Monety kolekcjonerskie PRL

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Monety kolekcjonerskie PRLmonety posiadające obiegowy status prawny, emitowane przez Narodowy Bank Polski w latach 1972–1989 z umieszczonymi na awersie nazwą państwa „Polska Rzeczpospolita Ludowa” oraz godłem w postaci orła bez korony, emitowane w nominałach od 50 złotych do 200 000 złotych, z rewersami poświęconymi wybranym tematom kolekcjonerskim, bite w metalach szlachetnych przeważnie stemplem lustrzanym, wprowadzane do obiegu kolekcjonerskiego w cenach przekraczających ich nominał[1][2][3].

W latach 1964–1988 w Mennicy Państwowej w Warszawie były również bite próbne monety kolekcjonerskie PRL, o nieobiegowym statusie prawnym, najczęściej z napisem „PRÓBA”[4][2].

Rys historyczny

Od 1960 r. w Polsce trwały prace nad monetami pamiątkowymi[5], nazwanymi w późniejszym okresie przez rynek kolekcjonerski i NBP okolicznościowymi[6]. W początkowych założeniach miały one funkcjonować w obrocie pieniężnym obok monet powszechnego obiegu. W 1964 r. w obiegu znalazła się pierwsza taka moneta – awangardowa, miedzioniklowa 10-złotówka Wacława Kowalika z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, która rozpoczęła ciąg – początkowo bardzo interesujących plastycznie – monet okolicznościowych, bitych w niewielkiej liczbie (jedna–dwie rocznie) ale w dużych nakładach. W latach 70. XX w. tematy okolicznościowe przeniesiono na 20-złotówki, a na przełomie lat 70. i 80. na 50-złotówki. W latach 1974–1976 wprowadzano do masowego obiegu co rok srebrną monetę okolicznościową o nominale 200 złotych. Z biegiem lat emisje okolicznościowe przestały praktycznie trafiać do normalnego obiegu i odgrywać jakąkolwiek rolę prócz handlowo-kolekcjonerskiej[5].

W 1972 r[2]. Narodowy Bank Polski rozpoczął emitowanie monet przeznaczonych wyłącznie dla kolekcjonerów, z reguły opatrzonych fikcyjnym nominałem oderwanym całkowicie od ceny za jaką opuszczają one bank. W założeniach z lat 60. XX w. monety pamiątkowe miały służyć potrzebom propagandowym PRL, jednak dość prędko zaczęły tworzyć odrębny świat serii obrazków, które uważano za szczególnie atrakcyjne na rynku krajowym (np. władcy Polski, zabytki) lub zagranicznym (np. ochrona przyrody, sport), co w całej rozciągłości dotyczyło również emisji ściśle kolekcjonerskich[3].

Od lat 70. XX w., do początku XXI wieku w katalogach numizmatycznych monety kolekcjonerskie PRL były grupowane w tych samym rozdziale co monety powszechnego obiegu oraz monety okolicznościowe (obiegowe z wizerunkiem okolicznościowym)[7][8][9]. W odrębnych rozdziałach umieszczano tylko monety próbne PRL łącząc najczęściej ze sobą próby kolekcjonerskie i technologiczne[10][11]. W opracowaniach z początku drugiego dziesięciolecia XXI w. razem zgrupowano już tylko monety powszechnego obiegu i okolicznościowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej[12], kolekcjonerskie zaś wyodrębniono do osobnego rozdziału[1], podobnie jak uczyniono to z próbnymi monetami kolekcjonerskimi tego okresu[4].

Emisje kolekcjonerskie

Pierwszą monetą kolekcjonerską wprowadzoną do obiegu 18 listopada 1972 r[9][1]. była srebrna 50-złotówka bita stemplem lustrzanym z profilem Fryderyka Chopina na rewersie[13]. Rok później, bo 8 grudnia 1973 r., wprowadzono 100-złotówkę z głową Mikołaja Kopernika[14]. Obydwie monety, jako jedyne w okresie kolekcjonerskim PRL, doczekały się ponownych emisji – w roku 1974[15][16].

Okolicznościowe, masowe emisje srebrnych 200-złotówek z lat 1974–1976 miały również swoje odpowiedniki kolekcjonerskie. Wyemitowanej w nakładzie ponad 13 mln sztuk okolicznościowej 200-złotówce z okazji trzydziestolecia PRL z 1974 r. towarzyszyła moneta o identycznych rysunkach awersu i rewersu, ale wybita stemplem lustrzanym i rozprowadzana na zasadach kolekcjonerskich (opakowanie, cena). Z pozostałych dwóch srebrnych, masowych emisji okolicznościowych 200-złotówek wyselekcjonowano starannie wybite egzemplarze w celu dystrybucji kolekcjonerskiej[17][18].

W 1976 r., 25 lutego, do obiegu kolekcjonerskiego trafiły dwie pierwsze bite w złocie (próby 900) monety. Były to też pierwsze 500-złotówki, a przedstawiały profile Tadeusza Kościuszki (jedna) i Kazimierza Pułaskiego (druga). Miały masę 29,95 grama każda[19].

W 1977 r., 25 kwietnia, Narodowy Bank Polski wprowadził do obrotu kolekcjonerskiego pierwszą monetę o nominale 2000 złotych, bitą w złocie Au900 na krążkach o masie 8 gramów[20].

Od 31 grudnia 1979 r., wyłącznie do obiegu kolekcjonerskiego, zaczęły wchodzić zmienione 200-złotowe monety srebrne, z których pierwsza przedstawiała na rewersie popiersie Mieszka I. W porównaniu z okolicznościowymi wersjami tego nominału z połowy lat 70. XX w. zwiększono średnicę (z 31 do 33 mm), masę (z 14,5 do 17,6 grama), zmieniono rant (z ząbkowanego na gładki), zdecydowano o stopie srebra (Ag750) i oczywiście sposobie bicia (stempel lustrzany)[21].

