Cennik monet Berezowskiego

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cennik monet Berezowskiego – cennik monet polskich autorstwa Konrada Berezowskiego, wydany nakładem Towarzystwa Numizmatycznego Warszawskiego w 1934 r., w którym opublikowane zostały ceny z lat trzydziestych XX w. numizmatów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz okresów: porozbiorowego, I wojny światowej, jak również II Rzeczypospolitej, do roku 1933[1].

Podobnie jak inne numizmatyczne opracowania cennikowe, książka jest ważnym źródłem pomagającym w ocenie stopnia rzadkości, przede wszystkim numizmatów końca I Rzeczypospolitej i okresu rozbiorów.

Ceny zebrane w tabeli zostały wyrażone są w złotych i groszach z lat trzydziestych XX w. W ostatniej kolumnie podano stopień rzadkości szacowany przez Konrada Berezowskiego[1].

Praktycznie dla każdej pozycji zamieszczono odnośniki do innych opracowań numizmatycznych związanych z opisywanym okresem. Znaczenie wykorzystanych skrótów przedstawia się następująco[2]:

 • Bolcewicz – Katalog monet polskich (1900),
 • Czapski – Catalogue des monnaies et médailles polonaises,
 • Gumowski – Podręcznik numizmatyki polskiej,
 • Gil i Iljin – Monety rosyjskie bite w latach 1801–1904,
 • Hess – Russische Münzen des 19 Jahrhunderts, 1931,
 • Hamburger – Auktion polnischer Münzen, 1932,
 • nowe bicie warszawskie 1858 – grosze i trojaki nowego bicia z 1858 roku z rozkazu cara Mikołaja I dla muzeum w Avennes, odznaczające się biciem poprawniejszym i szczuplejszym krojem liter i cyfr,
 • nowe bicie petersburskie 1869 – pieniądze bite w 1869 r. w Petersburgu stemplem specjalnym,
 • Plage – Okres Stanisława Augusta w historii numizmatyki polskiej 1913 oraz Monnaies frappées pour le Royaume de Poloğne en 1815 á 1864 (1902),
 • Schlesinger – Polnische Münzen und Medaillen 1930 oraz Sammlung ausländischem Münzenbesitz 1953,
 • Tyszkiewicz – Podręcznik numizmatyczny,
 • Wittyg – Spis monet polskich bitych po upadku Rzeczypospolitej.

W opisach poszczególnych pozycji dokonano niewielkich korekt językowych. Przede wszystkim użyto słów rant i otok w ich XXI-wiecznym znaczeniu. Również opisy typu litera G jak C oraz litera G normalna, zastąpiono litera G bez szeryfa i litera G z szeryfem, odpowiednio[3].

Panowanie Stanisława Augusta (1764–1795)

Monety koronne

Szelągi

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
1 1 szeląg bez roku Czapski 5345; Plage 4; Gumowski 2158; Tyszkiewicz 50 marek ? R8
2 1 szeląg 1766 Czapski wymienia szeląg 1766 r. przerobiony z szeląga 1767 r. Czapski –; Plage –; Gumowski 2158–4 (płacono 50 rubli) ? R8
3 1 szeląg 1767 korona wąska lub szeroka Czapski 3098; Plage 3; Gumowski 2158–2 po – 60 R
4 1 szeląg 1768 monogram duży lub mały; litera A monogramu przy końcu zakręcona albo nie; na rewersie litera G z kropką lub bez Czapski 3112; Plage 5; Plage 6; Plage 7; Gumowski 2158–3 po – 40 R
5 1 szeląg 1768 bez litery G na rewersie; Plage powołuje się na Czapskiego, w którego zbiorze ów szeląg nie figuruje Czapski –; Plage 5 uw.;Gumowski 2158–5 ?
6 1 szeląg 1776 na rewersie litery R.P. zwarte lub szeroko rozstawione Czapski 3196; Plage 9; Gumowski 2159 1 75 R2
7 1 szeląg 1792 Czapski 3352; Plage 10; Gumowski 2160 25 R4

Półgrosze

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
8 ½ grosza 1766 cyfry roku 1766 drobne lub większe Czapski 3080; Plage 11; Gumowski 2161–1 po 1 R
9 ½ grosza 1767 Czapski 3097; Plage 129; Gumowski 2161–2 40
10 ½ grosza 1768 monogram mały lub duży; odmiany w kształcie cyfry 2; kreska w ułamku pozioma lub krzywa Czapski 3111; Plage 13; Plage 14; Gumowski 2161–3 po – 40
11 ½ grosza 1775 cyfry roku 1775 cieńsze lub grubsze; odmiany w kształcie cyfry 2 Czapski 3195; Plage 15; Gumowski 2162–1 po 1 25 R
12 ½ grosza 1776 obręcz dolny w koronie wąski lub szeroki Czapski 3195; Plage 16; Gumowski 2162–2 po 3 R
13 ½ grosza 1777 Czapski 3209; Plage 17; Gumowski 2162–3 6 R2
14 ½ grosza 1780 Czapski 3238; Plage 18; Gumowski 2162–4 2 50 R2
15 ½ grosza 1781 Czapski 3248; Plage 19; Gumowski 2162–5 8 R2
16 ½ grosza 1782 Czapski 3257; Plage 20; Gumowski 2162–6 2 50 R2
17 ½ grosza 1786 na rewersie napis: PÓŁ / GROSZA Z MIEDZI KRAIOW / E. B. Mierzb. 50 marek; Kub. 50 marek; Tyszkiewicz 50 marek 100 R7
18 ½ grosza 1792 Czapski 5342; Plage 22; Gumowski 2164; Merz 51 marek; Kub.40 marek; Tyszkiewicz 10 marek 60 R4

Grosze

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
19 1 grosz 1765 na awersie napis: STA. / NISLAVS /AVG: REX. / POL. MDL / 1965 Czapski –; Plage 23; Gumowski 2165; Tyszkiewicz 75 marek ? R8
20 1 grosz 1765 na awersie: monogram i 17–65; rewers: pięciopolowa tarcza bez wieńca Czapski 7865; Plage 24; Gumowski 2166 ? R8
21 1 grosz 1765 na awersie: monogram i 17–65; rewers: 5-polowa tarcza wieńcu – w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie ? R8
22 1 grosz 1765 na awersie: monogram, pod monogramem V.G., korona płaska mała lub duża, monogram mały lub duży, po roku kropka lub brak kropki, w wieńcu liście drobne lub większe, długie, lub krótkie, w wieńcu żołędzie i jagódki lub ich brak, 17–65; rewers: pięciopolowa tarcza wieńcu (w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie) Czapski 3941; Plage 38,39,40,41,42,43,44; Gumowski 2167–1 po 2 R
23 1 grosz 1765 litery V.G. na rewersie; na awersie druga linijka litery A monogramu ściśnięta niezaokrąglona Czapski 3040; Plage 35; Gumowski 2167–2 4 R2
24 1 grosz 1765 pionowa litera G na rewersie; na awersie druga linijka litery A w monogramie ścięta niezaokrąglona. Czapski 7866; Plage 30, 31; Gumowski 2168–2; Bolcewicz 1,50 rubla; Hamburger 8 marek 7 50 R5
25 1 grosz 1765 pochylona litera G na rewersie; na awersie druga linijka litery A w monogramie zaokrąglona lub ścięta; napis drobny lub większy; liście drobne lub podłużne, z jagódkami lub bez, po roku kropka lub bez; Plage w wydaniu z 1897 r. wymienia odmianę z odwróconym R w GROSSVS, która jednak w wydaniu z 1913 r. nie jest już opisana Czapski 3039, 9950; Plage 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35; Gumowski 2168–1 po – 40
26 1 grosz 1765 pochylona litera G na rewersie; na awersie druga linijka litery A w monogramie zaokrąglona lub ścięta; monogram ozdobniejszy; wieniec z jagódkami lub bez Plage 36, 37 po 4
27 1 grosz 1766 pionowa litera G na rewersie; monogram szeroki lub wąski; litery duże lub małe Czapski 3079; Plage 62, 63 po – 40
28 1 grosz 1766 pionowa litera G na rewersie; jagódki w wieńcu; monogram szeroki lub wąski; litery duże lub małe Plage 61, 64, 65 po 1
29 1 grosz 1766 pochylona litera G na rewersie; monogram mały lub duży, wąski lub szeroki, ściśnięty lub zaokrąglony, napisy drobne lub większe, wieniec z jagódkami lub bez Plage 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60 po – 40
30 1 grosz 1766 pochylona litera G na rewersie; kropka po roku Plage 50 2
31 1 grosz 1766 pochylona litera G na rewersie; kropka po roku; mała korona z dnem nieściętym; GROSSUS zamiast GROSSVS Plage 58 7 50 R
32 1 grosz 1766 bity na krążku trojaka – w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie Plage –; Czapski –; Gumowski – ? R8
33 1 grosz 1767 pionowa litera G na rewersie; monogram duży, szeroki lub wąski; korona duża lub mała, szeroka lub wąska; napisy drobne lub większe, liście podwójne lub potrójne; wieniec z jagódkami lub bez Czapski 3095; Plage 85–91; Gumowski 2170–2 po – 40
34 1 grosz 1767 pionowa litera G na rewersie; monogram duży; wieniec z jagódkami; bity w srebrze Czapski 3096; Plage 92; Gumowski 2170–3 ? R2?
35 1 grosz 1767 pochylona literami G na rewersie; w monogramie druga linijka litery A zaokrąglona; monogram duży lub mały, szeroki lub wąski, napisy drobne lub większe, wieniec z jagódkami lub bez, po roku kropka lub jej brak Czapski 9955; Plage 67–74; Gumowski 2170–1 po – 40
36 1 grosz 1767 pochylona litera G na rewersie; w monogramie druga linijka litery A ścięta Plage 76 1
37 1 grosz 1767 pochylona litera G na rewersie; GROSSUS zamiast GROSSVS Plage 75 2
38 1 grosz 1767 pochylona litera G na rewersie; GROSSUS zamiast GROSSVS; druga linijka litery A zaokrąglona; monogram duży lub mały, korona niska lub wysoka, w wieńcu 6 lub 8 jagódek Plage 77–84 po 1
40 1 grosz 1768 pionowa litera G na rewersie; monogram duży, szeroki lub wąski, korona wysoka lub niska, druga linijka litery A zaokrąglona; liście podwójne lub potrójne Czapski 3110; Plage 98–100; Gumowski 2171–2 po – 40
41 1 grosz 1768 pionowa litera G na rewersie; druga linijka w literze A ścięta Plage 97 3
42 1 grosz 1768 pionowa litera G na rewersie; GROSSUS zamiast GROSSVS i większa średnica (27 mm) Czapski 7877 ? R7
43 1 grosz 1768 pochylona litera G na rewersie; monogram mały lub duży, napis drobny lub większy, druga linijka w literze A ścięta, GROSSUS Czapski 3109; Plage 94–96; Gumowski 2171–1 po – 40
44 1 grosz 1768 pochylona litera G na rewersie; monogram mały lub duży, napis drobny lub większy, druga linijka w literze A ścięta, GROSSVS Plage 93 3
45 1 grosz 1768 pochylona litera G na rewersie; monogram mały lub duży, napis drobny lub większy, druga linijka w literze A zaokrąglona i z odwrotnie ustawionym stemplem na rewersie Plage (wydanie 1897) 10 R
46 1 grosz 1769 korona osadzona wyżej lub niżej; druga linijka w A ścięta; GROSSUS Czapski 3117; Plage 101; Gumowski 2172–1 po – 40
47 1 grosz 1770 Czapski 3123; Plage 102; Gumowski 2172–2 60
48 1 grosz 1771 Czapski 3145; Plage 103; Gumowski 2172–3 4 R2
49 1 grosz 1772 pochylona litera G; korona wyżej lub niżej osadzona Czapski 3156; Plage 104–105; Gumowski 3172–4 po – 60
50 1 grosz 1772 z literami A.P. Czapski –; Plage –; Gumowski 2173–1 ? R8
51 1 grosz 1773 z literami A.P. Czapski 3164; Plage 106; Gumowski 2173–2 po – 60
52 1 grosz 1774 z literami A.P. Czapski 3175; Plage 107; Gumowski 2173–3 4
53 1 grosz 1774 z literami E.B.; korona wyżej lub niżej osadzona Czapski 3176; Plage 108; Gumowski 2174–1 po 1 75
54 1 grosz 1775 z literami E.B.; wieniec z jagódkami Czapski 3184; Plage 109; Gumowski 2174–2 po – 40
55 1 grosz 1775 z literami E.B.; wieniec bez jagódek Plage 110 1
56 1 grosz 1776 z literami E.B. Czapski 4106; Plage 112; Gumowski 2174–3 40
57 1 grosz 1776 z literami A.P. Czapski 7886; Plage 111; Gumowski 2173–4 30 R5
58 1 grosz 1777 z literami E.B. Czapski 3209; Plage 114; Gumowski 2174–4 40
59 1 grosz 1777 z literami E.B.; ciołek bez korony Plage 115 5 R
60 1 grosz 1777 z literami A.P. Czapski 7889; Plage 113; Gumowski 2173–5 35 R5
61 1 grosz 1778 z literami E.B. Czapski 3217; Plage 116; Gumowski 2174–5 60
62 1 grosz 1779 z literami E.B. Czapski 3227; Plage 117; Gumowski 2174–6 40
63 1 grosz 1780 z literami E.B. Czapski 3237; Plage 118; Gumowski 2174–7 80
64 1 grosz 1781 z literami E.B. Czapski 3247; Plage 119; Gumowski 2174–8 60
65 1 grosz 1782 z literami E.B. Czapski 3256; Plage 120; Gumowski 2174–9 1 50
66 1 grosz 1783 z literami E.B. Czapski 3264; Plage 121; Gumowski 2174–10 60
67 1 grosz 1784 z literami E.B. Czapski 3271; Plage 122; Gumowski 2174–11 40
68 1 grosz 1785 z literami E.B. Czapski 3273; Plage 123; Gumowski 2174–12 60
69 1 grosz 1786 z literami E.B. Czapski 3285; Plage 124; Gumowski 2174–13 4
70 1 grosz 1786 na rewersie napis: GROSZ Z MIEDZI KRAIOWEY Czapski 3286; Plage 125; Gumowski 2175–1; Bolcewicz 3 ruble; Hamburger 8 marek 15 R2
71 1 grosz 1787 z literami E.B. Czapski 3296; Plage 126; Gumowski 2174–14 20
72 1 grosz 1787 z literami E.B.; GROSUS zamiast GROSSUS Czapski 7893; Plage 127; 15 R2
73 1 grosz 1787 na rewersie napis: GROSZ Z MIEDZI KRAIOWEY Czapski 3297; Plage 128; Gumowski 2175–2 10 R2
74 1 grosz 1788 z literami E.B. Czapski 3307; Plage 129; Gumowski 2174–15 20
75 1 grosz 1788 na rewersie napis: GROSZ Z MIEDZI KRAIOWEY Czapski 3308; Plage 130; Gumowski 2175–R 2
76 1 grosz 1789 z literami E.B. Czapski 3316; Plage 131; Gumowski 2174–16 40
77 1 grosz 1790 z literami E.B. Czapski 3324; Plage 132; Gumowski 2174–17 20
78 1 grosz 1791 z literami E.B. Czapski 3335; Plage 133; Gumowski 2174–18 20
79 1 grosz 1791 z literami M.V. Czapski 5337; Plage 134; Gumowski 2176–1 3
80 1 grosz 1792 z literami E.B. Czapski 3350; Plage 135; Gumowski 2174–19 40
81 1 grosz 1792 z literami M.V. małymi lub większymi Czapski 3351; Plage 136; Gumowski 2176–2 po – 20
82 1 grosz 1793 z literami M.V. Czapski 3360; Plage 137; Gumowski 2176–3 20
83 1 grosz 1794 z literami M.V. Czapski 3374; Plage 138; Gumowski 2176–4 20
84 1 grosz 1795 z literami M.V. Czapski 7903; Plage 139; Gumowski 2176–5 ? R5

Trojaki

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
85 3 grosze 1765 na awersie: popiersie, STANISLAVS AVGVSTVS D. G. REX POL. M. D. L.; na rewersie: 5-polowa tarcza w wieńcu, GROS III REG. POL. M. D. LIT. 1765 – trojak próbny Czapski 7864; Plage 140; Gumowski 2177; Tyszkiewicz 80 marek ? R8
86 3 grosze 1765 na awersie: popiersie w zbroi ze wstęgą Orła Białego, STANISLAUS AUG: D: G: REX POL: M: D: L:; na rewersie: 5-polowa tarcza w wieńcu, na dole pochyła litera G, GROSSUS POLON. TRIPLEX 1765 Czapski 3038; Plage 141; Gumowski 2178–1 5
87 3 grosze 1765 na awersie: duża głowa ufryzowana bez warkocza, STANISLAVS. AVG: D: G: REX POL. M. D. L.; na rewersie: 5-polowa tarcza w wieńcu, GROSSVS POLONICVS TRIPLEX Schlesinger 100 marek; pochodzi ze zbioru Frankiewicza ? R8
88 3 grosze 1766 na awersie: popiersie w zbroi ze wstęgą Orła Białego, STANISLAUS AUG: D: G: REX POL: M: D: L:; na rewersie: 5-polowa tarcza w wieńcu, na dole pochyła litera G, GROSSUS POLON. TRIPLEX 1766; popiersie większe lub mniejsze, napis drobny lub duży; po roku kropka lub jej brak, liście długie lub krótkie, w wieńcu 4, 6, 8, 12 jagódek lub ich brak Czapski 3075; Plage 142–151; Gumowski 2178–2 po 5
89 3 grosze 1766 STANILAVS zamiast STANISLAVS Plage 152 15 R
90 3 grosze 1766 na awersie głowa zamiast popiersia; liście drobne lub większe; 6 lub 8 jagódek Czapski 3076; Plage 153–155; Gumowski 2180–1 po 3 50
91 3 grosze 1766 na awersie głowa zamiast popiersia, szyja i włosy długie Czapski 7869; Plage (wydanie 1897) N291; Gumowski 2180–2; Bolcewicz 50 rubli ? R8
92 3 grosze 1766 pochylona litera G zamiast pionowej; napis drobny lub większy Czapski 3077; Plage 156–157; Gumowski 2181–1 po – 40
93 3 grosze 1767 pionowa litera G; liście długie lub krótkie Czapski 3094; Plage 158–159; Gumowski 2181–2 po 1
94 3 grosze 1767 GROSSUS Czapski 9954; Plage 160–161 po – 40
95 3 grosze 1767 TRIPEX zamiast TRIPLEX Plage 162 15 R
96 3 grosze 1767 na rewersie: AERE / PERENNIVS / AEVUM / SCEPTRA / GERAT / PATRIAMQ: (ae) / BEET / OF: / icina CR(acoviensis) Q (cuprae) MON (eta) / VOVET. / 1767 / C. I. (Constantinus Jabłonowski) – trojak pamiątkowy bity w mennicy krakowskiej z okazji rocznicy wstąpienia na tron Stanisława Augusta Czapski 3084; Plage 461; Gumowski 2258–1 40 R3
97 3 grosze 1767 na rewersie: AERE / PERENNIVS / AEVUM / SCEPTRA / GERAT / PATRIAMQ: (ae) / BEET / OF: / icina CR(acoviensis) Q (cuprae) MON (eta) / VOVET. / 1767 / C. I. (Constantinus Jabłonowski) – trojak pamiątkowy bity w mennicy krakowskiej z okazji rocznicy wstąpienia na tron Stanisława Augusta – odbitka w srebrze Czapski 7873; Gumowski 2258–2 ? R7
98 3 grosze 1767 na rewersie: AERE / PERENNIVS / AEVUM / SCEPTRA / GERAT / PATRIAMQ: (ae) / BEET / OF: / icina CR(acoviensis) Q (cuprae) MON (eta) / VOVET. / 17 IANUAR. / 1767 / C. I. (Constantinus Jabłonowski) – trojak pamiątkowy bity w mennicy krakowskiej z okazji rocznicy wstąpienia na tron Stanisława Augusta Czapski 3083; Plage 460; Gumowski 2259–1 30 R3
99 3 grosze 1767 na rewersie: AERE / PERENNIVS / AEVUM / SCEPTRA / GERAT / PATRIAMQ: (ae) / BEET / OF: / icina CR(acoviensis) Q (cuprae) MON (eta) / VOVET. / 17 IANUAR. / 1767 / C. I. (Constantinus Jabłonowski) – trojak pamiątkowy bity w mennicy krakowskiej z okazji rocznicy wstąpienia na tron Stanisława Augusta – odbitka w srebrze Czapski 7872; Gumowski 2259–2; Schlesinger 125 marek ? R7
100 3 grosze 1767 na rewersie: INSTIT: / ORD: S. STAN / 8 MAI. / CELEBRET / PER / SÆCVLA FESTVM / OF. CR: MON: / 1767 / C. I. Czapski 3086; Plage 463; Gumowski 2256–1 40 R3
101 3 grosze 1767 na rewersie: INSTIT: / ORD: S. STAN / 8 MAI. / CELEBRET / PER / SÆCVLA FESTVM / OF. CR: MON: / 1767 / C. I. – odbitka w srebrze Czapski 7875; Gumowski 2256–2 ? R7
102 3 grosze 1767 na rewersie: NOBIS / DIU / INTERSIS. / Of: CR: MON: / 1767 / C. I. Czapski 3085; Plage 462; Gumowski 2257–1 75 R6
103 3 grosze 1767 na rewersie: NOBIS / DIU / INTERSIS. / Of: CR: MON: / 1767 / C. I. – odbitka w srebrze Czapski 7874 ? R8
104 3 grosze 1768 z literą G Czapski 9956; Plage 163; Gumowski 2181–3 40
105 3 grosze 1768 GROSSUS zamiast GROSSVS Czapski 3108; Plage 164 80
106 3 grosze 1769 pogonie na tarczy duże lub małe Czapski 3116; Plage 165–166; Gumowski 2181–4 po – 60
107 3 grosze 1770 Czapski 3122; Plage 167; Gumowski 2181–5 40
108 3 grosze 1770 TRILEX zamiast TRIPLEX Czapski 7880; Plage 168 2 50 R
109 3 grosze 1771 rok zwarty lub szeroki Czapski 3149; Plage 169; Gumowski 2181–6 po 3
110 3 grosze 1772 z literą G Czapski 3154; Plage 170; Gumowski 2181–7 60
111 3 grosze 1772 z literami A.P. Czapski 3155; Plage 171; Gumowski 2182–1 60
112 3 grosze 1773 z literami A.P.; rok zwarty lub szeroki Czapski 3163; Plage 172; Gumowski 2182–2 60
113 3 grosze 1774 z literami A.P.; po roku kropka lub jej brak Czapski 3174; Plage 173; Gumowski 2182–3 80
114 3 grosze 1774 z literami A.P., brak wiązania w dole wieńca Plage 174 5 R
115 3 grosze 1774 STANISLVS zamiast STANISLAVS Czapski 7885 15 R4
116 3 grosze 1775 z literami E.B., po roku kropka lub jej brak, rok mały lub większy Czapski 3183; Plage 175; Gumowski 2183–1 po 1
117 3 grosze 1776 napis drobny lub większy Czapski 3193; Plage 176; Gumowski 2183–2 80
118 3 grosze 1777 z kropką po roku lub bez niej Czapski 3208; Plage 177; Gumowski 2183–3 po – 80
119 3 grosze 1777 bity stemplem dwuzłotówki – w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie również z roku 1766 i 1767 Czapski 6010; Plage 178 50 R4
120 3 grosze 1778 Czapski 3216; Plage 179; Gumowski 2183–4 1
121 3 grosze 1778 STANILAVS Plage 180 15 R4
122 3 grosze 1779 Czapski 3226; Plage 181; Gumowski 2183–5 80
123 3 grosze 1780 Czapski 3236; Plage 182; Gumowski 2183–6 1
124 3 grosze 1781 Czapski 3246; Plage 183; Gumowski 2183–7 1
125 3 grosze 1782 Czapski 3255; Plage 184; Gumowski 2183–8 2 50
126 3 grosze 1783 Czapski 3263; Plage 185; Gumowski 2183–9 80
127 3 grosze 1784 Czapski 3270; Plage 186; Gumowski 2183–10 80
128 3 grosze 1785 Czapski 3277; Plage 187; Gumowski 2183–11 1 60
129 3 grosze 1786 Czapski 3283; Plage 188; Gumowski 2183–12 2
130 3 grosze 1786 na rewersie napis: TROIAK Z MIEDZI KRAIOWEY Czapski 3284; Plage 189; Gumowski 2184–1 4 R1
131 3 grosze 1787 napis drobny lub większy, po roku kropka lub jej brak Czapski 3294; Plage 190; Gumowski 2183–13 po – 40
132 3 grosze 1787 na rewersie wbity herb Lis Czapski 6133 15 R2
133 3 grosze 1787 na rewersie napis: TROIAK Z MIEDZI KRAIOWEY, kropka po roku lub jej brak Czapski 3295; Plage 191; Gumowski 2184–2 po 2
134 3 grosze 1788 rok duży lub mały Czapski 3305; Plage 192; Gumowski 2183–14 po – 40
135 3 grosze 1788 GROSSOS zamiast GROSSUS albo POLOL zamiast POLON Plage 194–195 po 15 R
136 3 grosze 1788 na rewersie napis: TROIAK Z MIEDZI KRAIOWEY, z kropka po roku lub jej brak Czapski 3306; Plage 193; Gumowski 2184–3 po 4
137 3 grosze 1789 Czapski 3315; Plage 196; Gumowski 2183–15 40
138 3 grosze 1790 Czapski 3323; Plage 197; Gumowski 2183–16 40
139 3 grosze 1790 STANISLUAS zamiast STANISLAUS Czapski 7895; Plage 198 15 R
140 3 grosze 1791 Czapski 3333; Plage 199; Gumowski 2183–17 40
141 3 grosze 1791 na rewersie napis: TROIAK Z MIEDZI KRAIOWEY Czapski 3334; Plage 200; Gumowski 2184–4 3
142 3 grosze 1792 z literami E.B. Czapski 3350; Plage 201; Gumowski 2183–18 40
143 3 grosze 1792 z literami M.V. drobnymi lub większymi Czapski 3347; Plage 202; Gumowski 2185–1 po – 40
144 3 grosze 1792 z wbitym na rewersie wizerunkiem Matki Boskiej 15 R2
145 3 grosze 1792 z literami M.W. i napisem TROIAK Z MIEDZI KRAIOWEY Czapski 3348; Plage 203; Gumowski 2186–1 3 R
146 3 grosze 1792 z literami W.M. i napisem TROIAK Z MIEDZI KRAIOWEY Czapski 3349; Plage 204; Gumowski 2186–2 4 R
147 3 grosze 1793 z literami M.V. Czapski 3359; Plage 205; Gumowski 2185–2 po – 40
148 3 grosze 1794 z literami M.V. Czapski 3373; Plage 206; Gumowski 2185–3 po – 60

