 1⅓ złotego odpowiednio.

Ze względu na fakt bicia i wprowadzania do obiegu na terenie Królestwa Kongresowego dwunominałowych monet kopiejkowo-groszowych według rosyjskiego szeregu nominałowego, monety te w numizmatyce polskiej określane są jako rosyjsko-polskie. W numizmatyce rosyjskiej[3] monetami rosyjsko-polskimi nazywa się również dwunominałowe monety polsko-rosyjskie z lat 1832–1841.

W tabeli poniżej zestawiono roczniki, w których obydwie monety były bite przez mennicę w Warszawie (MW)[4].

Nominał 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850
20 kopiejek – 40 groszy MW MW MW MW MW MW MW
25 kopiejek – 50 groszy MW MW MW MW MW MW MW MW

Rocznik 1844 w przypadku monety 25 kopiejek – 50 groszy bardzo rzadko pojawia się obecnie na rynku kolekcjonerskim, a moneta 20 kopiejek – 40 groszy z 1846 określana jest jako unikat[4]. Być może były to również monety jakiegoś dzisiaj bliżej nieokreślonego próbnego bicia.

Zobacz też

Przypisy

  1. Czesław Kamiński, Edmund Kopicki, Katalog monet polskich 1764–1864, 1977.
  2. 2,0 2,1 2,2 Janusz Parchimowicz, Monety polskie, 2003.
  3. Vladimir Bitkin, Composite Catalogue of Russian Coins, Part II (1740–1917), 2003.
  4. 4,0 4,1 Karol Plage, Monety bite dla Królestwa Polskiego w latach 1815–1864 i monety bite dla miasta Krakowa w roku 1835 XXXVIII tablic, 1972.