Przy okazji emisji srebrnej okolicznościowej 1000-złotówki z Janem Pawłem II, w 1982 i 1983 r. powrócono do selekcji starannie wybitych egzemplarzy i rozprowadzania ich na zasadach kolekcjonerskich, a w 1983 r. wybito stemplem lustrzanym pierwszą 1000-złotówkę, czyli w standardzie kojarzonym z monetami kolekcjonerskimi[22].

W 1982 r. zezwolono szwajcarskiej mennicy Valcambi na emisję kolekcjonerskich monet PRL z Janem Pawłem II o nominałach 100- i 200 złotych w srebrze oraz 1000-, 2000- i 10 000 złotych w złocie, każda w dwóch wersjach – bita stemplem lustrzanym albo zwykłym[23].

16 października 1984 r. do obiegu kolekcjonerskiego wprowadzono pierwszą srebrną 500-złotówkę[24].

Przy okazji okolicznościowych emisji srebrnych z:

na rynek zostały również wprowadzone ich wersje kolekcjonerskie, bite stemplem lustrzanym[25].

W roku 1989 wyemitowano srebrne monety kolekcjonerskie o nominale 5000-[26] oraz 20 000 złotych[27].

W latach 1987–1989 przeprowadzano emisje w złocie trzech serii, z identycznym wzorem rewersu ale innym dla każdego roku, poświęconych Janowi Pawłowi II, bitych w nominałach: 1000-, 2000-, 5000- 10 000- i 200 000 złotych, z których 10 000 złotych w dwóch przypadkach (1988 i 1989) miało również swoje wersje srebrne[28]. Również w 1988 i 1989 r. wybito tylko w srebrze i tylko w nominale 10 000 złotych dwie inne monety kolekcjonerskie poświęcone Janowi Pawłowi II[28].

Monety z mennicy Valcambi

W 1982 r., 5 października, Narodowy Bank Polski upamiętniając drugą wizytę Jana Pawła II w Polsce wprowadził do obiegu kolekcjonerskiego kilka monet z Janem Pawłem II, do emisji których wykorzystano dwa projekty Stanisławy Wątróbskiej-Frindt[23]:

 • Jan Paweł II z profilu,
 • Jan Paweł II z pastorałem w półprofilu.

Mennica Państwowa według pierwszego projektu wykonała w latach 1982 i 1983 emisje w srebrze okolicznościowej 1000-złotówki (1982 – ponad 800 tys., 1983 – ponad 1,5 mln szt.), dystrybuując w standardzie kolekcjonerskim (opakowanie, cena) starannie wybite egzemplarze, przy okazji wypuszczając (tylko w 1983 r.) dodatkowe 10 000 sztuk stemplem lustrzanym[22][29].

Ta sama mennica według drugiego projektu w roku 1982 wybiła w srebrze jedynie próbę kolekcjonerską 1000-złotową, masowo wykorzystując go dopiero w 1987 r. poprzez wprowadzenie do obiegu srebrnych monet o nominale 10 000 złotych:

tym razem z okazji już trzeciej wizyty w Polsce Jana Pawła II[30].

Zgodę na wykorzystanie obydwu projektów Stanisławy Wątróbskiej-Frindt do bicia monet oficjalnie wprowadzonych do obiegu przez NBP otrzymała szwajcarska mennica Valcambi z Balerny, która z datą 1982 wyemitowała[23]:

W literaturze tematu monety z mennicy Valcambi po raz pierwszy zostały opisane w 1988 r[31]. Z biegiem jednak czasu w katalogach zaczęto wymieniać również bicia szwajcarskie z lat 1985 i 1986[32]. Pojawiła się także hybrydowa, jak zaznaczano nieoficjalna, moneta srebrna 10 000 złotych z 1986 r. bita stemplem lustrzanym albo zwykłym z rewersem według pierwszego projektu (profil Jana Pawła II) i awersem drugiego[33][34]. Z upływem czasu w obrocie kolekcjonerskim, jak również w katalogach, zaczęły występować także wersje szwajcarskich emisji z napisem „PRÓBA”[35].

W końcu drugiego dziesięciolecia XXI w. przeprowadzając kwerendę w Narodowym Banku Polskim zweryfikowano stan prawny emisji zagranicznych z Janem Pawłem II z lat 1982–1986. Wykonano również gruntową analizę stempli użytych do ich bicia. W efekcie za legalne monety kolekcjonerskie uznano jedynie wszystkie z 1982 r. bez napisu „PRÓBA”. Egzemplarze z 1985 r. bez napisu „PRÓBA” włączono do prób technologicznych. W stosunku do wszystkich pozostałych, w tym przede wszystkim bić z rokiem 1986, stwierdzono, że są niestaranną imitacją oryginałów szwajcarskich z lat 1982 i 1985, mają nieznane pochodzenie i autorstwo, a więc nadano im status monet nieoficjalnych (fałszywych)[36].

Charakterystyka

W całym okresie emisji kolekcjonerskich PRL wybito 111 monet w 11 nominałach w dwóch mennicach[1]:

Mennica Valcambi wybiła 10 monet w 5 nominałach, z czego każdy – stemplem lustrzanym oraz zwykłym[36]. Mennica Państwowa swoje emisje kolekcjonerskie wykonywała w przeważającej liczbie przy zastosowaniu stempla lustrzanego – tylko dwie monety złote o nominale 10 000 złotych z Janem Pawłem II (1988 i 1989) bito zarówno stemplem lustrzanym jak i zwykłym[1].

Monety kolekcjonerskie PRL emitowano w srebrze (77 sztuk) oraz złocie (34 sztuki)[1][36]. Korzystano ze srebra próby[9]:

 • 625 – 32 monety,
 • 750 – 41 monet,
 • 999 – 4 monety.