Sześciogroszówki

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
149 6 groszy 1794 awers: w tarczy okrągłej Orzeł, Pogoń i Ciołek, STANISLAUS AUGUSTUS; rewers: 6 1794; rok mały lub duży, w roku 4 prawidłowe lub niedokończone u dołu, cyfra 6 równa lub zakręcona, napis mały lub większy Czapski 3371; Plage 207–210; Gumowski 2187–1 po – 20
150 6 groszy 1794 AUGUTUS zamiast AUGUSTUS Czapski 6014; Plage 211 10 R2
151 6 groszy 1795 rok duży lub mały, w roku 5 równe lub pochyłe Czapski 3378; Plage 212–213; Gumowski 2187–2 40

Grosze srebrne

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
152 1 grosz srebrny 1766 na awersie: w kwadracie monogram; na rewersie: w kwadracie: 320 / EX / MARCA / PURACOL / 1766. nad kwadratem: I GR., pod kwadratem: F. S., po bokach kwadratu: M. D. L. i R. POL.; po roku kropka lub jej brak Czapski 9953 i 3073; Plage 215; Gumowski 2189–1 po 1
153 1 grosz srebrny 1766 bez napisów po bokach kwadratu Czapski 3072; Plage 214; Gumowski 2188–1; Tyszkiewicz 2 marki; Hamburger 8 marek 12 50 R2
154 1 grosz srebrny 1766 bez liter F.S. Gumowski 2188–2 ? R8
155 1 grosz srebrny 1767 rok mały lub duży; korona wysoka lub mała, niska Czapski 3092; Plage 216–217; Gumowski 2189–2 po 1
156 1 grosz srebrny 1767 bez napisów po bokach kwadratu Czapski –; Plage –; Gumowski –; Tyszkiewicz 35 marek ? R8
157 1 grosz srebrny 1768 z literami F.S. Czapski 3107; Plage 219; Gumowski 2189–3 80
158 1 grosz srebrny 1768 z literami I.S. Czapski –; Plage 220; Gumowski 2190 ? R8
159 1 grosz srebrny 1772 z literami A.P. Czapski 5331; Plage 221; Gumowski 2191–1 20 R4
160 1 grosz srebrny 1773 z literami A.P. Czapski 3162; Plage 221; Gumowski 2191–2 2 50
161 1 grosz srebrny 1774 z literami A.P. Czapski 3173; Plage 223; Gumowski 2191–3 2 75
162 1 grosz srebrny 1775 z literami E.B. Czapski 3182; Plage 224; Gumowski 2192–1 2
163 1 grosz srebrny 1776 z literami E.B. Czapski 3194; Plage 225; Gumowski 2192–2 2
164 1 grosz srebrny 1777 z literami E.B. Czapski 3206; Plage 226; Gumowski 2192–3 3
165 1 grosz srebrny 1778 z literami E.B. Czapski 3215; Plage 227; Gumowski 2192–4 4
166 1 grosz srebrny 1779 z literami E.B. Czapski 3225; Plage 228; Gumowski 2192–5 5
167 1 grosz srebrny 1780 z literami E.B. Czapski 3235; Plage 229; Gumowski 2192–6 5
168 1 grosz srebrny 1781 z literami E.B. Czapski 5335; Plage 230; Gumowski 2192–7 8 R1
169 1 grosz srebrny 1782 z literami E.B. Czapski 3254; Plage 231; Gumowski 2192–8 2 50

Dziesięciogroszówki

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
170 10 groszy 1787 awers: w tarczy okrągłej Orzeł, Pogoń i Ciołek, STAN: AUG. Z. B. Ł. KRÓL POL: W. X. L.; rewers: 10 / GR: MIEDZ: / 250½. / z GRZ: KOL: / 1787 / E.B. Czapski 3304; Plage 233; Gumowski 2193–1 80
171 10 groszy 1788 po roku kropka lub jej brak Czapski 3304; Plage 233; Gumowski 2193–2 80
172 10 groszy 1789 Czapski 3314; Plage 234; Gumowski 2193–3 1 50
173 10 groszy 1790 Czapski 3322; Plage 235; Gumowski 2193–4 80
174 10 groszy 1791 zdarzają się egzemplarze z rokiem przerobionym z 1790 Czapski 3332; Plage 236; Gumowski 2193–5 80
175 10 groszy 1792 z literami M.V. Czapski 7897; Plage 238; Gumowski 2194–1; Bolcewicz 60 kopiejek; Hamburger 8 marek 7 50 R4
176 10 groszy 1792 z literami M.W. Czapski 3346; Plage 237; Gumowski 2194–2 80
177 10 groszy 1793 z literami M.W. Czapski 3358; Plage 239; Gumowski 2194–3 80
178 10 groszy 1794 z literami M.W. Czapski –; Plage 240; Gumowski –; Bolcewicz 40 kopiejek ?
179 10 groszy 1795 z literami M.W. Czapski 5344; Plage 241; Gumowski 2194–4 7 50 R4

Półzłotki

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
180 2 grosze srebrne 1766 awers: tarcza 5-polowa otoczona do połowy gałązkami STANISLAUS AUG. D. G. REX Pol. M. D. L.; rewers: 2. GR. / CLX. EX. / MARCA / PURA. COL 1766. / F.S.; mała tarcza lub duża, rok zwarty lub szeroki; po roku kropka lub jej brak Czapski 3070; Plage 242–244; Gumowski 2195–1 po – 60
181 2 grosze srebrne 1767 z literami F.S. Czapski 3091; Plage 245–247; Gumowski 2195–2 60
182 2 grosze srebrne 1768 z literami I.S.; w gałązkach liście krótkie lub długie Czapski 3106; Plage 248–249; Gumowski 2196–1 po 2 50
183 2 grosze srebrne 1769 z literami I.S. Czapski 3115; Plage 250–251; Gumowski 2196–2 80
184 2 grosze srebrne 1770 z literami I.S.; w gałązkach liście krótkie lub długie Czapski 3121; Plage 252–253; Gumowski 2196–3 po 1 20
185 2 grosze srebrne 1771 z literami I.S.; rok zwarty lub szeroki Czapski 3141; Plage 254–255; Gumowski 2196–4 po 1 20
186 2 grosze srebrne 1772 z literami I.S. Czapski 3152; Plage 256; Gumowski 2196–5 2 50
187 2 grosze srebrne 1772 z literami A.P. Czapski 3153; Plage 257; Gumowski 2197–1 1 60
188 2 grosze srebrne 1773 z literami A.P. Czapski 3161; Plage 258; Gumowski 2197–2 1
189 2 grosze srebrne 1773 z literami P.A. Czapski 7884; Plage 259; Gumowski 2197–5 20 R3
190 2 grosze srebrne 1774 z literami A.P. Czapski 3172; Plage 260; Gumowski 2197–3 1 20
191 2 grosze srebrne 1775 z literami A.P. Czapski –; Plage –; Gumowski 2197–4 ?
192 2 grosze srebrne 1775 z literami E.B.; rok duży lub mały Czapski 3181; Plage 261-262; Gumowski 2198–1 2
193 2 grosze srebrne 1776 z literami E.B. Czapski 3191; Plage 263; Gumowski 2198–2 4
194 2 grosze srebrne 1777 z literami E.B. Czapski 3205; Plage 265; Gumowski 2198–3 4
195 2 grosze srebrne 1778 z literami E.B. Czapski 3214; Plage 265; Gumowski 2198–4 5
196 2 grosze srebrne 1779 z literami E.B. Czapski 3224; Plage 266; Gumowski 2198–5 5
197 2 grosze srebrne 1780 z literami E.B. Czapski 3234; Plage 267; Gumowski 2198–6 6
198 2 grosze srebrne 1781 z literami E.B. Czapski 3245; Plage 268; Gumowski 2198–7 15 R2
199 2 grosze srebrne 1782 z literami E.B. Czapski 3253; Plage 269; Gumowski 2198–8 7
200 2 grosze srebrne 1785 z literami E.B. Czapski 3276; Plage 270; Gumowski 2198–9 3
201 2 grosze srebrne 1786 z literami E.B. Czapski 3282; Plage 271; Gumowski 2198–10 1 20

Złotówki

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
203 4 grosze srebrne 1766 awers: głowa, STANISLAUS AUG. D. G. REX POL. M. D. L.; rewers: w wieńcu z orderem Orła Białego 5-polowa tarcza, w dole wieńca F.S., niżej 4 GR. LXXX. EX. MARCA PURA COL. 1766; w wieńcu 5 lub 7 wiązań, liście drobne lub większe, kropki po F. S. lub bez kropek, dwukropek po nominale 4 lub jego brak – Gumowski informuje o istnieniu takiej złotówki w miedzi Czapski 3068, 3069, 7868; Plage 272–274; Gumowski 2201–1 po 1 25
203 4 grosze srebrne 1767 rok zwarty lub szeroki Czapski 3090; Plage 275–276; Gumowski 2201–2 po 1 25
204 4 grosze srebrne 1768 z literami I.S. Czapski 3105; Plage 277; Gumowski 2202–1 7 50 R
204 4 grosze srebrne 1769 z literami I.S. Czapski 7879; Plage 278; Gumowski 2202–2; Tyszkiewicz 50 marek ? R4
206 4 grosze srebrne 1771 z literami I.S. Czapski 3140; Plage 279; Gumowski 1202–3 3
207 4 grosze srebrne 1772 z literami A.P. Czapski 3151; Plage 280; Gumowski 2203–1; Tyszkiewicz 15 marek; Bolcewicz śr. 4 ruble 25 R3
208 4 grosze srebrne 1773 z literami A.P. Czapski 6008; Plage 281; Gumowski 2203–2 75 R6
209 4 grosze srebrne 1774 z literami A.P. Czapski 5333; Plage 282; Gumowski 2203–3 12 50 R
210 4 grosze srebrne 1775 z literami E.B. Czapski 3180; Plage 283; Gumowski 2204–1 3
211 4 grosze srebrne 1776 z literami E.B. Czapski 3180; Plage 284; Gumowski 2204–2 5
212 4 grosze srebrne 1777 z literami E.B. Czapski 3204; Plage 285; Gumowski 2204–3 5
213 4 grosze srebrne 1778 z literami E.B. Czapski 3213; Plage 286; Gumowski 2204–4 5
214 4 grosze srebrne 1779 z literami E.B. Czapski 3223; Plage 287; Gumowski 2204–5 5
215 4 grosze srebrne 1780 z literami E.B. Czapski 3233; Plage 288; Gumowski 2204–6 5
216 4 grosze srebrne 1781 z literami E.B. Czapski 3244; Plage 289; Gumowski 2204–7 12 50 R1
217 4 grosze srebrne 1782 z literami E.B. Czapski 3252; Plage 290; Gumowski 2204–8 5
218 4 grosze srebrne 1783 z literami E.B.; głowa z lokiem na szyi Czapski 3262; Plage 291; Gumowski 2205–1 15 R1
219 4 grosze srebrne 1784 z literami E.B. Czapski 3269; Plage 292; Gumowski 2205–2 15 R1
220 4 grosze srebrne 1785 z literami E.B. Czapski 3275; Plage 293; Gumowski 2205–3 3 75
221 4 grosze srebrne 1786 z literami E.B.; głowa z dwoma lokami na szyi Czapski 3281; Plage 294; Gumowski 2206 3
222 4 grosze srebrne 1787 awers: głowa z dużą szyją; rewers: tarcza kwadratowa, po jej bokach 17–87, a w napisie 83½ EX MARCA. PURA COLON:, pod tarczą E.B. i niżej 4. GR. Czapski 3292; Plage 295; Gumowski 2207–1 1 25
223 4 grosze srebrne 1788 z literami E.B. Czapski 3303; Plage 296; Gumowski 2207–2 1 25
224 4 grosze srebrne 1789 z literami E.B. Czapski 3313; Plage 297; Gumowski 2207–3 1 25
225 4 grosze srebrne 1790 z literami E.B. Czapski 3321; Plage 298; Gumowski 2207–4 1 25
226 4 grosze srebrne 1791 z literami E.B. Czapski 3331; Plage 299; Gumowski 2207–5 1 25
227 4 grosze srebrne 1792 z literami M.V. Czapski 3345; Plage 300; Gumowski 2208–1 1 25
228 4 grosze srebrne 1793 z literami M.V. Czapski 3357; Plage 301; Gumowski 2208–2 1 25
229 4 grosze srebrne 1794 z literami M.V. Czapski 5343; Plage 302; Gumowski 2208–5 2 50 R
230 4 grosze srebrne 1794 z literami M.V., na rewersie 84½ zamiast 83½ Czapski 3370; Plage 303; Gumowski 2208–6; Tyszkiewicz 8 marek; Hamburger 3 marki 5
231 4 grosze srebrne 1795 z literami M.V., na rewersie 84½ zamiast 83½ Czapski 3377; Plage 304; Gumowski 2207–4; Tyszkiewicz 15 marek 30

Szóstaki (próbne)

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
232 6 groszy srebrnych 1766 awers: głowa, STANISLAUS AUG. D. G. REX POL. M. D. L.; rewers: okrągła tarcza 5-polowa, pod nią F.S., a niżej 6. 200 EX. MARCA. PURA COL. 1766 Czapski 3071; Plage 1; Gumowski 2199; Tyszkiewicz 35 marek; Schlesinger 60 marek; Hamburger 30 marek 80 R4

Orty (próbne)

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
233 ort 1766 awers: głowa, STANISLAUS AUG. D. G. REX POL. M. D. L.; rewers: okrągła tarcza 5-polowa, przy wieńcu order Orła Białego, przy nim F.S., niżej 18.66⅔ EX MARCA. PURA COL. 1766 Czapski 3067; Plage 2; Gumowski 2200; Tyszkiewicz 100 marek; Schlesinger 150 marek; Hamburger 125 marek 250

Dwuzłotówki

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
234 dwuzłotówka 1766 awers: głowa, STANISLAUS AUG. D. G. REX POL. M. D. L.; rewers: tarcza 5-polowa w wieńcu z orderem Białego Orła, pod wieńcem F.S. XI. EX MARCA PURA COL. 1766 – Tyszkiewicz najprawdopodobniej pomylił się co do stopnia rzadkości tej monety Czapski 3964; Plage 305; Gumowski 2210; Tyszkiewicz 50 marek; Bolcewicz 25 rubli 100 R4
235 dwuzłotówka 1766 na rewersie zamiast F.S. – 8 GR. – Tyszkiewicz najprawdopodobniej pomylił się co do stopnia rzadkości tej monety Czapski 7867; Plage 306; Gumowski 2209; Tyszkiewicz 15 marek 150 R6
236 dwuzłotówka 1766 na rewersie F.S. i 8 GR.; wieniec krótszy lub dłuższy, po roku i przy F S kropki lub ich brak Czapski 3055–6; Plage 307–310; Gumowski 2211–1 po 2
237 dwuzłotówka 1767 rok zwarty lub szeroki Czapski 3089; Plage 311–312; Gumowski 2211–2 po 2
238 dwuzłotówka 1768 z literami FS Czapski 3103; Plage 313; Gumowski 2211–3 2 25
239 dwuzłotówka 1768 z literami IS Czapski 3104; Plage 314–315; Gumowski – 2 50
240 dwuzłotówka 1769 z literami IS Czapski 3114; Plage 316; Gumowski 2212–1 10
241 dwuzłotówka 1770 z literami IS; herby duże lub małe Czapski 3120; Plage 317–318; Gumowski 2212–2 3
242 dwuzłotówka 1771 z literami IS Czapski 3139; Plage 319; Gumowski 2212–3 3
243 dwuzłotówka 1772 z literami IS; rok zwarty lub szeroki Czapski 3149; Plage 320–321; Gumowski 2212–4 3
244 dwuzłotówka 1772 z literami A.P. Czapski 3150; Plage 322; Gumowski 2213–1 3 50
245 dwuzłotówka 1773 z literami A.P. Czapski 3160; Plage 323; Gumowski 2213–2 5 R
246 dwuzłotówka 1774 z literami A.P. Czapski 3171; Plage 324; Gumowski 2213–3 3 50
247 dwuzłotówka 1774 z literami E.B. Czapski 5332; Plage 325; Gumowski 2214–1 5
248 dwuzłotówka 1775 z literami E.B. Czapski 3179; Plage 326; Gumowski 2214–2 3
249 dwuzłotówka 1775 w napisie ba awersie: M. D. G. zamiast M. D. L. Plage 327 15
250 dwuzłotówka 1776 z literami E.B. Czapski 3189; Plage 328; Gumowski 2214–3 3
251 dwuzłotówka 1777 Czapski 3203; Plage 329; Gumowski 2214–4 3
252 dwuzłotówka 1778 Czapski 3212; Plage 330; Gumowski 2214–5 3
253 dwuzłotówka 1779 Czapski 3222; Plage 331; Gumowski 2214–6 3
254 dwuzłotówka 1780 Czapski 3232; Plage 332; Gumowski 2214–7 3 50
255 dwuzłotówka 1781 Czapski 3243; Plage 333; Gumowski 2214–8 3
256 dwuzłotówka 1782 Czapski 3251; Plage 334; Gumowski 2214–9 3 50
257 dwuzłotówka 1783 głowa z lokiem na szyi Czapski 3261; Plage 335; Gumowski 2215–1 4
258 dwuzłotówka 1783 loki z obu stron szyi Czapski 5336; Plage 336; Gumowski 2215–4 ? R8
259 dwuzłotówka 1784 Czapski 3268; Plage 337; Gumowski 2215–2 3 50
260 dwuzłotówka 1785 Czapski 3274; Plage 338; Gumowski 2215–3 5
261 dwuzłotówka 1787 awers: głowa z dwoma lokami na szyi; rewers: tarcza kwadratowa, po jej bokach 17–87, a w napisie: 41¾ EX MARCA – PURA COLON:, pod tarczą E. B. i niżej 8 GR. Czapski 3291; Plage 339; Gumowski 2216–1 2
262 dwuzłotówka 1788 Czapski 3302; Plage 340; Gumowski 2216–2 2
263 dwuzłotówka 1789 Czapski 3312; Plage 341; Gumowski 2216–3 2
264 dwuzłotówka 1790 Czapski 3320; Plage 342; Gumowski 2216–4 2 50
265 dwuzłotówka 1791 Czapski 3330; Plage 343; Gumowski 2216–5 2 50
266 dwuzłotówka 1792 z literami E.B. Czapski 3344; Plage 344; Gumowski 2216–6 2
267 dwuzłotówka 1792 z literami M.V. Czapski 7896; Plage 345; Gumowski 2217–1 2 50
268 dwuzłotówka 1793 z literami M.V. Czapski 3356; Plage 346; Gumowski 2217–2 2 50
269 dwuzłotówka 1794 z literami M.V. Czapski 3368; Plage 347; Gumowski 2217–3 2
270 dwuzłotówka 1794 z literami M.V., na rewersie 42¼ zamiast 42¾ Czapski 3369; Plage 348; Gumowski 2218–1 7 50 R
271 dwuzłotówka 1795 z literami M.V., na rewersie 42¼ zamiast 42¾ Czapski 3376; Plage 349; Gumowski 2218–2 3

Półtalary

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
272 półtalar 1767 awers: głowa, STANISLAUS AUGUSTUS D. G. REX POL. M. D. L.; rewers: okrągła 5-polowa tarcza w wieńcu z orderem Białego Orła, po bokach orderu F.S. XX EX MARCA PURA – COLONIEN. 1767 Czapski 3088; Plage 350; Gumowski 2219 20 R1
273 półtalar 1768 Czapski 3101; Plage 351; Gumowski 2220–2; Tyszkiewicz 4,50 marki; Bolcewicz 3,50 rubla; Hamburger 20 marek 20 R2
274 półtalar 1768 włosy z przepaską Czapski 7876; Plage 353; Gumowski 2220–1 30 R4
275 półtalar 1768 włosy z przepaską oraz na awersie LIT. zamiast L.; liście duże lub małe Czapski 3102; Plage 354–355 po 20 R2
276 półtalar 1772 z literami A.P.; napis na rancie FIDEI – PUBLICAE – PIGNUS, wstążka w uczesaniu dłuższa lub krótsza Czapski 3148; Plage 356–357; Gumowski 2221–1 po 15 R2
277 półtalar 1773 Czapski 3159; Plage 358; Gumowski 2221–2 20 R3
278 półtalar 1774 Czapski 3170; Plage 359; Gumowski 2221–3 60 R4
279 półtalar 1775 z literami E.B. Czapski 3179; Plage 360; Gumowski 2222–1 40 R3
280 półtalar 1776 z literami E.B. Czapski 3188; Plage 361; Gumowski 2222–2 15 R1
281 półtalar 1777 z literami E.B. czapski 3202; Plage 362; Gumowski 2222–3 15 R2
282 półtalar 1777 wstążka w uczesaniu wystająca do góry Plage 363 ? R8
283 półtalar 1778 z literami E.B. Czapski 3211; Plage 364; Gumowski 2222–4 10 R2
284 półtalar 1779 z literami E.B. Czapski 3222; Plage 365; Gumowski 2222–5 12 50 R2
285 półtalar 1780 z literami E.B. Czapski 3231; Plage 366; Gumowski 2222–6 35 R3
286 półtalar 1780 w formie klipy Gumowski 2222–9 ? R8
287 półtalar 1781 z literami E.B. Czapski 3242; Plage 367; Gumowski 2222–7 40 R3
288 półtalar 1782 z literami E.B. Czapski 3250; Plage 368; Gumowski 2222–8; Bolcewicz 4 ruble; Hamburger 20 marek 30 R2
289 półtalar 1783 z literami E.B. Czapski 3250; Plage 369; Gumowski 2223–1 15 R2
290 półtalar 1784 z literami E.B. Czapski 3267; Plage 370; Gumowski 2223–2 12 50 R1
291 półtalar 1788 awers: głowa z dwoma lokami na szyi; rewers: tarcza kwadratowa, po jej bokach 17–88, w napisie 20⅞ EX MARCA PUR:-COLONIENS. 1788, pod tarczą E.B. Czapski 3301; Plage 371; Gumowski 2224–1 4
292 półtalar 1788 z literami E.B. – w czystym srebrze Czapski 9957; Gumowski 2224–2 50 R4
293 półtalar 1792 z literami M.V. Czapski 4340; Plage 372; Gumowski 2225; Tyszkiewicz 40 marek; Schlesinger 35 marek; Hamburger 60 marek 90 R5