Emisje złote wykonywano na krążkach próby[1]:

 • 900 (18 monet) oraz
 • 999 (16 monet).

Nakłady kolekcjonerskich monet wahały się od kilkuset sztuk (emisje złote) do ponad 100 000 sztuk (srebrne emisje z Tadeuszem Kościuszką i Kazimierzem Pułaskim)[1].

Z wyjątkiem trzech złotych monet o najwyższym nominale 200 000 złotych z Janem Pawłem II emitowanych w latach 1987–1989, dla wszystkich pozostałych bitych przez Mennicę Państwową, różniących się od siebie rewersami, istnieją ich odpowiedniki w serii prób niklowych. Dla dwóch pierwszych, tj. 50 złotych 1972 z Fryderykiem Chopinem i 100 złotych 1973 z Mikołajem Kopernikiem, mających swoje drugie emisje (1974), wersja próbna niklowa powstała tylko dla pierwszego rocznika każdej z nich[37].

Monety kolekcjonerskie PRL, poza trzema wyjątkami (pierwszymi 200-złotówkami), bito z rantem gładkim[9].

Lista monet kolekcjonerskich PRL

50 złotych[13][1]

Lp. Nominał Rok Nazwa Parametry Nakład Projekt Wprowadzona Nr Parch. Uwagi Zdjęcie
Materiał Średnica
(mm)
Masa
(g)
Stempel
1 50 złotych 1972 Fryderyk Chopin (profil) srebro (Ag750) 30 12,75 lustrzany 49 999 Jerzy Jarnuszkiewicz 18 listopada 1972 256a
 • jedna z dwóch monet kolekcjonerskich PRL bitych więcej niż w jednym roczniku
 • z takim samym wzorem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie 2000 złotych (1977)
awers i rewers
2 1974 10 375 256b awers i rewers

100 złotych[38][36][1]

Lp. Nominał Rok Nazwa Parametry Nakład Projekt Wprowadzona Nr Parch. Uwagi Zdjęcie
Materiał Średnica
(mm)
Masa
(g)
Stempel
3 100 złotych 1973 Mikołaj Kopernik (włosy dotykają obrzeża) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 51 048 Anna Jarnuszkiewicz 8 grudnia 1973 269a
 • jedna z dwóch monet kolekcjonerskich PRL bitych więcej niż w jednym roczniku
 • istnieje bardzo podobna próba kolekcjonerska (1973) z włosami niedotykającymi obrzeża
awers i rewers
4 1974 50 000 269b awers i rewers
5 100 złotych 1974 Maria Skłodowska-Curie (twarz) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 50 000 awers – Ewa Olszewska-Borys
rewers – Anna Jarnuszkiewicz
31 grudnia 1974 270 z takim samym rysunkiem rewersu wybito kolekcjonerskie: w złocie 2000 złotych (1979) oraz w srebrze próbę (1974) awers i rewers
6 100 złotych 1975 Zamek Królewski w Warszawie srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 50 177 Stanisława Wątróbska 6 marca 1975 271 istnieje również próba kolekcjonerska awers i rewers
7 100 złotych 1975 Helena Modrzejewska (mała głowa) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 60 158 Stanisława Wątróbska 16 października 1975 272 awers i rewers
8 100 złotych 1975 Ignacy Jan Paderewski (lewy profil) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 60 184 Stanisława Wątróbska 16 października 1975 273 awers i rewers
9 100 złotych 1976 Tadeusz Kościuszko (profil) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 100 148 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Stanisław Plęskowski
25 lutego 1976 274 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie: 500-złotówkę oraz próbę 500 złotych (1976) awers i rewers
10 100 złotych 1976 Kazimierz Pułaski (profil) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 100 334 Stanisława Wątróbska 25 lutego 1976 275 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie: 500-złotówkę oraz próbę 500 złotych (1976) awers i rewers
11 100 złotych 1977 Ochrona środowiska – żubr srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 30 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Wojciech Czerwosz
21 stycznia 1977 276 istnieje również próba kolekcjonerska awers i rewers
12 100 złotych 1977 Henryk Sienkiewicz (profil, mała głowa) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 20 000 Stanisława Wątróbska 1 czerwca 1977 277 istnieje również próba kolekcjonerska awers i rewers
13 100 złotych 1977 Władysław Reymont (prawy półprofil) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 20 150 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Anna Jarnuszkiewicz
1 czerwca 1977 278 istnieje również próba kolekcjonerska awers i rewers
14 100 złotych 1977 Zamek Królewski na WaweluKurza Stopka srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 30 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Józef Markiewicz-Nieszcz
7 października 1977 279 awers i rewers
15 100 złotych 1978 Adam Mickiewicz (głowa) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 30 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Józef Markiewicz-Nieszcz
31 stycznia 1978 280 awers i rewers
16 100 złotych 1978 Ochrona środowiska – łoś srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 30 000 Stanisława Wątróbska 16 marca 1978 281 awers i rewers
17 100 złotych 1978 Janusz Korczak (en face) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 30 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Olszewska-Borys
30 sierpnia 1978 282 awers i rewers
18 100 złotych 1978 Ochrona środowiska – bóbr (na konarze) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 30 000 Stanisława Wątróbska 12 października 1978 283 awers i rewers
19 100 złotych 1979 Henryk Wieniawski (napisy w niepełnym otoku, duża głowa) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 30 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Olszewska-Borys
13 lutego 1979 284 awers i rewers
20 100 złotych 1979 Ludwik Zamenhof (profil) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 30 000 Stanisława Wątróbska 29 marca 1979 285 awers i rewers
21 100 złotych 1979 Ochrona środowiska – ryś (mały) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 20 000 Stanisława Wątróbska 13 kwietnia 1979 286 awers i rewers
22 100 złotych 1979 Ochrona środowiska – kozica (duża) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 20 000 Stanisława Wątróbska 1 czerwca 1979 287 awers i rewers
23 100 złotych 1980 Igrzyska XXII olimpiady (biegacz) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 10 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Olszewska-Borys
22 października 1979 288 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 20-złotówkę (1980) awers i rewers
24 100 złotych 1980 Jan Kochanowski (mniejszy półprofil) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 10 000 Stanisława Wątróbska 25 czerwca 1980 289 awers i rewers
25 100 złotych 1980 Ochrona środowiska – głuszec srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 18 000 Stanisława Wątróbska 28 listopada 1980 290 awers i rewers
26 100 złotych 1981 Władysław Sikorski (profil) srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 12 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Józef Markiewicz-Nieszcz
18 września 1981 291 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 50-złotówkę (1981) awers i rewers
27 100 złotych 1981 Ochrona środowiska – koń srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 12 000 Stanisława Wątróbska 18 września 1981 292 awers i rewers
28 100 złotych 1982 Ochrona środowiska – bocian srebro (Ag625) 32 16,5 lustrzany 12 000 Stanisława Wątróbska 22 sierpnia 1982 293 awers i rewers
29 100 złotych 1982 Jan Paweł II srebro (Ag750) 30 14,15 zwykły 8700 Stanisława Wątróbska 5 października 1982 294a awersrewers
30 lustrzany 3750 294b awers i rewers
31 100 złotych 1983 Ochrona środowiska – niedźwiedź srebro (Ag625) 2 16,5 lustrzany 8000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
29 października 1983 295 awers i rewers