Talary

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
294 talar 1765 awers: popiersie w zbroi z Orłem Białym, pod ramieniem MÖRIKOFER F., STANISLAUS AUGUSTUS D. G. REX POL. M. D. LITHU.; rewers: okrągła 5-polowa tarcza z orderem Orła Białego, wieniec przeplatany wstążką z napisem PRO-FIDELIGE-ET-GREGE, w górze MDCC-LXV. TALERUS POLONICUS–LXXXV. FLOR. POL. MARCA. – talar próbny modelowany przez Morikofera w Londynie, odrzucony przez króla – Czapski przytacza tylko odbitkę w ołowiu, a Gumowski w zbiorze hr. A. Potockiego Czapski 3037; Plage 375; Gumowski 228; Tyszkiewicz 1000 marek ? R8
295 talar 1766 awers: popiersie w zbroi i płaszczu z Orłem Białym, STANISLAVS AUGVSTVS. D. G. REX POLONIÆ. M. D. L.; rewers: tarcza wklęsła, wieniec dębowy i palmowy, w górze MDCCLXVI, w napisie TALERVS POLONICVS – LXXXIV. FLOR. POL. MARCA. – talar próbny, modelowany przez Morikofera, również odrzucony przez króla Czapski 3060; Plage 376; Gumowski 227; Tyszkiewicz 800 marek; Bolcewicz 500 rubli; Hamburger 500 marek ? R8
296 talar 1766 awers: popiersie w zbroi ze wstęgą Orła Białego, na ramieniu I.P.H., STANISLAUS AUGUSTUS D. G. REX POL. M. D. LITHU.; rewers: na postumencie dwie niewiasty, jedna z palmą, druga z mieczem i wagą, oparte o tarczę podłużną 5-polową, opasaną wstęgą z napisem PRO-FIDE-LEGE-ET-GREGE, przy tarczy wstęga z Białym Orłem, przy nim F-S. X EX MARCA PURA-COLONIEN. – talar próbny także odrzucony przez króla, modelowany przez Hozhäusera. Czapski wymienia tylko odbite w ołowiu. Według Gumowskiego znajduje się w zbiorach hr. A.Potockiego i hr. K. Sobańskiego Czapski 3061; Plage 377; Gumowski 228; Tyszkiewicz 1000 marek ? R8
297 talar 1766 awers: popiersie i napis STANISLAUS AUGUSTUS D. G. REX POL. M. D. LITHU.; rewers: na postumencie dwie niewiasty, jedna z palmą, druga z mieczem i wagą, oparte o tarczę podłużną 5-polową, opasaną wstęgą z napisem PRO-FIDE-LEGE-ET-GREGE, przy tarczy wstęga z Białym Orłem, przy nim F-S. X EX MARCA PURA-COLONIEN. – talar próbny, również odrzucony. Według Gumowskiego znajdował się w zbiorze K.Sobańskiego Plage 378; Gumowski 229 ? R8
298 talar 1766 awers: popiersie w zbroi, loki opadające, łańcuch Białego Orła z medalionami i orzełkami, STANISLAUS AUGUSTUS D. G. REX POL. M. D. LITHU.; rewers: 5-polowa, okrągła tarcza w wieńcu przeplatanym wstęgą z napisem PRO-FIDE-LEGE-ET-GREGE, przy wstędze order Białego Orła oraz F.-S. X EX MARCA PURA-COLONIEN 1766; korona większa lub mniejsza, wieniec cienki lub gruby, po roku i FS kropki lub brak kropek Czapski 3062–3, 5326, 9952; Plage 379–381; Gumowski 2230 po 15
299 talar 1768 awers: głowa przepasana wstążką, STANISLAUS AUGUSTUS D. G. REX POL. M. D. LITH.; rewers litery I.S. zamiast F.S. i 1768; rant z napisem: FIDEI PUBLICAE PIGNUS Czapski 6006; Plage 383; Gumowski 2231–1 75 R4
300 talar 1768 na rancie brak napisu Czapski 3100; Plage 382; Gumowski 2231–2 50 R2
301 talar 1769 Czapski 7878; Plage 384; Gumowski 2232–1; Kub. 300 marek; Chełm. 306 marek; Tyszkiewicz 200 marek; Schlesinger 150 marek ? R6
302 talar 1770 Czapski 4414; Plage 385; Gumowski 2232–2 30 R1
303 talar 1772 z literami IS Czapski 3146; Plage 386; Gumowski 2232–3 50 R2
304 talar 1772 z literami A.P. Czapski 3147; Plage 387; Gumowski 2233–1; Tyszkiewicz 40 marek; Bolcewicz 4,50 rubla; Schlesinger 12 marek 25 R2
305 talar 1773 z literami AP; na awersie LITH Czapski 3158; Plage 388; Gumowski 2233–2 25 R2
306 talar 1773 z literami AP; na awersie LITU Czapski 7883; Plage 309 30 R3
307 talar 1774 Czapski 3169; Plage 390; Gumowski 2233–3; Bolcewicz 6 rubli; Schlesinger 10 marek; hamburger 10 marek 30 R2
308 talar 1775 z literami E.B.; na awersie napis LITH Czapski 3177; Plage 391; Gumowski 2234–1 12 50 R1
309 talar 1775 z literami E.B.; na awersie napis LITU Czapski 3178; Plage 392 15 R1
310 talar 1776 z literami E.B.; na awersie napis LITU, wieniec dębowy w górze odchylony lub sięgający korony Czapski 3187; Plage 393–394; Gumowski 2234–2 po 12 50 R1
311 talar 1776 z literami E.B.; na awersie napis LITH Czapski –; Plage –; Bolcewicz 3 ruble 15
312 talar 1777 z literami E.B.; na awersie napis LITU Czapski 3201; Plage 396; Gumowski 2244–3 15 R1
313 talar 1777 z literami E.B.; na awersie napis LITH Czapski 3200; Plage 395 15 R1
314 talar 1778 z literami E.B.; na awersie napis LITU Czapski 3210; Plage 397; Gumowski 2234–4 15 R1
315 talar 1778 z literami E.B.; na awersie napis LITH Czapski 7891; Plage 398 17 50 R2
316 talar 1779 z literami E.B.; na awersie napis LITU; wieniec cienki lub gruby, po roku kropka lub jej brak Czapski 3220; Plage 399–400; Gumowski 2234–5; Bolcewicz 2,50 rubla; Schlesinger 8 marek 12 50 R1
317 talar 1780 z literami E.B.; na awersie napis LITU Czapski 3230; Plage 401; Gumowski 2234–6 30 R3
318 talar 1781 z literami E.B.; na awersie napis LITU Czapski 3241; Plage 402; Gumowski 2234–7 60 R3
319 talar 1782 z literami E.B.; na awersie napis LITU Czapski 6012; plage 403; Gumowski 2234–8; Kub. 51 marek; Chełm. 65 marek; Tyszkiewicz 40 marek; Bolcewicz 25 rubli; Hamburger 65 marek 125 R5
320 talar 1783 głowa z lokiem spadającym na szyje i napis: STANISLAUS AUGUSTUS D. G. REX POLON. M. D. LITVAN Czapski 3259; Plage 404; Gumowski 2235–1 17 50 R1
321 talar 1784 Czapski 3266; Plage 405; Gumowski 2235–2 15 R1
322 talar 1788 awers: głowa z 2 lokami na szyi, wieniec dłuższy lub krótszy; rewers: kwadratowa tarcza i napis 107/16 EX MARCA PURA – COLONIENS: 1788 Czapski 3300; Plage 407–408; Gumowski 2236 po 20
323 talar 1792 z literami M.V. Czapski 3343; Plage 409; Gumowski 2237; Kub. 24 marki; Chełm. 30 marek; Tyszkiewicz 35 marek; Bolcewicz 17,50 rubla; Schelsinger 40 marek; Hamburger 35 marek 75 R5
324 talar 1793 awers: w wieńcu dębowym: CIVIBUS / QUORUM PIETAS / CONIURATIONE DIE III. / MAI MSCCXCI OBRUTAM / ET DELATAM LIBERTA / TE POLONA TUERI / CONABATUR RESPU / BLICA / RESUR / GENS, w otoku GRATITUDO CONCIVIBUS EXEMPLUM POSTERITATI; rewers: DECRETO / REIPUBLICÆ NEXU / CONFEDERATIONIS IUNCTÆ / DIE V. XBRIS MDCCCXCII / STANISLAO AUGUSTO / REGNATE, w otoku 107/16 EX MARCA PURA COLONIENSI. 1793; na rancie: FIDEI PUBLICAE PIGNUS. – talar bity przez targowiczan Czapski 3353; Plage 410; Gumowski 2238–1; Bolcewicz 3,50 rubla; Wiad. Num. 28 zł; Schesinger 20 marek; Hamburger 20 marek 30
325 talar 1793 talar targowiczan, gwiazdki większe, brak kropek po III MAI i COLONIENSIS, kropka w ułamku po 7 na rewersie, napis z mniejszych liter, w otoku – z większych; na rancie: FIDEI PUBLICAE PIGNUS. Plage 411; Gumowski 2238–2; Schlesinger 30 marek od 75 R5
326 talar 1793 talar targowiczan, gwiazdki większe, brak kropek po III MAI i COLONIENSIS, kropka w ułamku po 7 na rewersie, napis z mniejszych liter, w otoku – z większych; na rancie: brak napisu – zdaniem Czapskiego bity w 1870 r. w Petersburgu stemplem przechowywanym w Akademii Sztuk Pięknych Czapski 3354; Gumowski 2238–3 20
327 talar 1793 talar targowiczan – odbitka w miedzi Plage 410 uw.; Gumowski 2238–4; Schlesinger 15 marek 30
328 talar 1794 awers: głowa z dwoma lokami na szyi, na awersie LIT zamiast LITVAN; rewers: tarcza mniejsza, w dole 6.–ZŁ zamiast liter M.V., w napisie 141/12 zamiast 147/16 Czapski 3354; Plage 411; Gumowski 2239–1 7 50
329 talar 1795 Czapski 3875; Plage 374; Gumowski 2239–2 10

Dukaty

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
330 dukat 1765 awers: popiersie w zbroi i płaszczu gronostajowym z orderem Białego Orła, pod ramieniem litera L.; rewers: 5-polowa tarcza w płaszczu gronostajowym, nad koroną DVCAT POloN., w dole 17–65 i FS; po roku, FS brak kropek lub kropka po roku albo po FS – małe odmiany w wielkości liter i guzach płaszcza gronostajowego na rewersie; dukat z literą L bity w miedzi znajduje się w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie. Czapski 3036, 3035, 9949; Plage 412; Gumowski 2240; Tyszkiewicz 900 marek; Schlesinger 1000 marek; hamburger 1000 marek ? R8
331 dukat 1765 pod ramieniem litera M zamiast L, popiersie większe lub mniejsze – w opinii Plage istnieje odbitka w miedzi w zbiorze Czapskiego Czapski 9948; Plage 413–414; Gumowski 2241; Tyszkiewicz 1100 marek
332 dukat 1766 awers: gwiazda w niej monogram; rewers: 5-polowa wygięta tarcza, w dole arabeski i litery FS oraz 17–66, MON: AUR: – POLONIC albo MON. AVR, Czapski 3056, 3055; Plage 416; Gumowski 2242–2 od 200 R6
333 dukat 1766 tarcza z wieńcem i orderem św. Stanisława Czapski 3057; Plage 415; Gumowski 2242–1; Tyszkiewicz 175 marek; Bolcewicz 60 rubli od 200 R6
334 dukat 1766 awers: głowa, STANISLAUS AUG. D. G. REX POL. M. D. L.; rewers: w kwadracie MON. AUR. / POLON. AD / LEG. IMP. / 1766 / F.S. Czapski 3058; Plage 417; Gumowski 2343–1; Tyszkiewicz 150 marek; Schlesinger 100 marek od 200 R6
335 dukat 1766 kwadrat w wieńcu, a litery F.S. pod kwadratem Czapski 5323; Plage 418; Gumowski 2243–2; Tyszkiewicz 200 marek ? R6
336 dukat 1766 awers: król stojący w stroju hiszpańskim z berłem i jabłkiem, w dole I.P.H., STANISLAUS AUG. D. G. REX POL. M. D. L.; rewers: w kwadracie z arabeskami MON. AUR. / POLON. AD / LEG. IMP. / 1766 / F.S. Czapski 5325; Plage 419; Gumowski 3244–2; Tyszkiewicz 200 marek ? R7
337 dukat 1766 awers: król stojący w stroju hiszpańskim z berłem i jabłkiem, bez liter I.P.H. na dole, rok po bokach postaci królewskiej; rewers: w kwadracie z arabeskami MONETA / AUREA / POLONI. / AD LEG. / IMPER., pod kwadratem F.S. Czapski 5324; (w srebrze 10412 R5); Plage 420; Gumowski 2245–1; Schlesinger 60 marek; Hamburger 65 marek od 125 R3
338 dukat 1766 bez liter F.S.; awers: król stojący w stroju hiszpańskim z berłem i jabłkiem, bez liter I.P.H. na dole, rok po bokach postaci królewskiej; rewers: w kwadracie z arabeskami MONETA / AUREA / POLONI. / AD LEG. / IMPER. Czapski 3059; Plage 421; Gumowski 2245–2 od 125 R3
339 dukat 1767 z literami F.S. Czapski 3087; Plage 422; Gumowski 2246–1; Tyszkiewicz 200 marek ? R5
340 dukat 1767 bez liter F.S. Czapski –; Plage 423; Gumowski 2246–2; Tyszkiewicz 200 marek; Schlesinger 500 marek ? R5
341 dukat 1768 z literami F.S. Czapski –; Plage 424; Gumowski 2247; Tyszkiewicz 200 marek ? R7
342 dukat 1770 z literami I.S. pod kwadratem Czapski 3118; Plage 425; Gumowski 2248–1; Tyszkiewicz 75 marek; Schlesinger 50 marek; Hess 45 marek od 100 R4
343 dukat 1771 z literami I.S. Czapski 327; Plage 426; Gumowski 2248–2; Tyszkiewicz 150 marek; Schlesinger 100 marek od 200 R5
344 dukat 1772 z literami I.P. Czapski –; Plage 427 (również w miedzi); Gumowski 2248 ? R8
345 dukat 1772 z literami A.P. Czapski 3144; Plage 428; Gumowski 2249; Tyszkiewicz 180 marek; Schlesinger 100 marek od 200 R5
346 dukat 1772 awers: głowa z przepaską; rewers: w kwadracie z arabeskami MONETA / AUREA / POLONI. / AD LEG. / IMPER., pod kwadratem A.P. Czapski 5330 (w miedzi 3145), Plage mylnie podaje, że jest to dukat z postacią króla; Plage 429–430 (odmiany z zakończeniem szyi); Gumowski 2250–1; Tyszkiewicz 50 marek 100 R4
347 dukat 1773 głowa z przepaską, litery A.P. Czapski 3158; Plage 431; Gumowski 2250–2; Bolcewicz 10 rubli; Hamburger 45 marek od 65 R3
348 dukat 1774 z literami A.P. Czapski 3168; Plage 432; Gumowski 2250–3 50
349 dukat 1774 z literami E.B. Czapski –; Plage 433; Gumowski 2251–1 ? R8
350 dukat 1775 z literami E.B. Czapski 6009; Plage 434; Gumowski 2251–2 od 200 R5
351 dukat 1776 z literami E.B. Czapski –; Plage 435; Gumowski 2251–3; Tyszkiewicz 60 marek; Schlesinger 150 marek od 150 R5
352 dukat 1777 z literami E.B. Czapski 7888; Plage 436; Gumowski 2251–4; Tyszkiewicz 80 marek od 175 R5
353 dukat 1778 z literami E.B. Czapski 7890; Plage 437; Gumowski 2251–5; Tyszkiewicz 120 marek ? R5
354 dukat 1779 z literami E.B. Czapski 3219; Plage 438; Gumowski 2151–6; Bolcewicz 15 rubli od 75 R2
355 dukat 1779 na rewersie wieniec laurowy i napis AUREUS / NUMMUS / POLONIÆ / ANNO / 1779, na samym dole litery E.B. Czapski –; Plage 439; Gumowski 2153–1; Tyszkiewicz 120 marek; Schlesinger 250 marek ? R8
356 dukat 1780 na rewersie wieniec laurowy i napis AUREUS / NUMMUS / POLONIÆ / ANNO / 1780, na samym dole litery E.B. Czapski 3229; Plage 440; Gumowski 2152–2 75 R3
357 dukat 1781 z literami E.B. Czapski 3240; Plage 441; Gumowski 2152–3 75 R3
358 dukat 1782 z literami E.B. Czapski 3249; Plage 442; Gumowski 2152–4 50 R2
359 dukat 1783 z literami E.B.; lok spadający na szyję Czapski 3258; Plage 443; Gumowski 2152–5 50 R2
360 dukat 1784 z literami E.B. Czapski 3265; Plage 444; Gumowski 2152–6 50 R2
361 dukat 1785 z literami E.B. Czapski 3272; Plage 445; Gumowski 2152–7 50 R2
362 dukat 1786 z literami E.B.; 2 loki opadające na szyję Czapski 3280; Plage 446; Gumowski 2152–8 50 R2
363 dukat 1787 z literami E.B. Czapski 3290; Plage 447; Gumowski 2152–9; Bolcewicz 7,50 rubla 50 R2
364 dukat 1788 z literami E.B. Czapski 3299; Plage 448; Gumowski 2152–10; Bolcewicz 7,50 rubla; Hamburger 30 marek 50 R1
365 dukat 1789 z literami E.B. Czapski 3311; Plage 449; Gumowski 2152–11; Bolcewicz 10 rubli 60 R1
366 dukat 1790 z literami E.B. Czapski 3319; Plage 450; Gumowski 2152–12 50 R1
367 dukat 1791 z literami E.B.; szyja z dwoma lokami lub cała w lokach Czapski 3328, 3329; Plage 451,452; Gumowski 2152–13 50 R1
368 dukat 1792 z literami E.B. Czapski 2241; Plage 453; Gumowski 2152–14; Bolcewicz 6 rubli 50
369 dukat 1792 z literami M.V. Czapski 3342; Plage 454; Gumowski 2253–1; Bolcewicz 7,50 rubla; od 60 R5
370 dukat 1793 z literami M.V. Czapski 3355; Plage 455; Gumowski 2253–2 60 R1
371 dukat 1794 z literami M.V. Czapski 3366; Plage 456; Gumowski 2253–3; Bolcewicz 8 rubli 60
372 dukat 1795 z literami M.V. Czapski 7902; Plage 457; Gumowski 2253–4; Tyszkiewicz 120 marek; Schlesinger 75 marek ? R5

Półtoradukatówki

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
373 1½ dukata 1794 awers: głowa w lokach; rewers: w wieńcu Orzeł i Pogoń, niżej Ciołek, w górze 1794, w dole 1½ AUREUS POLONIÆ Czapski 3365; Plage 458; Gumowski 2254; Bolcewicz 12 rubli; Schlesinger 35 marek; Hamburger 45 marek 60 R2

Trzydukatówki

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
374 3 dukaty 1794 awers: głowa z dwoma lokami opadającymi; rewers: w wieńcu Orzeł i Pogoń, niżej Ciołek, w górze 1794, w dole 3 AUREUS POLONIÆ Czapski 3364; Plage 457; Gumowski 2255; Bolcewicz 22,50 rubla; Schlesinger 75 i 45 marki; Hamburger 75 marek 100

Próby mennicze z 1771 r.

Wykonane przez Holzhäusera w czystym srebrze na zlecenie króla pragnącego zapobiec fałszowaniu pieniędzy, ale zaniechane z powodu niewytrzymałości materiału. Istnieją nowe bicia w srebrze lub miedzi – są grubsze lub noszą ślady pękniętego stempla, wyceniane 5–10 złotych lub więcej, zwłaszcza talary.