200 złotych[21][36][1]

Lp. Nominał Rok Nazwa Parametry Nakład Projekt Wprowadzona Nr Parch. Uwagi Zdjęcie
Materiał Średnica
(mm)
Masa
(g)
Stempel
32 200 złotych 1974 XXX lat PRL srebro (Ag625) 31 14,5 lustrzany 6000 Józef Markiewicz-Nieszcz 30 kwietnia 1974 304b awers i rewers
33 200 złotych 1975 XXX rocznica zwycięstwa nad faszyzmem 1945–1975 (żołnierze) srebro (Ag750) 31 14,5 lustrzany(?) 10 100 Stanisława Wątróbska 28 czerwca 1975 305b[39] awersrewers
34 200 złotych 1976 Igrzyska XXI olimpiady (koła olimpijskie i znicz) srebro (Ag625) 31 14,5 zwykły 10 100 Stanisława Wątróbska 15 maja 1976 306b awersrewers
35 200 złotych 1979 Mieszko I (popiersie) srebro (Ag750) 33 17,6 lustrzany 12 150 Stanisława Wątróbska 31 grudnia 1979 307 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 50-złotówkę (1979) oraz w złocie kolekcjonerską monetę o nominale 2000 złotych (1979) awers i rewers
36 200 złotych 1980 XIII zimowe igrzyska olimpijskie Lake Placid 1980 (skoczek bez znicza) srebro (Ag750) 33 17,6 lustrzany 28 040 Stanisława Wątróbska 31 sierpnia 1979 308 z takim samym wzorem rewersu wybito w złocie kolekcjonerską monetę o nominale 2000 złotych (1980) awers i rewers
37 200 złotych 1980 XIII zimowe igrzyska olimpijskie Lake Placid 1980 (skoczek ze zniczem) srebro (Ag750) 33 17,6 lustrzany 32 040 Stanisława Wątróbska 31 sierpnia 1979 309 awers i rewers
38 200 złotych 1980 Bolesław I Chrobry (popiersie) srebro (Ag750) 33 17,6 lustrzany 12 000 Stanisława Wątróbska 7 sierpnia 1980 310 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 50-złotówkę (1980) oraz w złocie kolekcjonerską monetę o nominale 2000 złotych (1980) awers i rewers
39 200 złotych 1980 Kazimierz I Odnowiciel (popiersie) srebro (Ag750) 33 17,6 lustrzany 12 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Olszewska-Borys
28 listopada 1980 311 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 50-złotówkę (1980) oraz w złocie kolekcjonerską monetę o nominale 2000 złotych (1980) awers i rewers
40 200 złotych 1981 Bolesław II Śmiały (popiersie) srebro (Ag750) 33 17,6 lustrzany 12 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Olszewska-Borys
15 maja 1981 312 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 50-złotówkę (1981) oraz w złocie kolekcjonerską monetę o nominale 2000 złotych (1981) awers i rewers
41 200 złotych 1981 Władysław I Herman (popiersie) srebro (Ag750) 33 17,6 lustrzany 12 000 Stanisława Wątróbska 15 maja 1981 313 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 50-złotówkę (1981) oraz w złocie kolekcjonerską monetę o nominale 2000 złotych (1981) awers i rewers
42 200 złotych 1982 XII mistrzostwa świata w piłce nożnej (Hiszpania 1982) srebro (Ag750) 33 17,6 lustrzany 21 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Józef Markiewicz-Nieszcz
11 listopada 1981 314 awers i rewers
43 200 złotych 1982 Bolesław III Krzywousty (popiersie) srebro (Ag750) 33 17,6 lustrzany 12 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Olszewska-Borys
22 sierpnia 1982 315 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 50-złotówkę (1982) awers i rewers
44 200 złotych 1982 Jan Paweł II srebro (Ag750) 40 28,3 zwykły 3000 Stanisława Wątróbska 5 października 1982 316a awersrewers
45 lustrzany 3650 316b awers i rewers
46 200 złotych 1983 300 lat odsieczy wiedeńskiej, Jan III Sobieski srebro (Ag750) 33 17,6 lustrzany 11 000 Stanisława Wątróbska 6 maja 1983 317 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 50-złotówkę (1983) awers i rewers
47 200 złotych 1984 XIV zimowe igrzyska olimpijskie Sarajewo 1984 srebro (Ag750) 33 17,6 lustrzany 15 000 Stanisława Wątróbska 29 października 1983 318 awers i rewers
48 200 złotych 1984 Igrzyska XXIII olimpiady Los Angeles 1984 srebro (Ag750) 33 17,6 lustrzany 16 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
29 października 1983 319 awers i rewers