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
375 grosz 1771 awers: monogram drukowany; rewers: ET IN / PURVIS / PURUS / 1771 Czapski 3137; Plage 465; Gumowski 2261–1 15 R4
376 grosz 1771 awers: monogram pisany; rewers: ET IN / PURVIS / PURUS / 1771; obwódka karbowana Czapski 7882; Plage 466; Gumowski 2261–2 40 R6
377 półzłotek 1771 awers: monogram pisany; rewers: FIDEM /SERVAT / 1771; obwódka karbowana Czapski 3136; Plage –; Gumowski 2262–2; Tyszkiewicz 120 marek ? R8
378 półzłotek 1771 awers: monogram pisany; rewers: FIDEM /SERVAT / 1771, pod napisem palmy – Czapski rozpoznaje taką monetę nowego bicia z 1872 r. oszacowany przez Schlesingera na 5 marek Gumowski 2262–1 ?
379 półzłotek 1771 awers: monogram drukowany; rewers: salamandra mała i rok duży albo salamandra większa i rok mały, w górze NON TIMET, w dole rok Czapski 3135, 3134; Plage 467–468; Gumowski 2263–1; Bolcewicz 2,50 rubla; Schlesinger 6 marek; Hamburger 10 marek po 15 R3
380 półzłotek 1771 awers: monogram drukowany; rewers: salamandra mała i rok duży albo salamandra większa i rok mały, w górze NON TIMET, w dole rok – odbitka w miedzi albo złocie Plage 467 (miedź); Gumowski 2263–2 (złoto) ? R8
381 półzłotek 1771 awers: monogram pisany; rewers: salamandra mała i rok duży albo salamandra większa i rok mały, w górze NON TIMET, w dole rok Czapski –; Plage 469; Gumowski 2263–3; Schlesinger 8 marek; Hamburger 10 marek od 20
382 złotówka 1771 awers: głowa, włosy z przepaską, STANISLAUS AUGUST. REX. POL. M. D. L.; rewers: tygiel menniczy, w górze PRÓBA-TUS MELIOR, w dole 1771 Czapski 3132; Plage 471; Gumowski 2264–1 15 R3
383 złotówka 1771 odbitka w miedzi lub złocie Czapski 3133 (miedź); Gumowski 2264–2 (miedź); Gumowski 2264–3 (złoto) ? R8
384 dwuzłotówka 1771 awers: głowa, włosy z przepaską, STANISLAUS AUGUST. REX. POL. M. D. L.; rewers: ręka z moneta na kamieniu probierczym, w górze EXPERTUS CREDIT., w dole 1771 Czapski 3131; Plage 472; Gumowski 2265 15 R3
385 dwuzłotówka 1771 odbitka w złocie Czapski –; Plage 472; Gumowski – ? R8
386 półtalar 1771 awers: głowa, włosy z przepaską, STANISLAUS AUGUSTUS D. G. REX POLON. M. D. LITU.; rewers: piec menniczy, w górze VINCIT FRAUDEM, w dole 1771 Czapski 3130; Plage 473; Gumowski 2266–1; Bolcewicz 10 rubli; Hamburger 20 marek 50 R3
387 talar 1771 awers: głowa, włosy z przepaską, STANISLAUS AUGUSTUS D. G. REX POLONIÆ M. D. LITU.; rewers: waga, nad nią DAT JUSTI PRETIUM, w dole 1771 Czapski 3128; Plage 474; Gumowski 2267; Bolcewicz 25 rubli; Schlesinger 50 marek; Hamburger 30 marek 100 R4
388 talar 1771 pod szyją I.P.H., a w napisie LITUA zamiast LITU Plage 475 ? R8
389 dukat 1771 awers: głowa, włosy z przepaską, STANISLAUS AUGUSTUS D. G. REX POLONIÆ M. D. LITU.; rewers: waga, nad nią DAT JUSTI PRETIUM, w dole 1771 – odbitki w złocie lub srebrze Gumowski 2268 (w srebrze lub złocie); Tyszkiewicz 125 marek za dukat w złocie ? R8

Pieniądze gdańskie

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Szelągi
390 szeląg 1765 awers: monogram, korona i monogram większy lub mniejszy, po bokach monogramu 17–65; rewers: pod gwiazdą: SOLID / CIVIT / GEDAN. niżej herb Gdańska przedzielający litery: R.E. – Œ, z kropkami lub bez kropek Czapski 3044; Plage 483–487; Gumowski 2269 po 1
391 szeląg 1766 z literami F.L. – S. Czapski 3082; Plage 488–490; Gumowski 2270–1 po 1 25
392 szeląg 1766 z literami F.L. – S. – odbitka w złocie Czapski 7871; Gumowski 2270–2 ? R4
393 szeląg 1766 z literami C.L. – M. Czapski 3361; Plage 491; Gumowski 2271; Hamburger 12 marek 25 R4
Trojaki
394 3 grosze 1765 awers: monogram i 17–65, lwy z tarczą i herbem Gdańska, w dole R.E.–Œ. GROSSVS TRIPLEX GEDANENSIS; tarcza szersza lub węższa, dłuższa lub krótsza; kropki lub bez kropek w RE–Œ Czapski 3043; Plage 492–496; Gumowski 2272 po 2 50
395 3 grosze 1766 z literami F.L.–S.; tarcza szeroka lub wąska Czaspki 3042; Plage 503–504; Gumowski 2273–1 po 2 50
396 3 grosze 1766 z literami F.L.–S. – odbitka w złocie Czapski 7870; Gumowski 2273–3; Schlesinger 200 marek; Hamburger 200 marek ? R4
Szóstaki
397 6 groszy 1764 awers: ukoronowane popiersie STANISLAVS AVG. D. G. REX POL. M. D. L. R. P.; rewers: lwy z tarczą i herbem Gdańska, nad nią VI, w dole R. E. Œ. MON: ARGENT: CIVITAT: GEDAN: 1764 – szóstak próbny Czapski 5322; Gumowski 2274–2 ? R8
398 6 groszy 1764 na awersie popiersie dzieli napis: STANISL. AVG. D. G. REX POL. M. D. R. P.; na rewersie CIVIT zamiast CIVITAT; popiersie małe lub większe Czapski 3032; Plage 501–502; Gumowski 2274–1 po 5 R1
399 6 groszy 1765 litery R. E. OE zwarte lub szerokie Czapski 3042; Plage 503–504; Gumowski 2275–1 po 5 R1
400 6 groszy 1765 odbitka w złocie Gumowski 2275–2 ? R8
Dwuzłotówki
401 dwuzłotówka 1767 awers: popiersie, STANISLAVS AVGVST. D. G. REX POL. M. D. L. R. P.; rewers: lwy z tarczą owalną z herbem Gdańska, w dole 60 GR., a niżej F.L.S. MON: ARGENT. CIVITAT: GEDANENSIS 1767 – moneta próbna w ołowiu Plage 505; Gumowski 2276 ? R8
Dukaty
402 dukat 1765 awers: popiersie, STANISL. AVG. D. G. REX POL. M. D. L. R. P.; rewers: lwy z tarczą owalną z herbem Gdańska, w dole R.E.Œ. MON. AVREA CIVITAT. GEDANEN. 1765 – dukat próbny Plage 506; Gumowski 2277 ? R8

Pieniądze toruńskie

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Szelągi
403 szeląg 1765 awers: monogram z 17–65; rewers: SOLID / CIVIT / THORUN, niżej herb Torunia z różyczkami Czapski 10411; Plage 509; Gumowski 2278; Bolcewicz 4 ruble; Hamburger 6 marek 15 R6
404 szeląg 1765 przy herbie liście; korona, herb Torunia i napis większe lub mniejsze Czapski 3050; Plage 507–508,510 po 15 R6
Trojaki
405 3 grosze 1764 awers: monogram z 17–64; rewers: anioł z tarczą z herbem Torunia, nad nim gwiazdka, po bokach tarczy S.B. GROSSVS TRIPLEX THORVNENSIS Czapski 3033; Plage 511; Plage 512; Gumowski 2279–1 po 2 50 R1
406 3 grosze 1765 monogram krótszy lub dłuższy; cyfry roku 1765 małe lub duże; nad aniołem gwiazdka kropka lub lilijka Czapski 3047; Czapski 3049; Czapski 3048; Plage 513–519; Gumowski 2279–2 po 2 25
Szóstaki
407 6 groszy 1765 awers: głowa D. G. STANISL. AVG. R. POL. M. D. L. R. P.; rewers: anioł z herbem Torunia w tarczy, nad nim gwiazdka, po bokach tarczy 17–65 i S–B, w dole VI MONETA ARGENT – CIVITA THORVNENSIS Czapski 3045; Plage 520; Gumowski 2280; Bolcewicz 4 ruble; Hamburger 20 marek 30 R4
408 6 groszy 1765 AVGV. zamiast AVG. Czapski 3046; Plage 521 30 R4

Okres porozbiorowy

Pieniądze bite w byłym zaborze austriackim

Dla Oświęcimia i Zatora

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Szelągi
409 1 szeląg 1774 Czapski 4573; Gumowski 2281 1 20
Złotówki
410 15 krajcarów 1775 Czapski 4575; Gumowski 2282–1 4
411 15 krajcarów 1776 litery duże lub małe Czapski 4577; Gumowski 2282–1 po 4
412 15 krajcarów 1777 Czapski 4579; Gumowski 2282–3 4
Dwuzłotówki
413 30 krajcarów 1775 litery duże lub małe, litery I.C.–F.A. lub C.A.(Gumowski) Czapski 4575; Gumowski 2284–1 po 3
414 30 krajcarów 1776 litery duże Czapski 4576; Gumowski 2284–2 3
415 30 krajcarów 1777 Czapski 4573; Gumowski 2284–2 3

Dla Galicji i Lodomerii

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Grosze
416 1 grosz polski 1794 Czapski 3414; Gumowski 2285 60
3 grosze
417 3 grosze polskie 1794 Czapski 3413; Gumowski 2286 1
6 groszy
418 6 groszy polskich 1794 próba Czapski 7912; Gumowski 2287 ? R8

Wolne Miasto Kraków

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Trzygroszówki
419 3 grosze 1835 z wieńcem Czapski 3826; Plage 297; Gumowski 2300–1 20 R4
420 3 grosze 1835 bez wieńca Plage 297; Gumowski 2300–2 ? R8
Pięciogroszówki
421 5 groszy 1835 Czapski 3825; Plage 296; Gumowski 2301 60
Dziesięciogroszówki
422 10 groszy 1835 Czapski 3824; Plage 295; 60
Złotówki
423 1 złoty 1835 Czapski 3823; Plage 294 2
Dwuzłotówki
424 2 złote 1835 napis WOLNY KRAY KRAKÓW lub bez napisu Czapski 6095; Plage 293; Gumowski 2304; Schlesinger 200 marek ? R8

Pieniądze bite w byłym zaborze pruskim

Dla Prus Południowych

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Szelągi
425 1 szeląg 1796 B Czapski 4550; Gumowski 2288–1 5
426 1 szeląg 1796 E Czapski 4551; Gumowski 2288–2 3
427 1 szeląg 1797 B w miedzi Czapski 4559; Gumowski 2289–1 20
428 1 szeląg 1797 B w srebrze Czapski 4560; Gumowski 2289–3; Wittyg 20 rubli 80 R
429 1 szeląg 1797 E Czapski 4561; Gumowski 2289–2 2 50
Półgrosze
430 ½ grosza 1796 B BORUSS 40
431 ½ grosza 1796 B BORUS Czapski 4548; Gumowski 2290–1 40
432 ½ grosza 1796 E Czapski 4549; Gumowski 2290–2 60
433 ½ grosza 1797 B litery duże lub małe Czapski 4557; Gumowski 2290–3 po – 20
434 ½ grosza 1797 E Czapski 4558; Gumowski 2290–4 60
Grosze
435 1 grosz 1796 B BORUS Czapski 4547; Gumowski 2291–1 40
436 1 grosz 1796 B BORUSS 40
437 1 grosz 1796 E BORUS 1
438 1 grosz 1796 E BORUSS Czapski 8743; Gumowski 2291–2 1
439 1 grosz 1797 B BORUSS Czapski 4554; Gumowski 2291–3 20
440 1 grosz 1797 B BORUSS, w srebrze Czapski 4555; Gumowski 2291–7; Wittyg 25 rubli 50 R
441 1 grosz 1797 B FRIDREICUS zamiast FRIDERICUS Wittyg 7,50 rubla 30 R
442 1 grosz 1797 B WILHILM zamiast WILHELM Wittyg 5 rubli 20 R
443 1 grosz 1797 E Czapski 4556; Gumowski 2291–4 1
444 1 grosz 1797 bez znaku mennicy (bez liter B albo E) – w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie ? R8
445 1 grosz 1798 E Czapski 4562; Gumowski 2291–6 8
446 1 grosz 1798 B Gumowski 2291–5 ?
Trzygroszówki
447 3 grosze 1796 B BORUSS lub BORUS na rewersie; litery duże lub małe Czapski 4547; Gumowski 2292–1 po – 40
448 3 grosze 1796 B w srebrze Czapski 2293–3; Wittyg 25 rubli 100 R
449 3 grosze 1796 B TERIPLEX zamiast TRIPLEX 8 R
450 3 grosze 1796 E Czapski 4556; Gumowski 2292–2 2
451 3 grosze 1797 A litery małe lub duże Czapski 4552; Gumowski 2294–4 po 2
452 3 grosze 1797 B Czapski 4553; Gumowski 2292–5 60
453 3 grosze 1797 B FIRIDERICUS lub WIHELM zamiast FRIDERICUS lub WILHELM po 4
454 3 grosze 1797 E Czapski 8744; Gumowski 2292–6 80

Bite dla Poznania

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Grosze
455 1 grosz 1816 A napis większy lub mniejszy; HERZ. lub HERZ: Czapski 4565; Gumowski 2298–1 po – 40
456 1 grosz 1816 A HREZ zamiast HERZ 12 R
457 1 grosz 1816 B Czapski 4556; Gumowski 2298–2 1 20
458 1 grosz 1817 A Czapski 4568; Gumowski 2298–3 3
Trzygroszówki
459 3 grosze 1816 A GR. HERZ.POSEN Czapski 4564; Gumowski 3299–1; Wittyg 50 rubli? ?
460 3 grosze 1816 B Czapski 4565; Gumowski 3299–2 2
461 3 grosze 1817 A Czapski 4568; Gumowski 3299–3; Wittyg z literą B? 6

Gdańsk pod panowaniem pruskim

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Szelągi
462 1 szeląg 1801 A Czapski 4294; Gumowski 2293 4 R2

Wolne Miasto Gdańsk

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Szelągi
463 1 szeląg 1808 gałązki na rewersie, rok na awersie – w miedzi Czapski 3491; Gumowski 2295–1 1 20
464 1 szeląg 1808 gałązki na rewersie, rok na awersie – w srebrze Czapski 5353; Gumowski 2295–2 12 R
465 1 szeląg 1808 gałązki na rewersie, rok na awersie – w złocie Gumowski 2295–3 ?
466 1 szeląg 1808 bez gałązek na rewersie, rok na rewersie (próbny) Gumowski 2294 40
467 1 szeląg 1812 w miedzi Czapski 3491; Gumowski 2295–4 80
468 1 szeląg 1812 w srebrze Czapski 3492; Gumowski 2295–5 12 R
Grosze
469 1 grosz 1809 Czapski 3494; Gumowski 2296–1 1
470 1 grosz 1809 w srebrze; gałązki z lewej strony o 5. lub 4. liściach Czapski 3495; Gumowski 2296–3 po 12
471 1 grosz 1812 w miedzi, rok zwarty lub szeroki Czapski 3496; Gumowski 2296–2 1
472 1 grosz 1812 w srebrze Czapski 3487; Gumowski 2296-4 12 R
Szóstaki
473 1/5 guldena 1808 Czapski 5322; Gumowski 2297–1; Wittyg 100 rubli 100 R8
474 1/5 guldena 1809 Czapski 3493; Gumowski 2297–2; Wittyg 100 rubli ? R8

Monety bite w byłym zaborze rosyjskim

Księstwo Warszawskie

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Grosze
475 1 grosz 1810 rok większy lub mniejszy Czapski 3460; Gumowski 2305–1 po – 40
476 1 grosz 1811 I.S. rok zwarty lub szeroki; I.S. małe lub duże Czapski 3467; Gumowski 2305–2 po – 20
477 1 grosz 1811 I.B. rok zwarty lub szeroki Czapski 3468; Gumowski 2306–1 po – 20
478 1 grosz 1812 rok zwarty lub szeroki; 2 skręcona lub nie; 2 szeroka lub wąska Czapski 3476; Gumowski 2306–2 po – 20
479 1 grosz 1814 rok szeroki lub wąski; 4. zamknięta lub otwarta w górze Czapski 3485; Gumowski 2306 po – 20
480 1 grosz 1814 rok mały 2
Trzygroszówki
481 3 grosze 1810 napis zwarty lub szeroki; napis większy lub mniejszy Czapski 3458; Gumowski 2307–1 po – 60
482 3 grosze 1810 3 mocno zakręcona 3
483 3 grosze 1810 litery drobne i otok karbowany Czapski 3459 3 R
484 3 grosze 1811 I.S. litery szeroko rozstawione lub zwężone; 3 duża lub mała Czapski 3466; Gumowski 2307–2 po – 40
485 3 grosze 1811 I.B. 3 większe lub mniejsze Czapski 5350; Gumowski 2308–1 po – 40
486 3 grosze 1812 rok szeroki lub wąski; 2. roku szeroka lub wąska Czapski 3475; Gumowski 2308–2 po – 40
487 3 grosze 1813 rok szeroki lub wąski; I.B. duże lub małe Czapski 3480; Gumowski 2308–3 po 1
488 3 grosze 1814 rok szeroki lub wąski Czapski 3484; Gumowski 2308–4 po – 40
Pięciogroszówki
489 5 groszy 1811 I.S. I.S. duże lub małe; bywają bite na 1/24 talara (Czapski 7919) – pospolite Czapski 3463 i 9966; Gumowski 2309–1 po – 40
490 5 groszy 1811 I.B. 5 mniej lub bardziej pochylona; rok szeroki lub wąski; bywają bite na 1/24 talara (Czapski 7919) – pospolite Czapski 3465; Gumowski 2309–2 po – 60
491 5 groszy 1812 5 mniej lub bardziej pochylona; 2. zamknięta lub otwarta; bywają bite na 1/24 talara (Czapski 7919) – pospolite Czapski 3474; Gumowski 2309–3 po – 40
Dziesięciogroszówki
492 10 groszy 1810 orzeł na tarczy większy lub mniejszy Czapski 3457; Gumowski 2310–1; Wittyg 20 rubli (z mniejszym orłem) ? R3
493 10 groszy 1812 Czapski 3473; Gumowski 2310–2 40
494 10 groszy 1813 rok mały lub duży Czapski 3479; Gumowski 2310–3 po – 40
Złotówki
495 1/6 talara 1811 Czapski 3463; Gumowski 2311–1 3 75
496 1/6 talara 1812 Czapski 3473; Gumowski 2311–2 3 75
497 1/6 talara 1813 Czapski 5351; Gumowski 2311–3 25 R3
498 1/6 talara 1814 Czapski 3484; Gumowski 2311–4 3
Dwuzłotówki
499 ⅓ talara 1810 Czapski 3456; Gumowski 2312–1 3 75
500 ⅓ talara 1811 Czapski 3462; Gumowski 2312–2 3
501 ⅓ talara 1812 Czapski 3471; Gumowski 2312–3 3
502 ⅓ talara 1813 Czapski 3478; Gumowski 2312–4 3 75
503 ⅓ talara 1814 Czapski 3482; Gumowski 2312–5 3
Talary
503 talar 1811 Czapski 3461; Gumowski 2313–1 10
504 talar 1812 Czapski 3470; Gumowski 2313–2 7 50
505 talar 1814 Czapski 3481; Gumowski 2313–3 15
Dukaty
506 dukat 1812 Czapski 3469; Gumowski 2314–1 40 R
507 dukat 1813 w złocie Czapski 3477; Gumowski 2314–2 150 R5
508 dukat 1813 w miedzi Gumowski 2314–3 50

Oblężenie Zamościa 1813

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Sześciogroszówki
509 6 groszy 1813 napis otokowy: BOZE DOPOMOZ WIERNYM OYCZYZNIE; 3 w 1813 normalne; z gałązkami Czapski 3490; Gumowski 2317 15 R2
510 6 groszy 1813 napis otokowy BOZE DOPOMOZ WIERNYM OYCZYZNIE; z gałązkami; rozety wokół 6; Y w GROSZY w cyrylicy Ч; cyfra 3 w 1813 w cyrylicy З Czapski 9968 50 R7
512 6 groszy 1813 bez napisu otokowego; z gałązkami Czapski 6032; Gumowski 2316 30 R3
513 6 groszy 1813 bez napisu otokowego; bez gałązek Gumowski 2315; Wittyg 25 rubli 100 R8
Dwuzłotówki
514 2 złote 1813 napis MONETA W OBLEZENIU ZAMOSCIA; z bombą; wieniec z drobnych, długich lub długich i szerokich liści Czapski 3489; Gumowski 2318–1 po 5
515 2 złote 1813 odwrócone D w DOPOMOZ Czapski 9967 7 50 R
516 2 złote 1813 bez bomby Czapski 3488; Gumowski 2318–2 50 R2
517 2 złote 1813 bez bomby; wieniec z drobnych i cienkich liści 75 R2

Powstanie 1831

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Trzygroszówki
518 3 grosze polskie 1831 bez kropki po POLS; łapy orła proste 4 R4
519 3 grosze polskie 1831 łapy orła zagięte Plage 283 20 R4
520 3 grosze polskie 1831 kropka po POLS Czapski 3664; Plage 282; Gumowski 2362 10 R4?
Pięciogroszówki
521 5 groszy polskich 1831 próba w cynie Czapski 7927; Gumowski 2363 ? R8
Dziesięciogroszówki
522 10 groszy polskich 1831 łapy orła proste Czapski 3663; Gumowski 2364 1 20
523 10 groszy polskich 1831 łapy orła wykrzywione 3
Złotówki
524 1 złoty polski 1831 próba w cynie Czapski 3662; Gumowski 2366 ? R7
Dwuzłotówki
525 2 złote polskie 1831 Pogoń z pochwą Czapski 3661; Gumowski 2367 2 50
526 2 złote polskie 1831 Pogoń bez pochwy 5
527 2 złote polskie 1831 ZLOTE zamiast ZŁOTE 35
Pięciozłotówki
528 5 złotych polskich 1831 211/625 Czapski 3660; Gumowski 2368–1 8
529 5 złotych polskich 1831 311/625 zamiast 211/625 Gumowski 2368–2 20
530 5 złotych polskich 1831 brak kreski ułamkowej w 211/625 Wittyg 4 ruble 20
Dukaty
531 dukat 1831 bez kropki przed pochodnią, albo z kropką przed pochodnią, albo z kropką za pochodnią Czapski 3659; Gumowski 2369 37 50

Królestwo Kongresowe

Alexander I (1816–1825)
Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Grosze
532 1 grosz polski 1815 ogon orła jednorzędowy – nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 6034; Plage 197; Gumowski 2319–1 40 R3
533 1 grosz polski 1815 ogon orła dwurzędowy – nowe bicie petersburskie 1869 Plage 198; Gil i Ilijn 30 rubli ?
534 1 grosz polski 1816 ogon orła jednorzędowy; rok duży lub mały Czapski 3508; Plage 199; Gumowski 2319–2 po – 20
535 1 grosz polski 1816 ogon orła jednorzędowy – nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9969 4
536 1 grosz polski 1817 ogon orła jednorzędowy Plage 200; Gil i Iljin 10 rubli; Wittyg 7,5 rubla 30 R5
537 1 grosz polski 1817 ogon orła dwurzędowy Czapski 3517; Plage 201; Gumowski 2319–3 20
538 1 grosz polski 1817 ogon orła dwurzędowy – nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9971; Plage 202 4
539 1 grosz polski 1818 bez liter I.B. (w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie); Wittyg za nim Plage kwestionują istnienie od 25 R8
540 1 grosz polski 1818 I.B. Czapski 3535; Plage 203; Gumowski 2319–4 40
541 1 grosz polski 1818 I.B. nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9973 4
542 1 grosz polski 1819 rok duży lub mały Czapski 3544; Plage 205; Gumowski 2319–5 po 4 R
543 1 grosz polski 1819 rok mały – nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9975; Plage 206 8
544 1 grosz polski 1820 Czapski 3552; Plage 207; Gumowski 2319–6 80
545 1 grosz polski 1820 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9977 4
546 1 grosz polski 1821 Czapski 3559; Plage 208; Gumowski 2319– 1
547 1 grosz polski 1821 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9978 4
548 1 grosz polski 1822 Czapski 7921; Plage 209; Gumowski 2319–8 od 20 R3
549 1 grosz polski 1822 Z MIEDZI KRAIOWEY; korona szeroka; 2. otwarte lub zakręcone Czapski 3566; Plage 210; Gumowski 2320–1 po 20
550 1 grosz polski 1822 Z MIEDZI KRAIOWEY; korona wąska 60
551 1 grosz polski 1822 Z MIEDZI KRAIOWEY; korona wąska – nowe bicie warszawskie 1858 4
552 1 grosz polski 1823 Z MIEDZI KRAIOWEY; korona szeroka Czapski 3574; Plage 212; Gumowski 2320–2 20
553 1 grosz polski 1823 Z MIEDZI KRAIOWEY; korona wąska Plage 213 60
554 1 grosz polski 1823 Z MIEDZI KRAIOWEY; korona wąska – nowe bicie warszawskie 1858 4
555 1 grosz polski 1824 nowe bicie petersburskie 1869 (w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie) ? R8
556 1 grosz polski 1824 Z MIEDZI KRAIOWEY; korona szeroka Czapski 3580; Plage 214; Gumowski 2320–3 20
557 1 grosz polski 1824 Z MIEDZI KRAIOWEY; korona wąska Plage 215 60
558 1 grosz polski 1824 Z MIEDZI KRAIOWEY; korona wąska – nowe bicie warszawskie 1858 4
559 1 grosz polski 1825 Z MIEDZI KRAIOWEY; korona szeroka; (w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie jest taki grosz z obwódką karbowaną) Czapski 3588; Plage 217; Gumowski 2320–4 40
560 1 grosz polski 1825 Z MIEDZI KRAIOWEY; korona wąska Plage 218 1 20
561 1 grosz polski 1825 Z MIEDZI KRAIOWEY; korona wąska – nowe bicie warszawskie 1858 4
Trzygroszówki
562 3 grosze polskie 1815 ogon orła jednorzędowy, rant skośnie ząbkowany – nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 6033; Plage 147; Gumowski 2327–1 40 R8
563 3 grosze polskie 1815 ogon orła jednorzędowy, rant pionowo ząbkowany – nowe bicie warszawskie 1858 Gil i Ilijn 30 rubli ?
564 3 grosze polskie 1815 średnica większa; ogon orła dwurzędowy; rant gładki; otok perełkowy – nowe bicie petersburskie 1869 Plage 148; Gumowski 2327–2; GI. 20 rubli; Wittyg 25 rubli; Hess 60 marek 100 R4
565 3 grosze polskie 1816 ogon orła jednorzędowy, rant skośnie ząbkowany – nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 6035; Plage 149; Gumowski 2327–3; Wittyg 25 rubli; Hess 40 marek 60
566 3 grosze polskie 1817 ogon orła dwurzędowy Czapski 3516; Plage 150; Gumowski 2327–4 60
567 3 grosze polskie 1817 ogon orła dwurzędowy – nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9970; Plage 151 4
568 3 grosze polskie 1818 ogon orła dwurzędowy Czapski 3534; Plage 152; Gumowski 2327–5 10 R1
569 3 grosze polskie 1818 ogon orła dwurzędowy – nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9972; Plage 153 12 R2
570 3 grosze polskie 1818 ogon orła jednorzędowy – nowe bicie warszawskie 1858 Plage 154; Gumowski 2327–6; Gil i Iljin 30 rubli; Wittyg 50 rubli 160 R6
571 3 grosze polskie 1818 ogon orła podobny do pędzla (jak w latach następnych); rant gładki Plage 155; Gumowski 2327–7; Gil i Iljin 100 rubli ? R8
572 3 grosze polskie 1819 Czapski 3543; Plage 156; Gumowski 2327–8 2
573 3 grosze polskie 1819 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9974; Plage 157 4
574 3 grosze polskie 1820 Czapski 3551; Plage 158; Gumowski 2327–9 3
575 3 grosze polskie 1820 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9976; Plage 159; Gumowski 2327–10 8
576 3 grosze polskie 1824 nowe bicie petersburskie 1869 (w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie) Plage 160; Gumowski 2327–11; Gil i Iljin 30 rubli; Wittyg? ?
Pięciogroszówki
577 5 groszy polskich 1816 Czapski 3507; Plage 112; Gumowski 2333–1 60
578 5 groszy polskich 1818 orzeł duży Czapski 3533; Plage 113; Gumowski 2333–2 80
579 5 groszy polskich 1818 orzeł mały (próbny) – Czapski podaje również 5 groszy polskich 1817 (3515), niewymienione u Plage i Gumowskiego. Wittyg stawia je pod znakiem zapytania. Gumowski 2333–12 ? R8
580 5 groszy polskich 1819 Czapski 3542; Plage 115; Gumowski 2333–3 1
581 5 groszy polskich 1820 Czapski 3550; Plage 116; Gumowski 2333–4 2
582 5 groszy polskich 1821 Czapski 3558; Plage 117; Gumowski 2333–5 1
583 5 groszy polskich 1822 Czapski 3565; Plage 118; Gumowski 2333–6 1 20
584 5 groszy polskich 1823 Czapski 3573; Plage 119; Gumowski 2333–7 1 20
585 5 groszy polskich 1824 Czapski 3579; Plage 120; Gumowski 2333–8 12 R
586 5 groszy polskich 1825 Czapski 3587; Plage 121; Gumowski 2333–9 80
Dziesięciogroszówki
587 10 groszy polskich 1816 Czapski 3506; Plage 81; Gumowski 2338–1 60
588 10 groszy polskich 1816 ogon orła pięciopiórowy (w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie) ?
589 10 groszy polskich 1820 Czapski 3549; Plage 82; Gumowski 2338–2 10 R
590 10 groszy polskich 1821 Czapski 3557; Plage 83; Gumowski 2338–3 2
591 10 groszy polskich 1822 Czapski 3564; Plage 84; Gumowski 2338–4 1
592 10 groszy polskich 1823 Czapski 3572; Plage 85; Gumowski 2338–5 10 R
593 10 groszy polskich 1825 Czapski 3586; Plage 86; Gumowski 2338–6 3
Złotówki
594 1 złoty polski 1818 rant skośnie ząbkowany Czapski 3531; Plage 62; Gumowski 2342–1 1 50
595 1 złoty polski 1818 mała głowa cara; otok perełkowy; rant prosty Czapski 3532; Plage 63; Gumowski 2342–2, Gil i Iljin 200 rubli; Wittyg 250 rubli ? R5
596 1 złoty polski 1819 rant skośnie ząbkowany Czapski 3541; Plage 64; Gumowski 2342–4 1 76
597 1 złoty polski 1819 w srebrze; mała głowa cara; otok perełkowy; rant prosty Czapski –; Plage 65; Gumowski 2342–3 ? R8
598 1 złoty polski 1819 w miedzi; mała głowa cara; otok perełkowy; rant prosty Gil i Iljin 100 rubli ?
599 1 złoty polski 1822 Czapski 3563; Plage 66; Gumowski 2342–5 1 50
600 1 złoty polski 1823 Czapski 3571; Plage 67; Gumowski 2342–6 3
601 1 złoty polski 1824 Czapski 3578; Plage 68; Gumowski 2342–7 2 50
602 1 złoty polski 1825 Czapski 3585; Plage 69; Gumowski 2342–8 2
Dwuzłotówki
603 2 złote polskie 1816 Czapski 3505; Plage 45; Gumowski 2347–1 2 50
604 2 złote polskie 1817 Czapski 3514; Plage 46; Gumowski 2347–2 2 50
605 2 złote polskie 1818 Czapski 3529; Plage 47; Gumowski 2347–3 2 50
606 2 złote polskie 1818 głowa cara mała; otok; na rancie napis BOG KROL I PRAWO Czapski 3530; Plage 48; Gumowski 2347–11; Gil i Iljin 120 rubli; Wittyg 250 rubli ? R5
607 2 złote polskie 1819 bez otoku; rant skośnie ząbkowany (także w miedzi w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie) Czapski 3539; Plage 49; Gumowski 2347–4 3
608 2 złote polskie 1819 z otokiem; rant pionowo ząbkowany; głowa cara mniejsza; ogon orła podobny do pędzla Czapski 3540; Plage 50; Gumowski 2347–4 odmiana; Wittyg do 15 rubli za dobry egzemplarz 25
609 2 złote polskie 1820 bez otoku; rant skośnie ząbkowany; rok mniejszy lub większy Czapski 3547; Plage 51–2; Gumowski 2347–5 po 3
610 2 złote polskie 1820 z otokiem; rant pionowo ząbkowany; głowa cara mniejsza; ogon orła podobny do pędzla Czapski 3548; Plage 53; Gumowski 2347–5 odmiana 5
611 2 złote polskie 1821 Czapski 3566; Plage 54; Gumowski 2347–6 3 75
612 2 złote polskie 1822 Czapski 3562; Plage 55; Gumowski 2347–7; Wittyg do 3. rubli za dobry egzemplarz 5
613 2 złote polskie 1823 Czapski 3570; Plage 56; Gumowski 2347–8 3 75
614 2 złote polskie 1824 Czapski 3577; Plage 57; Gumowski 2347–9 3 75
615 2 złote polskie 1825 Czapski 3584; Plage 58; Gumowski 2347–10
Pięciozłotówki
616 5 złotych polskich 1816 Czapski 3504; Plage 31; Gumowski 2350–1 6
617 5 złotych polskich 1816 portret cara z włosami w nieładzie Plage 32 10
618 5 złotych polskich 1817 ogon orła jednorzędowy; głowa cara wypukła; dzioby orłów zamknięte lub otwarte Czapski 3512; Plage 33; Gumowski 2350––2 po 6
619 5 złotych polskich 1817 ogon orła jednorzędowy; głowa cara wypukła; prawy dziób orła zamknięty, lewy dziób orła otwarty 12 50
620 5 złotych polskich 1817 ogon orła dwurzędowy; głowa cara wypukła Czapski 3513; Plage 34; Gumowski 2350–2 odmiana 8 75
621 5 złotych polskich 1817 ogon orła dwurzędowy; głowa cara płaska Pl 35 6
622 5 złotych polskich 1818 Czapski 3528; Plage 36; Gumowski 2350–3 15
Dziesięciozłotówki
623 10 złotych polskich 1820 Czapski 3546; Plage 23; Gumowski 2354–1; Gil i Iljin oraz Wittyg 3 ruble; Schlesinger 12 marek; Hess 18 marek 25
624 10 złotych polskich 1821 Czapski 3555; Plage 24; Gumowski 2354–2; Gil i Iljin 7 rubli; Wittyg 4 ruble 25
625 10 złotych polskich 1822 Czapski 3561; Plage 25; Gumowski 2354–3; Gil i Iljin 6 rubli; Wittyg 3,50 rubla; Hess 25 marek 30
626 10 złotych polskich 1823 Czapski 3569; Plage 26; Gumowski 2354–4; Gil i Iljin 6 rubli; Wittyg 3 rubla; Hess 18 marek 25
627 10 złotych polskich 1824 Czapski 3576; Plage 27; Gumowski 2354–5; Gil i Iljin 15 rubli; Wittyg 5 rubli; Hess 30 marek ?
628 10 złotych polskich 1825 Czapski 3583; Plage 28; Gumowski 2354–6; Gil i Iljin 10 rubli; Wittyg 4,50 rubla; Hess 15 marek ?
25 złotych
629 25 złotych polskich 1817 Czapski 3511; Plage 11; Gumowski 2357–1; Wittyg 7,50 rubli; Hess 25 marek 40
630 25 złotych polskich 1818 bez otoku; rant skośnie ząbkowany Czapski 3527; Plage 12; Gumowski 2357–2; Wittyg 7,50 rubli; Hess 25 marek
631 25 złotych polskich 1818 z otokiem; rant pionowo ząbkowany; głowa cara i orzeł mniejsze; ogon orła podobny do pędzla Czapski –; Plage 13; Gumowski 2357–3; Wittyg 300 rubli ? R8
632 25 złotych polskich 1819 Czapski 3538; Plage 14; Gumowski 2357–4 50
633 25 złotych polskich 1822 Czapski 6037; Plage 15; Gumowski 2357–5; Wittyg 25 rubli 125
634 25 złotych polskich 1823 Czapski 5359; Plage 16; Gumowski 2357–6; Gil i Iljin oraz Wittyg 25 rubli; Hess 35 marek 100
635 25 złotych polskich 1824 Czapski 3575; Plage 17; Gumowski 2357–7 75 R
636 25 złotych polskich 1825 Czapski 3582; Plage 18; Gumowski 2357–8; Wittyg 15 rubli; Hess 25 marek 65 R
50 złotych
637 50 złotych polskich 1817 Czapski 5354; Plage 1; Gumowski 2360–1 80
638 50 złotych polskich 1818 Czapski 3526; Plage 2; Gumowski 2360–2 80
639 50 złotych polskich 1819 bez otoku; rant skośnie ząbkowany Czapski 5357; Plage 3; Gumowski 2360–3; Gil i Iljin 25 rubli; Wittyg 30 rubli; Hess 45 marek 125 R
640 50 złotych polskich 1819 z otokiem; rant pionowo ząbkowany; po ALEXANDER brak kropki Czapski 3537; Plage 4; Gumowski 2360–3 odmiana 80
641 50 złotych polskich 1819 z otokiem; rant pionowo ząbkowany; po ALEXANDER kropka 90
642 50 złotych polskich 1820 po ALEXANDER brak kropki Czapski 6036; Plage 5; Gumowski 2360–4 100 R
643 50 złotych polskich 1820 po ALEXANDER kropka 125 R
644 50 złotych polskich 1821 Czapski 3554; Plage 6; Gumowski 2360–5 125 R
645 50 złotych polskich 1822 Czapski 3560; Plage 7; Gumowski 2360–6; Wittyg 18 rubli; Hess 45 marek 90
646 50 złotych polskich 1823 Czapski 6038; Plage 8; Gumowski 5360–7 250 R3
Mikołaj I (1826–1856)
Napisy polskie
Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Grosze.
647 1 grosz polski 1826 Z MIEDZI KRAIOWEY; nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 6039; Plage 219; Gumowski 2320–5; Wittyg 15 rubli; Hess 25 marek 65 R3
648 1 grosz polski 1828 Czapski 3627; Plage 220; Gumowski 2321–1 20
649 1 grosz polski 1828 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9983 4 R
650 1 grosz polski 1829 cyfry roku małe Czapski 3638; Plage 221; Gumowski 2321–12 20
651 1 grosz polski 1829 cyfry roku małe; nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9985; Plage 223 4 R
652 1 grosz polski 1829 cyfry roku duże Plage 222 40
653 1 grosz polski 1830 F.H. Czapski 3647; Plage 224; Gumowski 2321–3 20
654 1 grosz polski 1830 F.H. nowe bicie warszawskie 1858 Czapski –; Plage 225 4 R
655 1 grosz polski 1830 K.G. rzadko dobrze zachowany Czapski 6041; Plage 226; Gumowski 2322–1 2 50
656 1 grosz polski 1830 K.G. nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9988; Plage 227 6 R
657 1 grosz polski 1831 Czapski 3657; Plage 228; Gumowski 2322–2 60
658 1 grosz polski 1831 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9990 4 R
659 1 grosz polski 1832 Czapski 3672; Plage 229; Gumowski 2322–3 20
660 1 grosz polski 1832 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7931 4 R
661 1 grosz polski 1832 dwójka zakręcona, szersza; cyfry roku większe Plage 230 60
662 1 grosz polski 1833 cyfry roku większe lub mniejsze Czapski 3678; Plage 231; Gumowski 2322–4 po 1 20
663 1 grosz polski 1833 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7933; Plage 232 6 R
664 1 grosz polski 1834 K.G. Czapski 3686; Plage 233; Gumowski 2322–5 2
665 1 grosz polski 1834 K.G. nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7936 6 R
666 1 grosz polski 1834 I.P. Czapski 5361; Plage 234; Gumowski 2323-1 40
667 1 grosz polski 1834 I.P. nowe bicie warszawskie 1858 Czapski–; Plage 235 4 R
668 1 grosz polski 1835 linijka górna w cyfrze 5 roku 1835 krótsza lub dłuższa Czapski 3695; Plage 236; Gumowski 2323–2 po – 20
669 1 grosz polski 1835 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7938; Plage 238 4 R
670 1 grosz 1835 w wieńcu laurowym 5 pęczków; tarcza ze Św. Jerzym bez płaszcza Czapski 6045; Plage 239; Gumowski 2324–1 80
671 1 grosz 1835 w wieńcu laurowym 6 pęczków Plage 241 40 R5
672 1 grosz 1835 w wieńcu laurowym 5 pęczków; tarcza ze Św. Jerzym w płaszczu Plage 240 2
673 1 grosz 1836 Św. Jerzy bez płaszcza; ogon orła z 5. albo 7. piórami; skrzydła orła zwykłe albo szerokie; tarcza herbowa duża lub mniejsza; 2. lub 3. jagody za 3. lub 4. pęczkiem laurowym Czapski 3703; Plage 243; Gumowski 2324–2 po – 40
674 1 grosz 1836 Św. Jerzy w płaszczu; skrzydła orła szerokie; większa tarcza herbowa Plage 242 1 20
675 1 grosz 1836 Św. Jerzy w płaszczu; skrzydła orła szerokie; większa tarcza herbowa (1 żołądź po 1. pęczku dębowym); nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7940; Plage 244 4 R
676 1 grosz 1837 M.W. Św. Jerzy bez płaszcza; litera G w GROSZ z szeryfem; rok zwarty lub szeroki Czapski 3711; Plage 246; Gumowski 2324–3 po – 60
677 1 grosz 1837 M.W. Św. Jerzy bez płaszcza; litera G w GROSZ bez szeryfa 20
678 1 grosz 1837 M.W. Św. Jerzy w płaszczu; litera G w GROSZ bez szeryfa; tarcza herbowa mała 4
679 1 grosz 1837 M.W. Św. Jerzy w płaszczu; litera G w GROSZ bez szeryfa; tarcza herbowa duża Plage 245 12
680 1 grosz 1837 M.W. litery drobne i cienkie; nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7942; Plage 248 4 R
681 1 grosz 1837 W.M. Czapski 7943; Plage 247; Gumowski 2324–4 odmiana 20
682 1 grosz 1838 Św. Jerzy bez płaszcza; litera G w GROSZ z szeryfem 1
683 1 grosz 1838 Św. Jerzy bez płaszcza; litera G w GROSZ bez szeryfa 20
684 1 grosz 1838 Św. Jerzy w płaszczu; litera G w GROSZ bez szeryfa Plage 249 12
685 1 grosz 1838 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7945; Plage 251 4 R
686 1 grosz 1839 cyfry roku małe Czapski 3726; Plage 254; Gumowski 2324–6 20
687 1 grosz 1839 cyfry roku małe; dodatkowa kropka po GROSZ albo po 1839 Plage 255; Plage 256 po – 40
688 1 grosz 1839 cyfry roku małe; dodatkowe kropki po GROSZ i po 1839 Plage 257 4
689 1 grosz 1839 cyfry roku duże; Św. Jerzy bez płaszcza 1
690 1 grosz 1839 cyfry roku duże; Św. Jerzy w płaszczu; tarcza herbowa duża lub mała Plage 252; Plage 253 po 1 20
691 1 grosz 1839 cyfry roku małe; nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7948 4 R
692 1 grosz 1840 cyfry roku małe Czapski 3734; Plage 259; Gumowski 2324–7 40
693 1 grosz 1840 cyfry roku małe; nowe bicie warszawskie 1858 4 R
694 1 grosz 1840 cyfry roku małe; średnica większa; z otokiem; nowe bicie warszawskie 1858 Plage 260; Gumowski 2324–8 ? R8
695 1 grosz 1840 cyfry roku duże Plage 258 80
696 1 grosz 1840 cyfry roku duże; przebitka roku 1839→1840 3
697 1 grosz 1840 bez wieńca na rewersie; orzeł duży Czapski –; Plage 261; Gumowski 2325–1; Wittyg 30 rubli 150 R7
698 1 grosz 1840 bez wieńca na rewersie; orzeł mały; w miedzi Czapski –; Plage 262; Gumowski 2325–2; Hess 200 marek ? R8
699 1 grosz 1840 bez wieńca na rewersie; orzeł mały; w srebrze Gumowski 2325–3 ? R8
700 1 grosz 1840 bez wieńca na rewersie; na rewersie napis JEDEN GROSZ 1840; orzeł duży Czapski 7958; Plage 263; Gumowski 2325–4 100 R6
701 1 grosz 1840 bez wieńca na rewersie; na rewersie napis JEDEN GROSZ 1840; orzeł mały ? R8
702 1 grosz 1841 cyfry roku duże Czapski 6048; Plage 264; Gumowski 2326–3 6 R
703 1 grosz 1841 cyfry roku małe; nowe bicie warszawskie 1858 Plage 265 12 R
704 1 grosz 1841 bez wieńca na rewersie; na rewersie napis JEDEN GROSZ 1841 Czapski 7960; Plage 266; Gumowski 2326–2 100 R6
705 1 grosz 1841 bez wieńca na rewersie; na rewersie napis IEDEN GROSZ 1841; orzeł duży Czapski 3740; Plage 267; Gumowski 2326–1; Gill i Iljin oraz Wittyg 30 rubli; Hess 100 marek 125 R6
706 1 grosz 1841 bez wieńca na rewersie; na rewersie napis IEDEN GROSZ 1841; orzeł mały Czapski 7959; Plage 268; Gil i Iljin 60 rubli ? R6
Trzygroszówki
707 3 grosze polskie 1826 Z MIEDZI KRAIOWEY; cyfry roku duże; 3. nominału prosta lub pochyła; 6. roku normalna lub zakręcona Czapski 3610; Plage 161; Gumowski 2328–1 po – 60
708 3 grosze polskie 1826 Z MIEDZI KRAIOWEY; cyfry roku małe; nowe bicie warszawskie 1858 Czapski –; Plage 162 4 R
709 3 grosze polskie 1827 I.B. Z MIEDZI KRAIOWEY; cyfry roku duże Czapski 3618; Plage 164; Gumowski 2328–2 60
710 3 grosze polskie 1827 I.B. Z MIEDZI KRAIOWEY; cyfry roku małe; nowe bicie warszawskie 1858 Czapski –; Plage 165 4 R
711 3 grosze polskie 1827 F.H. Z MIEDZI KRAIOWEY; nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7923; Plage 166; Czapski 2328–3 120 R5
712 3 grosze polskie 1827 Czapski 3619; Plage 167; Gumowski 2329–1 4
713 3 grosze polskie 1827 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9981; Plage 168 8 R
714 3 grosze polskie 1828 Czapski 3626; Plage 169; Gumowski 2329–2 40
715 3 grosze polskie 1828 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9982 4 R
716 3 grosze polskie 1829 F.H. Czapski 3637; Plage 170; Gumowski 2329–3 40
717 3 grosze polskie 1829 F.H. nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9984 4 R
718 3 grosze polskie 1830 F.H. Czapski 3646; Plage 171; Gumowski 2329–4 40
719 3 grosze polskie 1830 F.H. nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9987 4 R