500 złotych[40][1]

Lp. Nominał Rok Nazwa Parametry Nakład Projekt Wprowadzona Nr Parch. Uwagi Zdjęcie
Materiał Średnica
(mm)
Masa
(g)
Stempel
49 500 złotych 1976 Tadeusz Kościuszko (profil) złoto (Au900) 32 29,95 lustrzany 2318 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Stanisław Plęskowski
25 lutego 1976 320
 • istnieje również próba kolekcjonerska w złocie (314 szt.)
 • z takim samym wzorem rewersu wybito w srebrze kolekcjonerską 100-złotówkę (1976)
awersrewers
50 500 złotych 1976 Kazimierz Pułaski (profil) złoto (Au900) 32 29,95 lustrzany 2315 Stanisława Wątróbska 25 lutego 1976 321
 • istnieje również próba kolekcjonerska w złocie (314 szt.)
 • z takim samym wzorem rewersu wybito w srebrze kolekcjonerską 100-złotówkę (1976)
awers i rewers
51 500 złotych 1984 Ochrona środowiska – łabędź z młodymi srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 10 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Olszewska-Borys
16 października 1984 322 awers i rewers
52 500 złotych 1985 Przemysł II (popiersie) srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 8000 awers – Ewa Tyc-Karpińska
rewers – Stanisława Wątróbska
10 maja 1985 323 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 100-złotówkę (1985) awers i rewers
53 500 złotych 1985 Ochrona środowiska – wiewiórka srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 8000 awers – Ewa Tyc-Karpińska
rewers – Stanisława Wątróbska
3 sierpnia 1985 324 awers i rewers
54 500 złotych 1985 40 lat ONZ srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 10 000 awers – Ewa Tyc-Karpińska
rewers – Stanisława Wątróbska
3 sierpnia 1985 325 awers i rewers
55 500 złotych 1986 XIII mistrzostwa świata w piłce nożnej Meksyk '86 srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 15 500 Ewa Tyc-Karpińska 30 stycznia 1986 326 awers i rewers
56 500 złotych 1986 Władysław I Łokietek (popiersie) srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 8000 awers – Ewa Tyc-Karpińska
rewers – Stanisława Wątróbska
24 czerwca 1986 327 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 100-złotówkę (1986) awers i rewers
57 500 złotych 1986 Ochrona środowiska – sowa z młodymi srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 12 000 Ewa Tyc-Karpińska 24 czerwca 1986 328 awers i rewers
58 500 złotych 1987 Kazimierz III Wielki (popiersie) srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 8000 Ewa Tyc-Karpińska 8 grudnia 1987 329 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 100-złotówkę (1987) awers i rewers
59 500 złotych 1987 XV zimowe igrzyska olimpijskie 1988 srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 15 000 Ewa Tyc-Karpińska 8 grudnia 1987 330 awers i rewers
60 500 złotych 1987 Igrzyska XXIV olimpiady 1988 srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 15 000 Ewa Tyc-Karpińska 8 grudnia 1987 331 awers i rewers
61 500 złotych 1987 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 1988 srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 12 000 awers – Ewa Tyc-Karpińska
rewers – Tadeusz Tchórzewski
8 grudnia 1987 332 awers i rewers
62 500 złotych 1988 Jadwiga (popiersie) srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 8000 awers – Ewa Tyc-Karpińska
rewers – Stanisława Wątróbska
? 333 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 100-złotówkę (1988) awers i rewers
63 500 złotych 1988 XIV mistrzostwa świata w piłce nożnej Włochy 1990 srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 15 000 Ewa Tyc-Karpińska ? 334 awers i rewers

1000 złotych[41][36][1]

Lp. Nominał Rok Nazwa Parametry Nakład Projekt Wprowadzona Nr Parch. Uwagi Zdjęcie
Materiał Średnica
(mm)
Masa
(g)
Stempel
64 1000 złotych 1982 Jan Paweł II (profil) srebro (Ag625) 31 14,5 zwykły ? Stanisława Wątróbska 5 października 1982 337a
 • moneta dystrybuowana przez NBP w pudełkach jako wyselekcjonowana z okolicznościowej emisji (803 100 szt.)
 • z takim samym wzorem rewersu w mennicy Valcambi wyemitowano kolekcjonerskie 100- i 200 złotych (1982)
awers i rewers
65 1983 zwykły ? 337b
 • moneta dystrybuowana przez NBP w pudełkach jako wyselekcjonowana z okolicznościowej emisji (1 529 960 szt.)
 • z takim samym wzorem rewersu w mennicy Valcambi wyemitowano kolekcjonerskie 100- i 200 złotych (1982)
awers i rewers
66 lustrzany 10 000 337c
 • istnieje również okolicznościowa emisja (1 529 960 szt.)
 • z takim samym wzorem rewersu w mennicy Valcambi wyemitowano kolekcjonerskie 100- i 200 złotych (1982)
awers i rewers
67 1000 złotych 1982 Jan Paweł II (z pastorałem z półprofilu) złoto (Au900) 18 3,4 zwykły 900 Stanisława Wątróbska 5 października 1982 338a
 • bita przez szwajcarską mennicę Valcambi za zgodą NBP
 • z takim samym wzorem rewersu w mennicy Valcambi w złocie wyemitowano 2000- oraz 10 000 złotych, a w Mennicy Państwowej w srebrze próbne kolekcjonerskie 1000 złotych (1982) oraz również w srebrze okolicznościowe i kolekcjonerskie 10 000 złotych (1987)
awersrewers
68 lustrzany 1700 338b awers i rewers
69 1000 złotych 1987 Jan Paweł II (z pastorałem z profilu) złoto (Au999) 18 3,1 lustrzany 201 Stanisława Wątróbska 14 listopada 1987 339 z takim samym wzorem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie: 2000-, 5000-, 10 000- oraz 200 000 złotych (1987) awersrewers
70 1000 złotych 1988 Jan Paweł II, X lat pontyfikatu złoto (Au999) 18 3,1 lustrzany 1000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
? 340 z takim samym wzorem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie: 2000-, 5000-, 10 000-, 200 000- oraz w srebrze 10 000 złotych (1988) awersrewers
71 1000 złotych 1989 Jan Paweł II (na tle kratki) złoto (Au999) 18 3,1 lustrzany 1000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
? 341 z takim samym wzorem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie: 2000-, 5000-, 10 000-, 200 000- oraz w srebrze 10 000 złotych (1989) awersrewers