720 3 grosze polskie 1830 K.G. Czapski 7926; Plage 172; Gumowski 2330–1; Gil i Iljin 8 rubli; Wittyg za dobry egzemplarz wyżej 10 rubli 40 R3
721 3 grosze polskie 1831 F.H. istnieją falsyfikaty z wlutowaną 1 na trojaku 1830 Czapski –; Gil i Iljin –; Wittyg –; Gumowski 2329–5 ? R8
722 3 grosze polskie 1831 K.G. Czapski 3656; Plage 173; Gumowski 2330–2 1
723 3 grosze polskie 1831 K.G. nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9989 4 R
724 3 grosze polskie 1832 F.H. istnieją falsyfikaty z wlutowaną 2. (zwykłą zamiast zakręconą) na trojaku 1831 r. Czapski –; Plage 174; Gumowski 2329–6 60 R5
725 3 grosze polskie 1832 K.G. Czapski 3671; Plage 175; Gumowski 2330–3 6
726 3 grosze polskie 1832 K.G. nowe bicie warszawskie 1858 8 R
727 3 grosze polskie 1833 Czapski 3677; Plage 176; Gumowski 2330–4 80
728 3 grosze polskie 1833 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7932 4 R
729 3 grosze polskie 1834 K.G. Czapski 7934; Plage 177; Gumowski 2330–5 8 R
730 3 grosze polskie 1834 K.G. nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7935 8 R
731 3 grosze polskie 1834 I.P. Czapski 3685; Plage 178; Gumowski 2331–1 40
732 3 grosze polskie 1834 I.P. nowe bicie warszawskie 1858 4 R
733 3 grosze polskie 1835 Czapski 3693; Plage 179; Gumowski 2331–2; Gil i Iljin 3 ruble; Wittyg 2 ruble 10 R
734 3 grosze polskie 1835 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 9737; Plage 180 20 R2
735 3 grosze 1835 ogon orła prosty; Bandkie podaje również orła z ogonem wachlarzowatym Czapski 3694; Plage 181; Gumowski 2332–1 80
736 3 grosze 1836 ogon orła prosty Czapski 3702; Plage 182; Gumowski 2332–2 1 20
737 3 grosze 1836 ogon orła wachlarzowaty; nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7939; Plage 183; Gil i Iljin 3 ruble; Wittyg 2 ruble 10 R
738 3 grosze 1837 ogon orła prosty; litera G w GROSZY z szeryfem albo bez Czapski 3710; Plage 184; Gumowski 2322–3 po 1 20
739 3 grosze 1837 ogon orła wachlarzowaty; nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7941; Plage 185 8 R
740 3 grosze 1838 ogon orła prosty Czapski 3718; Plage 186; Gumowski 2322–4 1 20
741 3 grosze 1838 ogon orła wachlarzowaty; nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7944; Plage 185 8 R
742 3 grosze 1839 ogon orła prosty Czapski 3725; Plage 188; Gumowski 2332–5 1 60
743 3 grosze 1839 ogon orła wachlarzowaty Plage 189 1 20
744 3 grosze 1839 ogon orła wachlarzowaty; z wieńcem 1840 r. (po 3. pęczku laurowym 1. jagoda zamiast 2., po 4. pęczku laurowym 3 jagody zamiast 2., po 1. pęczku dębowym żołądź na prawo zamiast na lewo, p 5. pęczku dębowym 1 żołądź zamiast 2.) 6
745 3 grosze 1839 ogon orła wachlarzowaty; z wieńcem 1840 r.; nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 7947; Plage 190 8 R
746 3 grosze 1840 M.W. cyfra 3 nominału cieńsza lub grubsza Czapski 3733; Plage 191; Plage 193; Gumowski 2332-6 po 2
747 3 grosze 1840 M.W. dodatkowa kropka po GROSZE Czapski 7956; Plage 194 4
748 3 grosze 1840 M.W. dodatkowa kropka po roku 1840 Czapski 7957; Plage 195 2 40
749 3 grosze 1840 W.W. Plage 192 20 R3
750 3 grosze 1840 M.W. nowe bicie warszawskie 1858 4 R
751 3 grosze 1840 M.W. z wieńcem 1839 roku 20 R3
752 3 grosze 1841 Czapski 3739; Plage 196; Gumowski 2332–7 3
753 3 grosze 1841 nowe bicie warszawskie 1858 8 R
Pięciogroszówki
754 5 groszy polskich 1826 litery I.B. małe Czapski 3609; Plage 122; Gumowski 2333–10 1 60
755 5 groszy polskich 1826 litery I.B. duże Plage 123 2 40
756 5 groszy polskich 1827 I.B. Czapski 3616; Plage 124; Gumowski 2333–11 1 20
757 5 groszy polskich 1827 F.H. cyfry roku 1827 i litery F.H. większe lub mniejsze Czapski 1617; Plage 125; Plage 126; Gumowski 2334–1 po 1
758 5 groszy polskich 1827 F.H. napis na rewersie większy Plage 127 2
759 5 groszy polskich 1828 Czapski 3625; Plage 128; Gumowski 2334–2 2
760 5 groszy polskich 1829 F.H. cyfry roku duże lub małe Czapski 3636; Plage 129; Plage 130; Gumowski 2334–3 po 1 60
761 5 groszy polskich 1829 K.G. nowe bicie warszawskie 1858 Czapski –; Plage 131; Gumowski 2335–1; Gil i Iljin 30 rubli ? R8
762 5 groszy polskich 1830 Czapski 3649; Plage 132; Gumowski 2334–4 3
763 5 groszy polskich 1831 Czapski 3655; Plage 133; Gumowski 2335–2 10 R
764 5 groszy polskich 1832 cyfry roku małe Czapski 3670; Plage 134; Gumowski 3335–3 30 R4
765 5 groszy polskich 1832 cyfry roku duże Plage 135; nowe bicie warszawskie 1858 R6 60 R7
766 5 groszy 1836 Czapski 3701; Plage 136; Gumowski 2336–1 3
767 5 groszy 1838 Czapski 3717; Plage 137; Gumowski 2336–2 4
768 5 groszy 1839 Św. Jerzy bez płaszcza Czapski 3724; Plage 138; Gumowski 2336–3 2 40
769 5 groszy 1839 Św. Jerzy w płaszczu 100 R6
770 5 groszy 1840 ogon orła szeroki (także w srebrze w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie) Czapski 3732; Plage 140; Gumowski 2336–4 40
771 5 groszy 1840 ogon orła wąski Plage 141 2
772 5 groszy 1840 ogon orła wąski; dodatkowa kropka po nominale 5 albo po GROSZY Czapski 7955; Plage 142; Plage 143 po 8 R
773 5 groszy 1840 ogon orła wąski; dodatkowe kropki po nominale 5 i po GROSZY 20 R2
774 5 groszy 1841 moneta próbna (w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie) Czapski –; Plage 145; Gumowski 2336–5; Gil i Iljin 100 rubli
775 5 groszy 1841 głowa Aleksandra I; bita w bilonie; moneta próbna; również tylko jednostronna odbitka awersu (w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie) Czapski 3738; Plage 146; Gumowski 2337; Gil i Iljin oraz Wittyg 35 rubli 140 R8
776 5 groszy 1841 głowa Aleksandra I; bita w srebrze; nowe bicie warszawskie 1858 R7
Dziesięciogroszówki
777 10 groszy polskich 1826 Czapski 3608; Plage 87; Gumowski 2338–7 2 40
778 10 groszy polskich 1827 I.B. Czapski 3614; Plage 88; Gumowski 2338–8 1 60
779 10 groszy polskich 1827 F.H. Czapski 3615; Plage 89; Gumowski 2339–1 10 R
780 10 groszy polskich 1828 Czapski 3624; Plage 90; Gumowski 2339–2 2
781 10 groszy polskich 1830 F.H. Czapski 3643; Plage 91; Gumowski 2339–3 4
782 10 groszy polskich 1830 K.G. Czapski 3644; Plage 92; Gumowski 2340–1 2
783 10 groszy polskich 1831 Czapski 3654; Plage 93; Gumowski 2340–2 4
784 10 groszy polskich 1832 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski 3669; Plage 94; Gumowski 2340–3; Gil i Iljin oraz Wittyg 25 rubli; Hess 65 marek 100 R6
785 10 groszy polskich 1833 nowe bicie warszawskie 1858 Czapski –; Pl 95; Gumowski 2340–4; Gil i Iljin 30 rubli ? R7
786 10 groszy 1835 cyfry roku małe Czapski 3692; Plage 97; Gumowski 2341–1 1 20
787 10 groszy 1835 cyfry roku duże Plage 96 6
788 10 groszy 1836 Czapski 3700; Plage 98; Gumowski 2341–2 1 20
789 10 groszy 1837 ogon orła szeroki i Św. Jerzy w płaszczu Czapski 3709; Plage 99; Gumowski 2341–3 1 20
790 10 groszy 1837 ogon orła wąski i Św. Jerzy bez płaszcza Plage 100; Gumowski 2341–3 odmiana 30
791 10 groszy 1838 ogon orła wąski i Św. Jerzy bez płaszcza; litera G w GROSZY z szeryfem Czapski 3716; Plage 102; Gumowski 2341–4 2 40
792 10 groszy 1838 ogon orła wąski i Św. Jerzy bez płaszcza; litera G w GROSZY bez szeryfa 1 20
793 10 groszy 1838 ogon orła szeroki i Św. Jerzy w płaszczu Plage 101; Gil i Iljin 30 rubli; Bolcewicz 10 rubli ?
794 10 groszy 1839 ogon orła wąski i Św. Jerzy bez płaszcza; litera G w GROSZY z szeryfem albo bez szeryfa Czapski 3723; Plage 103; Gumowski 2341–5 po 1 20
795 10 groszy 1840 M.W. typ wieńca 1839 roku (bez jagód po 1. pęczku laurowym i z 3. jagodami zamiast 2. po 2. i po 3. pęczku laurowym) Plage 104 6
796 10 groszy 1840 M.W. typ zwykły (nowy typ wieńca); litera G w GROSZY z szeryfem lub bez szeryfa Czapski 3731; Plage 106; Gumowski 2341–8 20
797 10 groszy 1840 M.W. kropka po nominale 10 albo po GROSZY Czapski 7952–3; Plage 107; Plage 108 po 2 R
798 10 groszy 1840 M.W. kropka po roku 1840; litera G w GROSZY z szeryfem albo bez szeryfa Czapski 7954; Plage 109 po 3
799 10 groszy 1840 M.W. typ zwykły (nowy typ wieńca); odbitka w miedzi 12
800 10 groszy 1840 M.W. z otokiem perełkowym; odbitka w cynie Czapski 7951; Plage 110; Gumowski 2341–10 ? R8
801 10 groszy 1840 M.W. z otokiem; odbitka w srebrze; w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie są takie 10 groszy w miedzi bite zupełnie innym stemplem Gumowski 2341–9 200 R8
802 10 groszy 1840 M.W. bez wieńca na rewersie (w jednym ze zbiorów prywatnych w Warszawie) ? R8
803 10 groszy 1840 W.W. M odwrócone Plage 106; Gumowski 2341–7 20 R3
804 10 groszy 1841 moneta próbna Czapski –; Plage 111; Gumowski 2341–8; Gil i Iljin 50 rubli ? R8
Złotówki
805 1 złoty polski 1827 Czapski 3613; Plage 70; Gumowski 2343 2 50
806 1 złoty polski 1828 Czapski 3623; Plage 71; Gumowski 2344–1 3 75
807 1 złoty polski 1829 Czapski 3635; Plage 72; Gumowski 2344–2 2 50
808 1 złoty polski 1830 z kropkami po ZŁO i po POL Czapski 3642; Plage 73; Gumowski 2344–3 2 50
809 1 złoty polski 1830 bez kropek po ZŁO i po POL Plage 73 odmiana 3
810 1 złoty polski 1831 duża głowa cara Czapski 3653; Plage 74; Gumowski 2345–2 2 50
811 1 złoty polski 1831 mała głowa cara Plage 75; Gumowski 2345–1 35 R
812 1 złoty polski 1832 duża głowa cara Czapski 3667; Plage 76; Gumowski 2345–4 5
813 1 złoty polski 1832 mała głowa cara Czapski 3668; Plage 77; Gumowski 2345–3 1 50
814 1 złoty polski 1833 Plage 78; Gumowski 2345–5 12 50
815 1 złoty polski 1833 litera S w POLS odwrócona Plage 79 25
816 1 złoty polski 1834 Czapski 3683; Plage 80; Gumowski 2346 2 50
Dwuzłotówki
817 2 złote polskie 1826 Czapski 3607; Plage 59; Gumowski 2348 7 50
818 2 złote polskie 1828 Czapski 3622; Plage 60; Gumowski 2349–1 3 75
819 2 złote polskie 1830 Czapski 3641; Plage 61; Gumowski 2349–2 2 50
Pięciozłotówki
820 5 złotych polskich 1829 cyfry roku większe lub mniejsze; z kreską lub bez kreski w ułamku Czapski 3634; Plage 37; Gumowski 2351–1 po 5
821 5 złotych polskich 1830 F.H. Czapski 7925; Plage 38; Gumowski 2351–2 7 50 R
822 5 złotych polskich 1830 K.G. Czapski 3640; Plage 39; Gumowski 2352–1; Wittyg 1 rubel; Hess 18 marek 15
823 5 złotych polskich 1831 Czapski 3652; Plage 40; Gumowski 2352–2 7 50
824 5 złotych polskich 1832 cyfra 2 roku 1832 zwykła Czapski 3666; Plage 41; Gumowski 2352–3 7 50
825 5 złotych polskich 1832 cyfra 2 roku 1832 zakręcona 8 75
826 5 złotych polskich 1833 Czapski 3675; Plage 43; Gumowski 2352–4 7 50
827 5 złotych polskich 1834 K.G. Czapski 6044; Plage 43; Gumowski 2352–5 12 59 R
828 5 złotych polskich 1834 I.P. Czapski 3680; Plage 44; Gumowski 2353 5
Dziesięciozłotówki
829 10 złotych polskich 1827 F.H. Czapski 3612; Plage 30; Gumowski 2356; Gil i Iljin 30 rubli; Wittyg 25 rubli; Hess 75 marek 140
830 10 złotych polskich 1827 I.B. Czapski 6040; Plage 29; Gumowski 2355; Gil i Iljin 200 rubli; Wittyg 150 rubli od 750
25 złotych
831 25 złotych polskich 1828 Czapski 6756; Plage 19; Gumowski 2358–1 125 R2
832 25 złotych polskich 1829 Czapski 3632; Plage 20; Gumowski 2358–2 50 R
833 25 złotych polskich 1832 Czapski 3665; Plage 21; Gumowski 2359–1 125 R
834 25 złotych polskich 1833 Czapski 3674; Plage 22; Gumowski 2359–2 62 50 R
50 złotych
835 50 złotych polskich 1827 Czapski 3611; Plage 9; Gumowski 2361–1 250 R2
836 50 złotych polskich 1829 w czerwonym złocie Czapski 3632; Plage 10; Gumowski 2361–2 90 R
837 50 złotych polskich 1829 w żółtym złocie 125
Napisy polsko-rosyjskie
Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
10 groszy
838 5 kopiejek–10 groszy 1842 Czapski 3746; Plage 420; Gumowski 2370; Gil i Iljin 20 rubli; Wittyg 17,50 rubli; Hess 45 marek 90 R4
20 groszy
839 10 kopiejek–20 groszy 1842 Czapski 3745; Plage 419; Gumowski 2371–4; Gil i Iljin 20 rubli; Wittyg 17,50 rubli; Hess 50 marek 100 R4
Złotówki
840 15 kopiejek–1 złoty 1832 Św. Jerzy bez płaszcza Czapski 4238; Plage 398; Gumowski 2372–1 6
841 15 kopiejek–1 złoty 1832 Św. Jerzy bez płaszcza; bez kreski w ułamku Gumowski 4 ruble 15 R
842 15 kopiejek–1 złoty 1832 Św. Jerzy w płaszczu Gumowski 15 rubli; Hess 60 marek 90 R3
843 15 kopiejek–1 złoty 1833 z kreską lub bez kreski w ułamku Czapski 4241; Plage 399; Gumowski 2372–2 4
844 15 kopiejek–1 złoty 1834 Н.Г. Czapski 4245; Plage 401; Gumowski 2372–3 40 R2
845 15 kopiejek–1 złoty 1834 M.W. Czapski 3684; Plage 400; Gumowski 2373–1 40 R2
846 15 kopiejek–1 złoty 1835 Н.Г. Czapski 4249; Plage 404; Gumowski 2372–4 8 R
847 15 kopiejek–1 złoty 1835 M.W. z kropką lub bez po ZŁOTY lub po roku 1835; z kreską lub bez w ułamku Czapski 3691; Plage 402; Gumowski 2373–2 po – 80
848 15 kopiejek–1 złoty 1835 M.W. z kropką po ZŁOTY i po roku 1835 Gil i Iljin 3 ruble 12 R
849 15 kopiejek–1 złoty 1836 Н.Г. Czapski 4253; Plage 407; Gumowski 2372–5 1 40
850 15 kopiejek–1 złoty 1836 M.W. ogon orła z 7. albo 9. piór; kropka lub jej brak po roku 1836; z kreską lub bez w ułamku Czapski 3699; Plage 405; Plage 406; Gumowski 2373–3 po 2
851 15 kopiejek–1 złoty 1836 M.W. litera A w ЧИСТАВО bez linijki środkowej 6
852 15 kopiejek–1 złoty 1836 M.W. bez rozetek wokół nominału 15 Gil i Iljin 3 ruble 12 R
853 15 kopiejek–1 złoty 1837 Н.Г. rok 1837 autentyczny lub przerobiony z roku 1836 Czapski 4257; Plage 409; Gumowski 2372–6 po 40 R4
854 15 kopiejek–1 złoty 1837 M.W. z kropką lub bez po ZŁOTY i po roku 1837; cyfry roku 1837 duże lub małe Czapski 3708; Plage 408; Gumowski 2373–4 po 1 60
855 15 kopiejek–1 złoty 1837 M.W. ogon orła 9. piór Gil i Iljin 10 rubli; Hess 15 marek 35 R3
856 15 kopiejek–1 złoty 1838 Н.Г. litery Н i Г pionowe Czapski 4260; Plage 411; Gumowski 2372–7 3
857 15 kopiejek–1 złoty 1838 Н.Г. litery Н i Г ukośne 1 50
858 15 kopiejek–1 złoty 1838 M.W. bez kropki po roku 1838; z kreską lub bez kreski w ułamku Czapski 3715; Plage 410; Gumowski 2373–5 2 50
859 15 kopiejek–1 złoty 1838 M.W. z kropką po roku 1838 Gil i Iljin 3 ruble; Wittyg 60 kopiejek ?
860 15 kopiejek–1 złoty 1839 Н.Г. Czapski 3722; Plage 413; Gumowski 2372–8 1 60
861 15 kopiejek–1 złoty 1839 M.W. z kropką po roku 1839 Czapski 3715; Plage 412; Gumowski 2373–6 1 20
862 15 kopiejek–1 złoty 1839 M.W. bez kropki po roku 1839 Gil i Iljin 3 ruble; Wittyg 60 kopiejek ?
863 15 kopiejek–1 złoty 1840 Н.Г. z kreską lub bez kreski w ułamku Czapski 4246; Plage 416; Gumowski 2372–9 12 R
864 15 kopiejek–1 złoty 1840 Н.Г. ZLOTY zamiast ZŁOTY Gil i Iljin 10 rubli 40 R4
865 15 kopiejek–1 złoty 1840 M.W. bez kropki po roku 1840 Czapski 3730; Plage 414; Gumowski 2373–7 1 60
866 15 kopiejek–1 złoty 1840 M.W. z kropką po roku 1840 Plage 415; Gil i Iljin 3 ruble; Wittyg 1 rubel 8 R
867 15 kopiejek–1 złoty 1841 Н.Г. Czapski 6167; Plage 418; Gumowski 2372–10; Gil i Iljin 40 rubli; Wittyg?; Bolcewicz 25 rubli 100 R2
868 15 kopiejek–1 złoty 1841 M.W. Czapski 5364; Plage 417; Gumowski 2373–8; Gil i Iljin 4 ruble; Wittyg 3 ruble 15 R
40 groszy
869 20 kopiejek–40 groszy 1842 Czapski 3744; Plage 389; Gumowski 2374–1 3
870 20 kopiejek–40 groszy 1843 Czapski 3751; Plage 390; Gumowski 2374–2 3
871 20 kopiejek–40 groszy 1844 Czapski 6051; Plage 391; Gumowski 2374–3 4
872 20 kopiejek–40 groszy 1845 Czapski 3760; Plage 392; Gumowski 2374–4 4
873 20 kopiejek–40 groszy 1846 Czapski –; Plage 393; Gumowski 2374–5; Gil i Iljin 100 rubli ? R9
874 20 kopiejek–40 groszy 1848 Czapski 3771; Plage 394; Gumowski 2374–6 6
875 20 kopiejek–40 groszy 1850 wieniec związany pojedynczą wstążką Czapski 3778; Plage 395; Gumowski 2374–7 3
876 20 kopiejek–40 groszy 1850 wieniec związany podwójną wstążką Plage 397 2
877 20 kopiejek–40 groszy 1850 wieniec związany podwójną wstążką, przy wstążce dodatkowa jagoda i żołądź Plage 396 1 60
50 groszy
878 25 kopiejek–50 groszy 1842 Św. Jerzy w płaszczu lub bez płaszcza Czapski 3743; Plage 381; Gumowski 2375–1 po 4
879 25 kopiejek–50 groszy 1843 Czapski 3750; Plage 382; Gumowski 2375–2 4
880 25 kopiejek–50 groszy 1844 Czapski 6050; Plage 383; Gumowski 2375–3 20 R6
881 25 kopiejek–50 groszy 1845 Czapski 3759; Plage 384; Gumowski 2375–4 4
882 25 kopiejek–50 groszy 1846 Czapski 3765; Plage 385; Gumowski 2375–5 2
883 25 kopiejek–50 groszy 1847 Czapski 3768; Plage 386; Gumowski 2375–6 2
884 25 kopiejek–50 groszy 1848 Czapski 3770; Plage 387; Gumowski 2375–7 3
885 25 kopiejek–50 groszy 1850 Czapski 3777; Plage 388; Gumowski 2375–8 2
Dwuzłotówki
886 30 kopiejek–2 złote 1834 z kropką lub bez po ДОЛИ Czapski 3682; Plage 371; Gumowski 2376–1; Wittyg 5 rubli; Hess 20 marek po 25
887 30 kopiejek–2 złote 1835 rok 1835 zwarty lub szeroki; szóstka zwykła lub zakręcona (?) Czapski 3690; Plage 372; Gumowski 2376–2 po 2 50
888 30 kopiejek–2 złote 1836 szóstka roku 1836 zwykła lub zakręcona; rok 1836 duży lub mały Czapski 3698; Plage 373; Plage 374; Gumowski 2376–3 po 2 25
889 30 kopiejek–2 złote 1837 ogon orła długi i szeroki albo krótki i wąski; rok 1837 duży lub mały Czapski 3707; Plage 375; Plage 376; Gumowski 2376–4 po 3 75
890 30 kopiejek–2 złote 1837 bez kreski w ułamku Gil i Iljin 3 ruble 10
891 30 kopiejek–2 złote 1838 ogon orła szeroki (długi) albo wąski (krótki) Czapski 3714; Plage 377; Gumowski 2376–5 2 25
892 30 kopiejek–2 złote 1839 środkowe pióro ogona orła zwykłe (niewystające) lub dłuższe (wystające); rok 1839 zwarty lub szeroki Czapski 3721; Plage 378; Gumowski 2376–6 po 1 75
893 30 kopiejek–2 złote 1839 bez kreski w ułamku Gil i Iljin 3 ruble; Wittyg 1 rubel 10
894 30 kopiejek–2 złote 1840 środkowe pióro ogona orła zwykłe (niewystające) lub dłuższe (wystające); brak kropki po roku 1840 Czapski 3729; Plage 379; Gumowski 2376–7 po 3
895 30 kopiejek–2 złote 1840 kropka po roku 1840 Gil i Iljin 3 ruble; Wittyg 1,50 rubla 12 50
896 30 kopiejek–2 złote 1841 środkowe pióro ogona orła zwykłe (niewystające) lub dłuższe (wystające); brak kropki po roku 1841 Czapski 3737; Plage 380; Gumowski 2376–8 po 5
897 30 kopiejek–2 złote 1841 kropka po roku 1841 Gil i Iljin 3 ruble 15
Pięciozłotówki
898 ¾ rubla–5 złotych 1833 rok 1833 zwarty lub szeroki Czapski 4240; Plage 343; Gumowski 2377–1 7 50
899 ¾ rubla–5 złotych 1833 po 2. pęczku laurowym 2. jagody zamiast 1. albo po 1. pęczku dębu 2 żołędzie zamiast 3. Plage 344 12 50
900 ¾ rubla–5 złotych 1834 Н.Г. Czapski 4241; Plage 347; Gumowski 2277–2 10
901 ¾ rubla–5 złotych 1834 M.W. z kropką lub bez po roku 1834 Czapski 3681; Plage 346; Gumowski 2378–1; Hess 10 marek po 15
902 ¾ rubla–5 złotych 1835 Н.Г. ogon orła z 11. piór; kropka lub bez kropki po roku 1835 Czapski 4248; Plage 349; Gumowski 2377–3 po 10
903 ¾ rubla–5 złotych 1835 Н.Г. ogon orła z 9. piór Plage 350 12 50
904 ¾ rubla–5 złotych 1835 M.W. cyfry roku 1835 duże Czapski 3689; Plage 348; Gumowski 2378–2 7 50
905 ¾ rubla–5 złotych 1835 M.W. cyfry roku 1835 małe; bez kropki po roku 1835 6 25
906 ¾ rubla–5 złotych 1835 M.W. cyfry roku 1835 małe; kropka po roku 1835 Gil i Iljin 3 ruble 15
907 ¾ rubla–5 złotych 1836 Н.Г. ogon orła z 11. piór Czapski 4252; Plage 354; Gumowski 2377–4; Gil i Iljin 3 ruble; Wittyg 2 ruble; Hess 12 marek 15
908 ¾ rubla–5 złotych 1836 Н.Г. ogon orła z 9. piór Plage 355 8 75
909 ¾ rubla–5 złotych 1836 M.W. ogon orła z 11. piór; po 5. pęczku laurowym 2. lub 3 jagody Czapski 3697; Plage 352; Gumowski 2378–3 7 25
910 ¾ rubla–5 złotych 1836 M.W. ogon orła z 11. piór; po 5. pęczku laurowym 2. lub 3 jagody; bez kropek w napisie na rewersie Plage 351; Gil i Iljin 3 ruble; Wittyg 1,25 rubla 10
911 ¾ rubla–5 złotych 1836 M.W. ogon orła z 9. piór; po 5. pęczku laurowym 2. lub 3 jagody Plage 353 7 25
912 ¾ rubla–5 złotych 1837 Н.Г. ogon orła z 11. piór; po 1. pęczku dębowym 3 żołędzie Czapski 4256; Plage 358; Gumowski 2377–5; Gil i Iljin 7 rubli; Hess 15 marek 30
913 ¾ rubla–5 złotych 1837 Н.Г. ogon orła z 11. piór; po 1. pęczku dębowym 1 żołądź Gil i Iljin 10 rubli; Hess 20 marek 40
914 ¾ rubla–5 złotych 1837 Н.Г. ogon orła z 9. piór Plage 359 10
915 ¾ rubla–5 złotych 1837 M.W. ogon orła z 11. piór Gil i Iljin 10 rubli; Hess 20 marek 40