2000 złotych[42][36][1]

Lp. Nominał Rok Nazwa Parametry Nakład Projekt Wprowadzona Nr Parch. Uwagi Zdjęcie
Materiał Średnica
(mm)
Masa
(g)
Stempel
72 2000 złotych 1977 Fryderyk Chopin złoto (Au900) 21 8 lustrzany 4000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Jerzy Jarnuszkiewicz
25 kwietnia 1977 342 z takim samym wzorem rewersu wybito w srebrze kolekcjonerską 50-złotówkę (1972 i 1974) awersrewers
73 2000 złotych 1979 Mikołaj Kopernik złoto (Au900) 21 8 lustrzany 5000 Stanisława Wątróbska 26 stycznia 1979 343 z takim samym wzorem rewersu wybito próbną kolekcjonerską 100-złotówkę (1973) awers i rewers
74 2000 złotych 1979 Maria Skłodowska-Curie złoto (Au900) 21 8 lustrzany 5000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Anna Jarnuszkiewicz
31 sierpnia 1979 344 z takim samym wzorem rewersu wybito w srebrze: kolekcjonerską 100-złotówkę (1974) oraz próbną kolekcjonerską 100-złotówkę (1974) awersrewers
75 2000 złotych 1979 Mieszko I (popiersie) złoto (Au900) 21 8 lustrzany 3000 Stanisława Wątróbska 31 grudnia 1979 345 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 50-złotówkę oraz w srebrze kolekcjonerską 200-złotówkę awersrewers
76 2000 złotych 1980 XIII zimowe igrzyska olimpijskie Lake Placid 1980 (skoczek) złoto (Au900) 21 8 lustrzany 5250 Stanisława Wątróbska 31 sierpnia 1979 346 z takim samym wzorem rewersu wybito w srebrze kolekcjonerską 200-złotówkę (1980) awers i rewers
77 2000 złotych 1980 Bolesław I Chrobry złoto (Au900) 21 8 lustrzany 2500 Stanisława Wątróbska 7 sierpnia 1980 347 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 50-złotówkę oraz w srebrze kolekcjonerską 200-złotówkę awersrewers
78 2000 złotych 1980 Kazimierz I Odnowiciel złoto (Au900) 21 8 lustrzany 2500 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Olszewska-Borys
28 listopada 1980 348 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 50-złotówkę oraz w srebrze kolekcjonerską 200-złotówkę awersrewers
79 2000 złotych 1981 Bolesław II Śmiały złoto (Au900) 21 8 lustrzany 3000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Olszewska-Borys
15 maja 1981 349 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 50-złotówkę oraz w srebrze kolekcjonerską 200-złotówkę awers i rewers
80 2000 złotych 1981 Władysław I Herman złoto (Au900) 21 8 lustrzany 3113 Stanisława Wątróbska 15 maja 1981 350 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 50-złotówkę oraz w srebrze kolekcjonerską 200-złotówkę awers i rewers
81 2000 złotych 1982 Jan Paweł II (z pastorałem z półprofilu) złoto (Au900) 23 6,8 zwykły 500 Stanisława Wątróbska 5 października 1982 351a
 • bita przez szwajcarską mennicę Valcambi za zgodą NBP
 • z takim samym wzorem rewersu w mennicy Valcambi w złocie wyemitowano 1000- oraz 10 000 złotych, a w Mennicy Państwowej w srebrze próbne kolekcjonerskie 1000 złotych (1982) oraz również w srebrze okolicznościowe i kolekcjonerskie 10 000 złotych (1987)
awersrewers
82 lustrzany 1250 351b awers i rewers
83 2000 złotych 1987 Jan Paweł II (z pastorałem z profilu) złoto (Au999) 22 7,7 lustrzany 201 Stanisława Wątróbska 14 listopada 1987 352 z takim samym wzorem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie: 1000-, 5000-, 10 000- oraz 200 000 złotych (1987) awersrewers
84 2000 złotych 1988 Jan Paweł II, X lat pontyfikatu złoto (Au999) 22 7,7 lustrzany 1000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
? 353 z takim samym wzorem rewersu wybito kolekcjonerskie: w złocie: 1000-, 5000-, 10 000-, 200 000- oraz w srebrze 10 000 złotych (1988) awers i rewers
85 2000 złotych 1989 Jan Paweł II (na tle kratki) złoto (Au999) 22 7,7 lustrzany 1000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
? 354 z takim samym wzorem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie: 1000-, 5000-, 10 000-, 200 000- oraz w srebrze 10 000 złotych (1989) awersrewers

5000 złotych[43][1]

Lp. Nominał Rok Nazwa Parametry Nakład Projekt Wprowadzona Nr Parch. Uwagi Zdjęcie
Materiał Średnica
(mm)
Masa
(g)
Stempel
86 5000 złotych 1987 Jan Paweł II (z pastorałem z profilu) złoto (Au999) 27 15,5 lustrzany 201 Stanisława Wątróbska 14 listopada 1987 355 z takim samym wzorem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie: 1000-, 2000-, 10 000- oraz 200 000 złotych (1987) awers i rewers
87 5000 złotych 1988 Jan Paweł II, X lat pontyfikatu złoto (Au999) 27 15,5 lustrzany 1000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
? 356 z takim samym wzorem rewersu wybito kolekcjonerskie: w złocie: 1000-, 2000-, 10 000-, 200 000- oraz w srebrze 10 000 złotych (1988) awersrewers
88 5000 złotych 1989 Jan Paweł II (na tle kratki) złoto (Au999) 27 15,5 lustrzany 1000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
? 357 z takim samym wzorem rewersu wybito kolekcjonerskie: w złocie: 1000-, 2000-, 10 000-, 200 000- oraz w srebrze 10 000 złotych (1989) awers i rewers
89 5000 złotych 1989 Ratujemy zabytki Torunia (kamienice) srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 20 000 Ewa Tyc-Karpińska ? 358 awers i rewers
90 5000 złotych 1989 Toruń (Mikołaj Kopernik) srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 20 000 Ewa Tyc-Karpińska ? 359 awers i rewers
91 5000 złotych 1989 Żołnierz polski na frontach II wojny światowejWesterplatte srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 25 000 awers – Ewa Tyc-Karpińska
rewers – Bohdan Chmielewski
? 360 awers i rewers
92 5000 złotych 1989 Władysław II Jagiełło (popiersie) srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 8000 awers – Ewa Tyc-Karpińska
rewers – Anna Wątróbska-Wdowtarska
? 361 z takim samym rysunkiem rewersu wybito w miedzioniklu okolicznościową 500-złotówkę awersrewers
93 5000 złotych 1989 Władysław II Jagiełło (półpostać) srebro (Ag750) 32 16,5 lustrzany 2500 awers – Ewa Tyc-Karpińska
rewers – Stanisława Wątróbska
? 362 awersrewers

10 000 złotych[44][36][1]

Lp. Nominał Rok Nazwa Parametry Nakład Projekt Wprowadzona Nr Parch. Uwagi Zdjęcie
Materiał Średnica
(mm)
Masa
(g)
Stempel
94 10 000 złotych 1982 Jan Paweł II (z pastorałem z półprofilu) złoto (Au900) 40 34,5 zwykły 200 Stanisława Wątróbska 5 października 1982 363a
 • bita przez szwajcarską mennicę Valcambi za zgodą NBP
 • z takim samym wzorem rewersu w mennicy Valcambi w złocie wyemitowano 1000- oraz 2000 złotych, a w Mennicy Państwowej w srebrze próbne kolekcjonerskie 1000 złotych (1982) oraz również w srebrze okolicznościowe i kolekcjonerskie 10 000 złotych (1987)
awers i rewers
95 lustrzany 700 363b awers i rewers
96 10 000 złotych 1987 Jan Paweł II (z pastorałem z półprofilu) srebro (Ag750) 35 19,3 lustrzany 15 000 Stanisława Wątróbska 28 maja 1987 364b
 • istnieje również wersja okolicznościowa bita stemplem zwykłym w nakładzie 908 820 szt.
 • z takim samym wzorem rewersu w mennicy Valcambi w złocie wyemitowano 1000-, 2000-, oraz 10 000 złotych (1982), a w Mennicy Państwowej w srebrze próbne kolekcjonerskie 1000 złotych (1982)
awers i rewers
97 10 000 złotych 1987 Jan Paweł II (z pastorałem z profilu) złoto (Au900) 32 31,1 lustrzany 201 Stanisława Wątróbska 14 listopada 1987 365 z takim samym wzorem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie: 1000-, 2000-, 5000- oraz 200 000 złotych (1987) awers i rewers
98 10 000 złotych 1988 Jan Paweł II, X lat pontyfikatu srebro (Ag999) 32 31,1 lustrzany 5000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
? 366a z takim samym wzorem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie: 1000-, 2000-, 5000- oraz 200 000 złotych (1988) awers i rewers
99 złoto (Au999) lustrzany 1000 366b awersrewers
100 zwykły 1000 366c awersrewers
101 10 000 złotych 1988 Jan Paweł II (na tle cienkiego krzyża) srebro (Ag999) 32 31,1 lustrzany 5000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
? 367 awersrewers
102 10 000 złotych 1989 Jan Paweł II (na tle grubego krzyża) srebro (Ag999) 32 31,1 lustrzany 5000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
? 368 awers i rewers
103 10 000 złotych 1989 Jan Paweł II (na tle kratki) srebro (Ag999) 32 31,1 lustrzany 5000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
? 369a z takim samym wzorem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie: 1000-, 2000-, 5000- oraz 200 000 złotych (1989) awersrewers
104 złoto (Au999) lustrzany 1000 369b awersrewers
105 zwykły 1000 369c awersrewers

20 000 złotych[27][1]

Lp. Nominał Rok Nazwa Parametry Nakład Projekt Wprowadzona Nr Parch. Zdjęcie
Materiał Średnica
(mm)
Masa
(g)
Stempel
106 20 000 złotych 1989 XIV mistrzostwa świata w piłce nożnej Włochy 1990 (piłka) srebro (Ag750) 35 19,3 lustrzany 25 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
? 370 awers i rewers
107 20 000 złotych 1989 XIV mistrzostwa świata w piłce nożnej Włochy 1990 (piłkarz) srebro (Ag750) 35 19,3 lustrzany 25 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
? 371 awers i rewers

50 000 złotych[45][1]