916 ¾ rubla–5 złotych 1837 M.W. ogon orła z 9. piór; po 5. pęczku laurowym 2. lub 3 jagody; rok 1837 duży lub mały; 7 roku 1837 różnych kształtów; kropka po roku 1837 Czapski 3706; Plage 356; Plage 357; Gumowski 2378–4 po 7 50
917 ¾ rubla–5 złotych 1837 M.W. ogon orła z 9. piór; po 5. pęczku laurowym 2. jagody; brak kropki po roku 1837 Gil i Iljin 3 ruble; Wittyg 2,50 rubla 12 50
918 ¾ rubla–5 złotych 1837 M.W. ogon orła z 9. piór; po 5. pęczku laurowym 2. jagody; brak kropki po roku 1837; brak kreski w ułamku ¾ Gil i Iljin 5 rubli; Wittyg 3 ruble 20
919 ¾ rubla–5 złotych 1838 Н.Г. Czapski 6160; Plage 362; Gumowski 2377–6; Gil i Iljin 75 rubli; Wittyg?; Hess 200 marek od 375 R7
920 ¾ rubla–5 złotych 1838 M.W. po 5. pęczku laurowym 3 jagody; rok 1838 duży lub mały Czapski 3713; Plage 391; Gumowski 2378–5 po 5
921 ¾ rubla–5 złotych 1838 M.W. po 5. pęczku laurowym 2 jagody; rok 1838 duży lub mały Plage 350 7 50
922 ¾ rubla–5 złotych 1839 Н.Г. Czapski 6162; Plage 364; Gumowski 2377–4; Gil i Iljin 75 rubli; Wittyg?; Hess 200 marek od 375 R7
923 ¾ rubla–5 złotych 1839 M.W. rok 1839 duży lub mały Czapski 3720; Plage 363; Gumowski 2378–6 po 5
924 ¾ rubla–5 złotych 1840 Н.Г. Czapski 6164; Plage 367; Gumowski 2377–8; Gil i Iljin 75 rubli; Wittyg?; Hess 225 marek od 375 R7
925 ¾ rubla–5 złotych 1840 M.W. ogon orła z 9. piór; rok 1840 mały Czapski 10417; Plage 365; Gumowski 2378–9 5
926 ¾ rubla–5 złotych 1840 M.W. ogon orła z 9. piór; rok 1840 duży; wieniec związany nową wstążką (wygiętą) Czapski 3728; Gil i Iljin 3 ruble 15
927 ¾ rubla–5 złotych 1840 M.W. ogon orła z 9. piór; rok 1840 duży; wieniec związany wstążką z lat ubiegłych (nie wygięta) 7 50
928 ¾ rubla–5 złotych 1840 M.W. ogon orła dwurzędowy (nowy); rok 1840 duży Plage 336 12 50
929 ¾ rubla–5 złotych 1840 M.W. ogon orła dwurzędowy (nowy); rok 1840 mały Gil i Iljin 3 ruble 15
930 ¾ rubla–5 złotych 1841 Н.Г. Czapski 6166; Plage 370; Gumowski 2377–9; Gil i Iljin 75 rubli od 375 R7
931 ¾ rubla–5 złotych 1841 M.W. ogon orła z 9. piór; rok 1841 duży Czapski 3736; Plage 368; Gumowski 2378–8 10
932 ¾ rubla–5 złotych 1841 M.W. ogon orła z 9. piór; rok 1841 mały Gil i Iljin 3 ruble 15
933 ¾ rubla–5 złotych 1841 M.W. ogon orła dwurzędowy (nowy); rok 1841 mały Plage 369 5
934 ¾ rubla–5 złotych 1841 M.W. ogon orła dwurzędowy (nowy); rok 1841 duży Gil i Iljin 3 ruble 15
935 ¾ rubla–5 złotych 1841 M.W. ogon orła dwurzędowy (nowy); rok 1841 mały; bez kropek w napisie na rewersie 7 50
Dziesięciozłotówki
936 1½ rubla–10 złotych 1833 po 7. pęczku laurowym 2. lub 3 jagody Czapski 4239; Plage 313; Gumowski 2379–1; Wittyg 2,50 ruble; Hess 15 marek po 20
937 1½ rubla–10 złotych 1834 po 1. pęczku laurowym 1 jagoda, a po 7. pęczku laurowym 1., 2. lub 3 jagody albo po 1. pęczku laurowym 2. jagody, a po 7. pęczku laurowym 2. lub 3 jagody Czapski 4243; Plage 314–317; Gumowski 2379–2; Gil i Iljin 3–5 rubli; Hess 15 marek po 15
938 1½ rubla–10 złotych 1834 po 1. pęczku laurowym 2 jagody, a po 7. pęczku laurowym 3 jagody; po 1. pęczku dębowym 2 żołędzie zamiast 1. Gil i Iljin 10 rubli 50
939 1½ rubla–10 złotych 1835 Н.Г. po 3. i 4. pęczku laurowym 1 jagoda albo po 3. pęczku laurowym 2. jagody, a po 4. pęczku laurowym 1. lub 2. jagody Czapski 4247; Plage 321–323; Gumowski 2379–3 po 12 50
940 1½ rubla–10 złotych 1835 M.W. Czapski 3688; Plage 320; Gumowski 2380–1 15
941 1½ rubla–10 złotych 1835 rubel familijny, na awersie i rewersie napis Р.П.УТКИНЪ Gil i Iljin oraz Wittyg 150 rubli; Hess 450 marek 825 R5
942 1½ rubla–10 złotych 1836 Н.Г. po 3. i 4. pęczku laurowym 1 lub 2. jagody Czapski 4251; Plage 328; Gumowski 2379–4 po 12 50
943 1½ rubla–10 złotych 1836 Н.Г. po 1. pęczku laurowym 2. jagody, a po 1. pęczku dębowym 2 żołędzie zamiast 1. Plage 327; Gil i Iljin 3 ruble 15
944 1½ rubla–10 złotych 1836 M.W. rok 1836 duży z kropką lub bez po roku albo rok 1836 mały, szóstka roku równa lub pochylona lub zakręcona, z kreską lub bez kreski ułamkowej Czapski 3696; Plage 327; Gumowski 2380–2 po 12 50
945 1½ rubla–10 złotych 1836 M.W. rok 1836 mały, po 1. pęczku dębowym 2 żołędzie zamiast 1. Gil i Iljin 8 rubli 40
946 1½ rubla–10 złotych 1836 rubel familijny, na awersie napis Р.П.УТКИНЪ; głowy na rewersie bez obwódek Czapski 8298; Plage 329; Gumowski 2382–1; Gil i Iljin 100 rubli; Wittyg 75 rubli; Schlesinger 150 marek; Hess 350 marek od 470 R2
947 1½ rubla–10 złotych 1836 rubel familijny, na awersie napis П.У. Czapski 8299; Plage 330; Gumowski 2382–2; Gil i Iljin 50 rubli; Wittyg 35 rubli; Schlesinger 75 marek; Hess 100 marek od 190
948 1½ rubla–10 złotych 1836 rubel familijny bez napisów Р.П.УТКИНЪ ani П.У. Czapski –; Plage 331; Gumowski 2382–3; Gil i Iljin 250 rubli; Wittyg?; Hess 900 marek od 1500 R8
949 1½ rubla–10 złotych 1837 Н.Г. Czapski 4255; Plage 334; Gumowski 2379–5; Wittyg 3,50 rubla; Schlesinger 8 marek; Hess 10 marek 18 50
950 1½ rubla–10 złotych 1837 Н.Г. przebitka roku 1836-1837 20
951 1½ rubla–10 złotych 1837 M.W. po 5. pęczku laurowym 2. lub 3 jagody; cyfry roku 1837 duże lub mniejsze; cyfra 7 roku 1837 zwykła lub wykrzywiona Czapski 3705; Plage 332; Gumowski 2380–3 po 12 50
952 1½ rubla–10 złotych 1837 M.W. brak kropki po roku 1837 lub brak kreski w ułamku ½ 15
953 1½ rubla–10 złotych 1837 M.W. małe cyfry roku 1837 Gil i Iljin 3 ruble; Hess 12 marek 18
954 1½ rubla–10 złotych 1838 Н.Г. Czapski 4259; Plage 336; Gumowski 2379–6; Wittyg 30 rubli; Bolcewicz 75 rubli; Hess 200 marek od 300 R7
955 1½ rubla–10 złotych 1838 M.W. Czapski 5362; Plage 335; Gumowski 2380–4; Gil i Iljin 12 rubli; Wittyg 10 rubli; Hess 15 marek 50 R
956 1½ rubla–10 złotych 1839 Н.Г. Czapski 6161; Plage 338; Gumowski 2379–7; Gil i Iljin 72 marki; Wittyg? od 375 R7
957 1½ rubla–10 złotych 1839 M.W. Czapski 5363; Plage 337; Gumowski 2380–5 30 R
958 1½ rubla–10 złotych 1840 Н.Г. Czapski 6163; Plage 340; Gumowski 2379–8; Gil i Iljin 75 rubli; Hess 200 marek od 380 R7
959 1½ rubla–10 złotych 1840 Н.Г. przebitka cyfr roku 1839–>1840 ? R7
960 1½ rubla–10 złotych 1840 M.W. Czapski 3727; Plage 339; Gumowski 2380–6 15
961 1½ rubla–10 złotych 1841 Н.Г. Czapski 6165; Plage 342; Gumowski 2379–9; Gil i Iljin 50 rubli; Hess 140 marek od 265 R6
962 1½ rubla–10 złotych 1841 M.W. Czapski 3735; Gumowski 2380–7 12 50
20 złotych
963 3 ruble–20 złotych 1834 П.Д. Czapski 4242; Plage 299; Gumowski 2384–1; Wittyg 5,50 rubla; Hess 25 marek 35
964 3 ruble–20 złotych 1834 M.W. Czapski 3679; Plage 298; Gumowski 2383–1; Gil i Iljin 25 rubli; Schlesinger 50 marek; Hess 120 marek 150
965 3 ruble–20 złotych 1835 П.Д. Czapski 4246; Plage 301; Gumowski 2384–2; Wittyg 5,50 rubla; Hess 20 marek 30
966 3 ruble–20 złotych 1835 M.W. Czapski 3687; Plage 300; Gumowski 2383–2; Gil i Iljin oraz Wittyg 25 rubli; Schlesinger 30 marek; Hess 100 marek 125
967 3 ruble–20 złotych 1836 П.Д. Czapski 4250; Plage 303; Gumowski 2384–3; Wittyg 5,50 rubla; Hess 25 marek 30
968 3 ruble–20 złotych 1836 M.W. Czapski 6046; Plage 302; Gumowski 2383–3; Gil i Iljin 20 rubli; Wittyg 25 rubli; Hess 100 marek 125
969 3 ruble–20 złotych 1837 П.Д. Czapski 4254; Plage 305; Gumowski 2384–4; Wittyg 5,50 rubla; Hess 25 marek 30
970 3 ruble–20 złotych 1837 M.W. Czapski 3704; Plage 304; Gumowski 2383–4; Gil i Iljin oraz Wittyg 40 rubli; Schlesinger 80 marek; Hess 100 marek 200 R
971 3 ruble–20 złotych 1838 П.Д. Czapski 4258; Plage 307; Gumowski 2384–5 30
972 3 ruble–20 złotych 1838 M.W. Czapski 3712; Plage 306; Gumowski 2383–5; Gil i Iljin oraz Wittyg 75 rubli; Schlessinger 150 marek; Hess 300 marek 425 R2
973 3 ruble–20 złotych 1839 А.Ч. Czapski 4261; Plage 309; Gumowski 2385–1; Wittyg 6 rubli; Hess 25 marek 40
974 3 ruble–20 złotych 1839 M.W. Czapski 6047; Plage 308; Gumowski 2383–6; Gil i Iljin oraz Wittyg 100 rubli 500 R3
975 3 ruble–20 złotych 1840 А.Ч. Czapski 4263; Plage 311; Gumowski 2385–2; Gil i Iljin 20 rubli; Wittyg 25 rubli; Hess 70 marek 120
976 3 ruble–20 złotych 1840 M.W. Czapski –; Plage 310; Gumowski 2383–7; Gil i Iljin 150 rubli; Wittyg 250 rubli; Hess 250 marek 800 R7
977 3 ruble–20 złotych 1841 А.Ч. Czapski –; Plage 312; Gumowski 2385–3; Gil i Iljin 200 rubli; Wittyg?; Hess 600 marek 1100 R8
Napisy rosyjskie
Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Połuszki
978 połuszka 1850 B.M. Czapski 5365; Plage 530; Gumowski 2386–1 4
979 połuszka 1851 B.M. Czapski 3789; Plage 531; Gumowski 2386–2 4
980 połuszka 1852 B.M. rok 1852 szeroki; B.M. zwarte Czapski 3795; Plage 532; Gumowski 2386–3 4
981 połuszka 1852 B.M. rok 1852 zwarty; B.M. szerokie Plage 533 6
982 połuszka 1853 B.M. Plage 534; Gumowski 2386–4 12
Dienieżki
983 dienieżka 1850 B.M. Czapski 3782; Plage 512; Gumowski 2388–1 40
984 dienieżka 1851 B.M. Czapski 3788; Plage 513; Gumowski 2388–2 1
985 dienieżka 1852 B.M. rok 1852 szeroki; B.M. zwarte Czapski 3794; Plage 515; Gumowski 2388–3 1
986 dienieżka 1852 B.M. rok 1852 zwarty; B.M. szerokie Plage 514 2
987 dienieżka 1853 B.M. Czapski 3799; Plage 516; Gumowski 2388–4 1
988 dienieżka 1854 B.M. Czapski 3804; Plage 517; Gumowski 2388–5 1 60
989 dienieżka 1855 B.M. Czapski 3808; Plage 518; Gumowski 2388–6 60
Pół kopiejki
990 ½ kopiejki srebrem 1848 M.W. cyfry roku 1848 małe Czapski 3774; Plage 510; Gumowski 2387; Gil i Iljin oraz Wittyg 10 rubli; Hess 25 marek 45 R3
991 ½ kopiejki srebrem 1848 M.W. cyfry roku 1848 duże Plage 511; Gil i Iljin 20 rubli 80 R5
Kopiejki
992 kopiejka 1850 B.M. Czapski 3781; Plage 495; Gumowski 2389–1 8
993 kopiejka 1851 B.M. Czapski 3787; Plage 496; Gumowski 2389–2 60
994 kopiejka 1852 B.M. Czapski 3793; Plage 497; Gumowski 2389–3 1 20
995 kopiejka 1853 B.M. Czapski 3798; Plage 498; Gumowski 2389–4 1
996 kopiejka 1855 B.M. Czapski 3807; Plage 499; Gumowski 2389–5; Gil i Iljin 2 ruble; Wittyg 1 rubel 6
997 kopiejka 1856 B.M. Czapski 3809; Plage 501; Gumowski 2389–6. Pośmiertna; Gil i Iljin 40 rubli 120
2 kopiejki
998 2 kopiejki srebrem 1848 M.W. kropka po roku 1848 Czapski 3773; Plage 479; Gumowski 2390; Gil i Iljin 15 rubli; Wittyg 12 rubli; Hess 45 marek 65 R5
999 2 kopiejki srebrem 1848 M.W. bez kropki po roku 1848 Gil i Iljin 20 rubli; Wittyg 15 rubli 70 R5
1000 2 kopiejki 1850 B.M. Czapski 3780; Plage 380; Gumowski 2391–1 12
1001 2 kopiejki 1851 B.M. również bez kropki po roku, bardziej pospolite Czapski 3786; Plage 481; Gumowski 2391–2; Gil i Iljin 2 ruble; Wittyg 50 kopiejek 5
1002 2 kopiejki 1852 B.M. Czapski 3792; Plage 482; Gumowski 2391–3; Gil i Iljin 2 ruble; Wittyg 50 kopiejek 5
1003 2 kopiejki 1853 B.M. Czapski 7964; Plage 483; Gumowski 2391–4; Gil i Iljin 150 rubli ? R8
1004 2 kopiejki 1854 B.M. również bez kropki po roku, bardziej pospolite Czapski 3803; Plage 484; Gumowski 2391–15 1 20
3 kopiejki
1005 3 kopiejki srebrem 1848 M.W. Czapski 3772; Plage 464; Gumowski 2392; Gil i Iljin 20 rubli; Wittyg 15 rubli; Hess 35 marek 70
1006 3 kopiejki 1850 B.M. Czapski 3779; Plage 465; Gumowski 2393–1; Gil i Iljin 5 rubli; Wittyg 2 ruble 14
1007 3 kopiejki 1851 B.M. Czapski 3785; Plage 466; Gumowski 2393–2; Gil i Iljin 2 ruble; Wittyg 75 kopiejek 5 50
1008 3 kopiejki 1852 B.M. Czapski 3791; Plage 467; Gumowski 2393–3 5 50
1009 3 kopiejki 1853 B.M. Czapski 3797; Plage 468; Gumowski 2393–4 5 50
1010 3 kopiejki 1854 B.M. Czapski 3802; Plage 469; Gumowski 2393–5 2
5 kopiejek
1011 5 kopiejek 1850 B.M. Czapski 6054; Plage 459; Gumowski 2394–1; Gil i Iljin 6 rubli; Wittyg 2,50 rubla 17
1012 5 kopiejek 1851 B.M. Czapski 3784; Plage 460; Gumowski 2394–2; Gil i Iljin 4 ruble; Wittyg 1,50 rubla 11
1013 5 kopiejek 1852 B.M. Czapski 3790; Plage 461; Gumowski 2394–3; Gil i Iljin 8 rubli; Wittyg 3 ruble 22
1014 5 kopiejek 1853 B.M. Czapski 3796; Plage 462; Gumowski 2394–4; Gil i Iljin 3 ruble; Wittyg 1 rubel 10
10 kopiejek
1015 10 kopiejek 1854 M.W. Czapski 7966; Plage 453; Gumowski 2395–1; Gil i Iljin 150 rubli; Wittyg? ?
25 kopiejek
1016 25 kopiejek 1854 M.W. po 4. pęczku laurowym 2. jagody 6
1017 25 kopiejek 1854 M.W. po 4. pęczku laurowym 3 jagody 20
Połtiny
1018 połtina 1842 M.W. po 5. pęczku laurowym 1. jagoda Czapski 3742; Plge 441; Gumowski 2398–1 5
1019 połtina 1842 M.W. po 5. pęczku laurowym 2. jagody Gil i Iljin 5 rubli 25
1020 połtina 1843 M.W. ogon orła szeroki; łapy orła z długimi piórami Czapski 3749; Plage 442; Gumowski 2398–2; Wittyg 4,50 rubla; Hess 12 marek 22 50
1021 połtina 1843 M.W. ogon orła wachlarzowaty; łapy orła z krótkimi piórami Plage 443 6
1022 połtina 1843 M.W. ogon orła wachlarzowaty; łapy orła z krótkimi piórami; A bez linijki środkowej 7 50
1023 połtina 1844 M.W. ogon orła szeroki; łapy orła z długimi piórami Czapski 3753; Plage 444; Gumowski 2398–3 12 50
1024 połtina 1844 M.W. ogon orła wachlarzowaty; łapy orła z krótkimi piórami Czapski 10423; Plage 445 7 50
1025 połtina 1845 M.W. ogon orła wachlarzowaty Czapski 3758; Plage 446; Gumowski 2398–4 10
1026 połtina 1846 M.W. ogon orła wachlarzowaty Czapski 3764; Plage 447; Gumowski 2398–5 3 75
1027 połtina 1846 M.W. ogon orła wachlarzowaty; ЗОЛОТИИҜА zamiast ЗОЛОТНИҜА Plage 448 12 50
1028 połtina 1846 M.W. ogon orła wachlarzowaty; ИОЛТИНА zamiast ПОЛТИНА Plage 449 15
1029 połtina 1846 M.W. ogon orła wachlarzowaty; bez kreki w ułamku 12 50
1030 połtina 1847 M.W. cyfry roku 1847 małe Czapski 3767; Plage 450; Gumowski 2398–6 3 75
1031 połtina 1847 M.W. cyfry roku 1847 duże Plage 451; Gil i Iljin 5 rubli; Wittyg 10 rubli 37 50
1032 połtina 1854 M.W. ogon orła szeroki Czapski 3801; Plage 452; Gumowski 2398–7 3 75
1033 połtina 1854 M.W. ogon orła szeroki; cyfra 4 roku 1854 przerobiona z 0 7 50
Ruble
1034 rubel 1842 M.W. ogon orła szeroki, łapy z długimi piórami Czapski 3741; Plage 425; Gumowski 2399–1 7 50
1035 rubel 1842 M.W. ogon orła szeroki, łapy z długimi piórami; ЗОЛОТИИҜА lub ЗОЛОТИНҜА zamiast ЗОЛОТНИҜА Plage 426 15
1036 rubel 1842 M.W. ogon orła wachlarzowaty; łapy orła z krótkimi piórami Czapski 10418; Plage 427 10
1037 rubel 1843 M.W. ogon orła szeroki Czapski 10419; Plage 428; Gumowski 2399–2 7 50
1038 rubel 1843 M.W. ogon orła szeroki; orły bez języków 10
1039 rubel 1843 M.W. ogon orła szeroki; wieniec laurowy z 7. zamiast z 8. pęczków Czapski 3748; Plage 431 50
1040 rubel 1843 M.W. ogon orła wachlarzowaty Czapski 10420 7 50
1041 rubel 1843 M.W. ogon orła wachlarzowaty; w wieńcu laurowym 8 pęczków Plage 430; Gil i Iljin oraz Wittyg 10 rubli 50 R
1042 rubel 1844 M.W. ogon orła szeroki; cyfry roku duże lub małe Czapski 3752 i 10421; Plage 432; Gumowski 2399–3 po 12 50
1043 rubel 1844 M.W. ogon orła wachlarzowaty Czapski 10422; Plage 433 7 50
1044 rubel 1844 M.W. ogon orła wachlarzowaty; ЗОЛОТИИҜА lub ЗОЛОТИНҜА zamiast ЗОЛОТНИҜА 15
1045 rubel 1845 M.W. ogon orła wachlarzowaty Czapski 3757; Plage 434; Gumowski 2399–4 7 50
1046 rubel 1846 M.W. ogon orła szeroki; wieniec laurowy z 8. pęczków Czapski 10424; Plage 436 30
1047 rubel 1846 M.W. typ orła 1847 (krótszy ogon); wieniec laurowy z 7. pęczków 50 R
1048 rubel 1846 M.W. ogon orła wachlarzowaty; wieniec laurowy z 7. pęczków Czapski 3763; Plage 437; Gumowski 2399–5 7 50
1049 rubel 1846 M.W. ogon orła wachlarzowaty; wieniec laurowy z 7. pęczków; korona otwarta lub ЗОЛОТИИҜА lub ЗОЛОТИНҜА zamiast ЗОЛОТНИҜА po 15
1050 rubel 1847 M.W. ogon orła prosty; rok 1847 szeroki Czapski 3766; Plage 438; Gumowski 2399–6 15
1051 rubel 1847 M.W. ogon orła prosty; rok 1847 zwarty Plage 439 7 50
1052 rubel 1847 M.W. ogon wachlarzowaty; rok 1847 szeroki 15
1053 rubel 1847 M.W. ogon wachlarzowaty; rok 1847 zwarty Plage 440 37 50 R
Alexander II (1855–1864)
Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Połuszki
1054 połuszka 1855 B.M. Czapski 5367; Plage 535; Gumowski 2386–6 1 20
1055 połuszka 1860 B.M. Czapski 6077; Plage 536; Gumowski 2386–7 140 R8
1056 połuszka 1861 B.M. kropka po roku 1861 Czapski 6082; Plage 537; Gumowski 2386–8 1 20
1057 połuszka 1861 B.M. brak kropki po roku 1861 Czapski 10427; Plage 538 2 40
Dienieżki
1058 dienieżka 1855 B.M. monogram A II szeroki Czapski 6055; Plage 519; Gumowski 2388–8 20
1059 dienieżka 1855 B.M. monogram A II wąski Plage 520 6 R
1060 dienieżka 1856 B.M. monogram A II szeroki Czapski 6060; Plage 521; Gumowski 2388–9 8 R
1061 dienieżka 1856 B.M. monogram A II wąski Plage 522 20
1062 dienieżka 1857 B.M. Czapski 6064; Plage 523; Gumowski 2388–10 20
1063 dienieżka 1858 B.M. Czapski 6068; Plage 524; Gumowski 2388–11 1 20
1064 dienieżka 1859 B.M. Czapski 6072; Plage 525; Gumowski 2388–12 20
1065 dienieżka 1860 B.M. Czapski 6076; Plage 526; Gumowski 2388–13 40
1066 dienieżka 1861 B.M. kropka po roku 1861 Czapski 6081; Plage 527; Gumowski 2388–14 20
1067 dienieżka 1861 B.M. bez kropki po roku 1861 Czapski 10426 3 R
1068 dienieżka 1862 B.M. Czapski 5374; Plage 528; Gumowski 2388–15 20
1069 dienieżka 1863 B.M. Czapski 6089; Plage 529; Gumowski 2388–156 20
Kopiejki
1070 kopiejka 1855 B.M. A II Czapski 5366; Plage 500; Gumowski 2389–6 20
1071 kopiejka 1856 B.M. monogram A II szeroki Czapski 6059; Plage 502; Gumowski 2389–7 20
1072 kopiejka 1856 B.M. monogram A II wąski Gil i Iljin 2 ruble; Wittyg 1 rubel 6 R
1073 kopiejka 1858 B.M. monogram A II szeroki Gil i Iljin 2 ruble; Wittyg 1 rubel 6 R
1074 kopiejka 1858 B.M. monogram A II wąski Czapski 6067; Plage 503; Gumowski 2389–8 20
1075 kopiejka 1859 B.M. Czapski 6071; Plage 504; Gumowski 2389–9 20
1076 kopiejka 1860 B.M. Czapski 6075; Plage 505; Gumowski 2389–10 20
1077 kopiejka 1861 B.M. Czapski 6080; Plage 506; Gumowski 2389–11 20
1078 kopiejka 1862 B.M. Czapski 6086; Plage 507; Gumowski 2389–12 20
1079 kopiejka 1863 B.M. Czapski 6088; Plage 508; Gumowski 2389–13 40
1080 kopiejka 1864 B.M. Czapski 6090; Plage 509; Gumowski 2389–14 40
2 kopiejki
1081 2 kopiejki 1855 B.M. Czapski 3806; Plage 485; Gumowski 2391–6 40
1082 2 kopiejki 1856 B.M. cyfra 2 nominału zwykła Czapski 6058; Plage 486; Gumowski 2391–7 80
1083 2 kopiejki 1856 B.M. cyfra 2 nominału zakręcona (jak w latach następnych) Plage 487; Gil i Iljin 1 rubel; Wittyg 50 kopiejek 3
1084 2 kopiejki 1858 B.M. Czapski 6066; Plage 488; Gumowski 2391–8 40
1085 2 kopiejki 1859 B.M. Czapski 6070; Plage 489; Gumowski 2391–9 40
1086 2 kopiejki 1860 B.M. typ orła jak w latach poprzednich Czapski 6074; Plage 490; Gumowski 2391–10 1
1087 2 kopiejki 1860 B.M. typ orła jak w latach następnych Czapski 7970; Plage 491 80
1088 2 kopiejki 1861 B.M. Czapski 6079; Plage 492; Gumowski 2391–11 40
1089 2 kopiejki 1862 B.M. Czapski 6084; Plage 493; Gumowski 2391–12 40
1090 2 kopiejki 1863 B.M. Czapski 6087; Plage 494; Gumowski 2391–123 60
3 kopiejki
1091 3 kopiejki 1856 B.M. Czapski 6057; Plage 470; Gumowski 2392–7 1
1092 3 kopiejki 1857 B.M. Czapski 6063; Plage 471; Gumowski 2392–8; Gil i Iljin 5 rubli; Wittyg 1,50 rubla 13 R
1093 3 kopiejki 1858 B.M. Czapski 6065; Plage 472; Gumowski 2392–9 1
1094 3 kopiejki 1859 B.M. Czapski 6069; Plage 473; Gumowski 2392–10 60
1095 3 kopiejki 1860 B.M. ogon orła z trzema poprzecznymi rzędami piór Czapski 6073; Plage 474; Gumowski 2392–11 2 50
1096 3 kopiejki 1860 B.M. ogon orła z dwoma poprzecznymi rzędami piór – typ orła z lat następnych Czapski 10425; Plage 475 2
1097 3 kopiejki 1861 B.M. Czapski 6078; Plage 476; Gumowski 2392–12 3 50
1098 3 kopiejki 1862 B.M. Czapski 6083; Plage 477; Gumowski 2392–13 1
1099 3 kopiejki 1863 B.M. Czapski 6086; Plage 478; Gumowski 2392–14 1
5 kopiejek
1100 5 kopiejek 1856 B.M. Czapski 6056; Plage 463; Gumowski 2394–5 10
10 kopiejek
1101 10 kopiejek 1855 M.W. Czapski 3805; Plage 458; Gumowski 2395–2 1 50
20 kopiejek
1102 20 kopiejek 1857 M.W. Czapski 3820; Plage 456; Gumowski 2396 3 R
25 kopiejek
1103 25 kopiejek 1857 M.W. Czapski 6062; Plage 455; Gumowski 2397; Wittyg 60 kopiejek; Hess 10 marek 10 R

Pieniądze bite podczas wojny

Przez władze niemieckie

Okupacja wschodnia 1916

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
1104 1 kopiejka 1916 z literą A albo J – z literą J nieco rzadsze po – 50
1105 2 kopiejki 1916 z literą A albo J po – 50
1106 3 kopiejki 1916 z literą A albo J po – 75

Królestwo Polskie

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
1107 1 fenig 1818 75
1108 5 fenigów 1917 lub 1918; w cynku albo żelazie po – 25
1109 10 fenigów 1917 lub 1918 po – 25
1110 20 fenigów 1917 lub 1918 po – 25

Przez gminy

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
1111 Bnin woj. poznańskie DER MAGISTRAT DER STADT BNIN; 5, 10 (odm), 50, 100 fenigów – cynk po 2
1112 Bydgoszcz (Bromberg) województwo poznańskie 1919 KRIEGSGELD DER STADT BROMBERG 10 –cynk 50
1113 Chodzież (Kolmar) województwo poznańskie bez roku; MAGISTRAT DER KREISSTAD KOLMAR; 10 lub 50 KLEINGELDERSATZMARKE – żelazo po 2
1114 Chojnice (Konitz) województwo pomorskie bez roku; KREIS KONITZ; bez podania wartości albo 25; kwadrat – żelazo po 5
1115 Działdowo (Soldau) województwo pomorskie 1918; STADT SOLDAU OPR; KRIEGSGELD 5 PFENNIG (cynk) albo 10 PFENNIG (żelazo) po 5
1116 Gniezno (Gnesen) województwo poznańskie bez roku; STADTGEMEINDE GNESEN; KLEINGELDERSATZMARKE 5. 10, 50 lub 5 marek – cynk lub żelazo, 8-e po 5
1117 Gostyń województwo poznańskie 1917; MAGISTRAT DER STADT GOSTYN; KLEINGELDERSATZMARKE; 5, 10 lub 50 – cynk lub żelazo po 1
1118 Inowrocław (Hohensalza) województwo poznańskie brak roku; KREIS HOHENSALZA; KLEINGELDERSATZMARKE 1, 5, 10, 50 (cynk lub żelazo) i 100 (cynk) po 1
1119 Kępno (Kempen) województwo poznańskie brak roku; STADTGEMEINDE KEMPEN /P; KRIEGSGELD 5 lub 10 PFENNIG – cynk po 2
1120 Koźmin (Koschmin) województwo poznańskie 1918; KREISSTADT KOSCHMIN; KLEINGELDERSATZMARKE 5 (cynk lub żelazo) albo 10 (cynk lub żelazo) albo 20 (cynk lub żelazo) albo 50 (cynk lub żelazo) po 2
1121 Krotoszyn województwo poznańskie brak roku; STADT KROTOSCHIN; KLEINGELDERSATZMARKE 1, 5, 10 lub 50 (cynk, ostatnie trzy również żelazo) po 2 50
1122 Leszno (Lissa) województwo poznańskie brak roku; STADT LISSA (POSEN), 5, 10 lub 50 (żelazo, ostatnie dwa także cynk) po 2
1123 Mieścisko (Markstadt) województwo poznańskie 1918; GELDERSATZMARKE DER STADT MARKSTADT 10 (cynk) lub 50 (cynk lub żelazo, 8-y) po 2 50
1124 Mogilno województwo poznańskie 1916; MAGISTRAT DER STADT MOGILNO; KLEINGELDERSATZMARKE 5, 10 lub 50 (ostatni 8y cynk) po 2 50
1125 Oborniki województwo poznańskie 1917; KREIS OBORNIK (POSEN); ERSATZGELDMARKE, 5 lub 10 Pf. (cynk, dziurkowany) po 2 50
1126 Ostrów (Ostrowo) województwo poznańskie brak roku; KREIS OSTROWO; KLEINGELDERSATZMARKE; na obu stronach 10 albo 50 (cynk) po 2 50
1127 Poznań (Posen) województwo poznańskie 1917; RESIDENZSTADT POSEN; GELDERSATZMARKE 10 (cynk) 50
1128 Szmigiel (Schmiegiel) województwo poznańskie 1917; MAGISTRAT DER KREISSTADT SCHMIEGIEL; KLEINGELDERSATZMARKE 5, 10 lub 50 (żelazo) po 2 50
1129 Środa (Schroda) województwo poznańskie 1917; KREIS SCHRODA 5, 10 lub 50 (Pfennig) – cynk, 50 dziurkowane po 2 50
1130 Toruń (Thorun) województwo pomorskie 1918; STADT THORN; KRIEGSNOTGELD 10 lub 50 (cynk) po 2
1131 Trzemeszno (Tremessen) województwo poznańskie brak roku; STADT TREMESSEN; KLEINGELDERSATZMARKE 5 lub 10 (cynk) po 2
1132 Ujście (Usch) województwo poznańskie 1918; STADT USCH; KRIEGSNOTGELD, 5, 10 lub 50 Pfg. (żelazo) po 2 50
1133 Wąbrzeźno (Briessen) województwo poznańskie 1918; STADT BRIESEN WESTP., 5, 10 lub 50 PF. (żelazo) po 3
1134 Wodzisław (Loslau) województwo śląskie 1918; STADT LOSLAU 10 lub 50 PFENNIG; KRIEGSGELD 10 lub 50 PFENNIG (żelazo) po 3
1135 Żnin województwo poznańskie 1918; KREIS ŻNIN, 1, 2, 10 lub 50; KLEINGELDERSATZMARKE 1, 2, 10 lub 50 (8-e cynk) po 2 50

Pieniądze Polski odrodzonej

Pieniądze w walucie markowej

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
50 marek
1136 50 (marek) 1923 popiersie dziewczyny wiejskiej z kłosami; próba w brązie 5
100 marek
1137 100 (marek) 1922 popiersie Józefa Piłsudskiego; próba w brązie 10
1138 100 (marek) 1922 popiersie Józefa Piłsudskiego; próba w srebrze (wyczerpany) 15

Pieniądze w walucie złotowej

Nr Moneta Odmiana/opis Inne katalogi Wartość Stopień R
złotych groszy
Grosze
1139 1 grosz 1923 bity w Anglii – obiegowy
1140 1 grosz 1923 K.N. próba bita w Anglii (King’s Norton) – wyczerpany od 50
1141 1 grosz 1925 bity w Polskiej Mennicy Państwowej – obiegowy
1142 1 grosz 1925 25/V poświęcenie Polskiej Mennicy Państwowej – wyczerpany od 3
1143 1 grosz 1927 obiegowy
1144 1 grosz 1927 w srebrze – wyczerpany od 5
1145 1 grosz 1928 obiegowy
1146 1 grosz 1930 obiegowy
1147 1 grosz 1931 obiegowy
1148 1 grosz 1932 obiegowy
1149 1 grosz 1933 obiegowy
2 grosze
1150 2 grosze 1923 próba w brązie na krążku groszowym 2
1151 2 grosze 1923 bity w Anglii – obiegowe
1152 2 grosze 1925 obiegowy
1153 2 grosze 1925 27/X–26 zwiedzanie przez prezydenta Ignacego Mościckiego Mennicy Państwowej – wyczerpany od 5
1154 2 grosze 1927 obiegowy
1155 2 grosze 1927 w srebrze – wyczerpany od 5
1156 2 grosze 1928 obiegowy
1157 2 grosze 1930 obiegowy
1158 2 grosze 1931 obiegowy
1159 2 grosze 1932 obiegowy
1160 2 grosze 1933 obiegowy
5 groszy
1161 5 groszy 1923 bity w Anglii w mosiądzu – obiegowy
1162 5 groszy 1923 bity w srebrze – wyczerpany od 5
1163 5 groszy 1923 12/IV–24 monogram S.W. – zwiedzanie przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Mennicy Państwowej 2
1164 5 groszy 1925 obiegowy
1165 5 groszy 1928 obiegowy
1166 5 groszy 1929 II ZJAZD NUMIZMATYKÓW I MEDALOGRAFÓW POLSKICH W POZNANIU 3-VI-1929 (żeton pamiątkowy w brązie) – wyczerpany od 40
1167 5 groszy 1930 obiegowy
1168 5 groszy 1931 obiegowy
10 groszy
1169 10 groszy 1923 bity w Szwajcarii w niklu – obiegowy
20 groszy
1170 20 groszy 1923 bity w Austrii, Holandii i Szwajcarii – obiegowy
50 groszy
1171 50 groszy 1923 bity w Austrii, Holandii i Szwajcarii – obiegowy
Złotówki
1172 1 złoty 1924 płasko bity we Francji – obiegowy, wycofany
1173 1 złoty 1924 ESSAI (próbny) – wyczerpany od 40
1174 1 złoty 1925 wypukło bity w Anglii – obiegowy, wycofany
1175 1 złoty 1928 PRÓBA 1928 w ornamencie; próbny w niklu 5
1176 1 złoty 1928 wieniec z kłosów; bez napisu PRÓBA; próbny w brązie – wyczerpany od 2 50
1177 1 złoty 1928 wieniec fantazyjny, stylizowany; próbny w brązie – wyczerpany od 2 50
1178 1 złoty 1929 wieniec fantazyjny, stylizowany, zakończony gałązkami skrzyżowanymi; z napisem PRÓBA; próbny w niklu – wyczerpany 5
1179 1 złoty 1929 w niklu – obiegowy
1180 1 złoty 1932 głowa kobieca w stylu renesansowym otoczona kłosami; napis PRÓBA; w srebrze 5
1181 1 złoty 1932 głowa kobieca w stylu renesansowym otoczona kłosami; napis PRÓBA; w brązie 5
Dwuzłotówki
1182 2 złote 1924 pochodnia po roku; obiegowy – wycofany
1183 2 złote 1924 litera H po roku; wypukło bity w Anglii; obiegowy – wycofany
1184 2 złote 1924 rewers odwrócony; bity w Anglii w małej ilości egzemplarzy od 20
1185 2 złote 1924 rewers odwrócony; bity w Ameryce; obiegowy – wycofany
1186 2 złote 1924 rewers prawidłowy; bity w Ameryce; rzadki; obiegowy – wycofany od 30
1187 2 złote 1924 bez kropki po roku; bity w mosiądzu; próbny – wyczerpany od 10
1188 2 złote 1925 bez kropki po roku; bity wypukło w Ameryce; obiegowy – wycofany
1189 2 złote 1925 kropka po roku; bity w Anglii; obiegowy – wycofany
1190 2 złote 1927 próbny w srebrze od 10
1191 2 złote 1932 obiegowy
1192 2 złote 1933 z napisem PRÓBA na rewersie; próbny bity w srebrze 5
1193 2 złote 1933 z napisem PRÓBA na rewersie; próbny bity w brązie 5
1194 2 złote 1933 obiegowy
Pięciozłotówki
1195 5 złotych 1925 KONSTYTUCJA bity wypukło; próbny – wyczerpany; w obiegu nie były; wszystkie 5–złotówki bite przed 1932 r. mają na rancie napis: SALUS REIPUBLICAE SUPREMA LEX ESTO 15
1196 5 złotych 1925 KONSTYTUCJA w mosiądzu 10
1197 5 złotych 1925 KONSTYTUCJA bity płasko; próbny 15
1198 5 złotych 1925 KONSTYTUCJA przy orle monogramy związane SW i WG (Stanisław Wojciechowski i Władysław Grabski) oraz data 3/V. Ofiarowany dygnitarzom w rocznice Konstytucji 3 maja – wyczerpany 200
1199 5 złotych 1927 Nike w srebrze; napis PRÓBA; próbny – wyczerpany 15
1200 5 złotych 1927 Nike w brązie; bez napisu PRÓBA; bez znaku Mennicy Państwowej; próbny – wyczerpany 15
1201 5 złotych 1928 Nike ze znakiem Mennicy Państwowej – obiegowy
1202 5 złotych 1928 Nike bez znaku Mennicy Państwowej; bity w Anglii i Belgii – obiegowy
1203 5 złotych 1930 Nike obiegowy
1204 5 złotych 1930 Sztandar bity płasko; pamiątkowy, obiegowy
1205 5 złotych 1930 Sztandar bity wypukło; pamiątkowy, obiegowy od 15
1206 5 złotych 1931 Nike obiegowy
1207 5 złotych 1932 Nike obiegowy
1208 5 złotych 1932 ze znakiem Mennicy Państwowej – obiegowy
1209 5 złotych 1932 bez znaku Mennicy Państwowej; bity w Anglii – obiegowy
1210 5 złotych 1933 obiegowy
1211 5 złotych 1933 w srebrze; z napisem PRÓBA – próbny 10
1212 5 złotych 1933 w brązie; z napisem PRÓBA – próbny 10
Dziesięciozłotówki
1213 10 złotych 1925 Bolesław Chrobry; w złocie; do nabycia w Banku Polskim 17
1214 10 złotych 1925 Bolesław Chrobry; w brązie; próbny – wyczerpany 12
1215 10 złotych 1925 popiersie robotnika z siekierą i robotnicy; w srebrze; próbny – wyczerpany 10
1216 10 złotych 1925 popiersie robotnika z siekierą i robotnicy; w brązie; próbny – wyczerpany 5
1211 10 złotych 1932 ze znakiem Mennicy Państwowej; w srebrze – obiegowy
1212 10 złotych 1932 z napisem PRÓBA; w srebrze – próbny 15
1213 10 złotych 1932 z napisem PRÓBA; w brązie – próbny 15
1214 10 złotych 1932 bez znaku Mennicy Państwowej; wypukło bity w Anglii; w srebrze – obiegowy
1215 10 złotych 1933 w srebrze – obiegowy
1216 10 złotych 1933 Jan III Sobieski; pamiątkowy – obiegowy
1217 10 złotych 1933 Jan III Sobieski; częściowo matowany i połyskowy 20
1218 10 złotych 1933 Jan III Sobieski; z napisem PRÓBA – próbny 12
1219 10 złotych 1933 Jan III Sobieski; klipa; z napisem PRÓBA 15
1220 10 złotych 1933 Romuald Traugutt; pamiątkowy – obiegowy
1221 10 złotych 1933 Romuald Traugutt; częściowo matowany i połyskowy 20
1222 10 złotych 1933 Romuald Traugutt; z napisem PRÓBA – próbny 12
1223 10 złotych 1933 Romuald Traugutt; klipa 15
20 złotych
1224 20 złotych 1924 próba w brązie 5
1225 20 złotych 1925 Bolesław Chrobry; w złocie; do nabycia w Banku Polskim
1226 20 złotych 1925 Bolesław Chrobry; w brązie; próbny – wyczerpany 22
1227 20 złotych 1925 głowa kobieca w stylu renesansowym otoczona kłosami; w brązie – próbny 7 50
50 złotych
1228 50 (złotych) 1925 klęczący rycerz; w brązie – próbny 5
100 złotych
1229 100 złotych 1925 Mikołaj Kopernik; średnica 20 mm; w srebrze; próbny – wyczerpany 10
1230 100 złotych 1925 Mikołaj Kopernik; średnica 20 mm; w brązie; próbny 5
1231 100 złotych 1925 Mikołaj Kopernik; średnica 36 mm; w srebrze; próbny 15

Ocena merytoryczna cennika Berezowskiego

Dla kolekcjonerów monet dziewiętnastowiecznych praca Berezowskiego stanowi bardzo ważne źródło pomagające w ocenie rzadkości przede wszystkim numizmatów Stanisława Augusta Poniatowskiego i okresu rozbiorów. Prawdopodobnie ze względu na lepszy dostęp do materiałów źródłowych, w porównaniu z książką Karola Plage, gruntowniej został opracowany okres XIX w. szczególnie w zakresie rozpoznawanych odmian i wariantów poszczególnych pozycji[4]. W zasadzie bez błędów autor dokonał klasyfikacji monet obiegowych i nowego bicia[5]. Mimo to, nie należy jednak cennika Berezowskiego przyjmować całkowicie bezkrytycznie. Podobnie jak we wcześniejszych opracowaniach, do monet obiegowych zaliczono fantazyjne wyroby kolekcjonerskie, takie jak np. 5 groszy i złotówka z okresu powstania listopadowego, 10 groszy z oblężenia Zamościa z 1831 r., czy trzygroszówka i dwuzłotówka 1835 Wolnego Miasta Krakowa[6].

W pracy źródłowej występują liczne drobne błędy, głównie o charakterze literówek. Większymi zauważonymi błędami, związanymi z numeracją opisywanych numizmatów były[1]:

 • brak pozycji 39
 • brak pozycji 202, w zamian występuje dwa razy pozycja 203
 • brak pozycji 205, w zamian występuje dwa razy pozycja 204
 • pozycje 503–512, dwukrotnie skorzystano z numeru 503, brak jest natomiast numizmatu o numerze 511,
 • numery 1211–1216 nadawane różnym numizmatom zostały zdublowane.

W tabeli powyżej zostawiono oryginalną (błędną) numerację z pracy Konrada Berezowskiego.

Opieranie się jedynie na opisie słownym numizmatów powoduje, że nie zawsze można jednoznacznie zinterpretować zamieszczone pozycje.

Zobacz też

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 Konrad Berezowski, Cennik monet polskich panowanie Stanisława Augusta, okres porozbiorowy, wojna światowa i czasy ostatnie, Warszawa: Towarzystwo Numizmatyczne Warszawskie, 1934, s. 7–62.
 2. Konrad Berezowski, Cennik monet polskich panowanie Stanisława Augusta, okres porozbiorowy, wojna światowa i czasy ostatnie, Warszawa: Towarzystwo Numizmatyczne Warszawskie, 1934, s. 7–8.
 3. Królestwo Polskie 1835-1841, sites.google.com [dostęp 2017-10-09].
 4. Karol Plage, Monety bite dla Królestwa Polskiego w latach 1815–1864 i monety bite dla miasta Krakowa w roku 1835 XXXVIII tablic, Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne Komisja Numizmatyczna, 1972, s. 43.
 5. Czesław Kamiński, Edmund Kopicki, Katalog monet polskich 1764-1864, wyd. drugie, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977, s. 173–184, 234–245.
 6. Borys Paszkiewicz, Podobna jest moneta nasza do urodnej panny. Mała historia pieniądza polskiego, Warszawa: Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 2012, s. 188, 192.

Literatura

 • Konrad Berezowski, wiceprezes Towarzystwa Numizmatycznego Warszawskiego: Cennik monet polskich, panowanie Stanisława Augusta, okres porozbiorowy, wojna światowa i czasy ostatnie, Warszawa, 1934, Towarzystwo Numizmatyczne Warszawskie