Lp. Nominał Rok Nazwa Parametry Nakład Projekt Wprowadzona Nr Parch. Uwagi Zdjęcie
Materiał Średnica
(mm)
Masa
(g)
Stempel
108 50 000 złotych 1988 Józef Piłsudski, 70. rocznica odzyskania niepodległości srebro (Ag750) 35 19,3 lustrzany 20 000 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Bohdan Chmielewski
25 października 1988 372b istnieje również wersja okolicznościowa bita stemplem zwykłym w nakładzie 1 000 000 szt. awers i rewers

200 000 złotych[46][1]

Lp. Nominał Rok Nazwa Parametry Nakład Projekt Wprowadzona Nr Parch. Uwagi Zdjęcie
Materiał Średnica
(mm)
Masa
(g)
Stempel
109 200 000 złotych 1987 Jan Paweł II (z pastorałem z profilu) złoto (Au999) 70 373,2 lustrzany 101 Stanisława Wątróbska 14 listopada 1987 373 z takim samym wzorem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie: 1000-, 2000-, 5000- oraz 10 000 złotych (1987) awersrewers
110 200 000 złotych 1988 Jan Paweł II, X lat pontyfikatu złoto (Au999) 70 373,2 lustrzany 300 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
? 374 z takim samym wzorem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie: 1000-, 2000-, 5000- oraz 10 000 złotych (1988) awersrewers
111 200 000 złotych 1989 Jan Paweł II (na tle kratki) złoto (Au999) 70 373,2 lustrzany 200 awers – Stanisława Wątróbska
rewers – Ewa Tyc-Karpińska
? 375 z takim samym wzorem rewersu wybito w złocie kolekcjonerskie: 1000-, 2000-, 5000- oraz 10 000 złotych (1989) awersrewers

Zobacz też

Przypisy

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 60–87, ISBN 978-83-87355-68-5.
 2. 2,0 2,1 2,2 Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 191, ISBN 83-87355-37-2.
 3. 3,0 3,1 Borys Paszkiewicz, Podobna jest moneta nasza do urodnej panny. Mała historia pieniądza polskiego, Warszawa: Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 2012, s. 230, ISBN 978-83-62939-00-8.
 4. 4,0 4,1 Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 88–117, ISBN 978-83-87355-68-5.
 5. 5,0 5,1 Borys Paszkiewicz, Podobna jest moneta nasza do urodnej panny. Mała historia pieniądza polskiego, Warszawa: Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 2012, s. 226–228, ISBN 978-83-62939-00-8.
 6. Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny, www.nbp.pl [dostęp 2020-04-15] (pol.).
 7. Czesław Kamiński, Ilustrowany katalog monet polskich 1916–1975, wyd. IV poprawione i uzupełnione, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976, s. 37–59.
 8. Czesław Kamiński, Ilustrowany katalog monet polskich 1916–1987, wyd. VII zmienione i uzupełnione, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 46–120.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 195–237, ISBN 83-87355-37-2.
 10. Czesław Kamiński, Ilustrowany katalog monet polskich 1916–1975, wyd. IV poprawione i uzupełnione, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976, s. 95–141.
 11. Czesław Kamiński, Ilustrowany katalog monet polskich 1916–1987, wyd. VII zmienione i uzupełnione, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 169–308.
 12. Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 34–59, ISBN 978-83-87355-68-5.
 13. 13,0 13,1 Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 208, ISBN 83-87355-37-2.
 14. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 211, ISBN 83-87355-37-2.
 15. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 202–203, ISBN 83-87355-37-2.
 16. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 208, 211, ISBN 83-87355-37-2.
 17. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 220–221, ISBN 83-87355-37-2.
 18. Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 67–68, ISBN 978-83-87355-68-5.
 19. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 224, ISBN 83-87355-37-2.
 20. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 229, ISBN 83-87355-37-2.
 21. 21,0 21,1 Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 221–224, ISBN 83-87355-37-2.
 22. 22,0 22,1 Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 228, ISBN 83-87355-37-2.
 23. 23,0 23,1 23,2 Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 218, 223, 229, 231, 233–234, ISBN 83-87355-37-2.
 24. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 225–228, ISBN 83-87355-37-2.
 25. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 234, 236, ISBN 83-87355-37-2.
 26. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 232–233, ISBN 83-87355-37-2.
 27. 27,0 27,1 Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 235–236, ISBN 83-87355-37-2.
 28. 28,0 28,1 Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 229–237, ISBN 83-87355-37-2.
 29. Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 76, ISBN 978-83-87355-68-5.
 30. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 234, 287, ISBN 83-87355-37-2.
 31. Czesław Kamiński, Ilustrowany katalog monet polskich 1916–1987, wyd. VII zmienione i uzupełnione, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 98–102.
 32. Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 67, 71, 76, 79, 82, ISBN 978-83-87355-68-5.
 33. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 234, ISBN 83-87355-37-2.
 34. Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 82, ISBN 978-83-87355-68-5.
 35. Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 99, 105, 108, 113, ISBN 978-83-87355-68-5.
 36. 36,0 36,1 36,2 36,3 36,4 36,5 36,6 36,7 Janusz Parchimowicz, Polskie monety próbne 1949–1990 (Polska Rzeczpospolita Ludowa), wyd. I, Szczecin: Nefryt, 2018, s. 38–39, ISBN 978-83-87355-88-3.
 37. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 195–237, 240–297, ISBN 83-87355-37-2.
 38. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 211–218, ISBN 83-87355-37-2.
 39. WCN :: Archiwum :: 35/681, wcn.pl [dostęp 2020-04-16].
 40. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 224–228, ISBN 83-87355-37-2.
 41. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 228–229, ISBN 83-87355-37-2.
 42. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 229–231, ISBN 83-87355-37-2.
 43. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 231–233, ISBN 83-87355-37-2.
 44. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 233–235, ISBN 83-87355-37-2.
 45. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 237, ISBN 83-87355-37-2.
 46. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 236–237, ISBN 83-87355-37-2.