Banknoty Banku Polskiego (1841–1866)

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Banknoty Banku Polskiego (1841–1866) – banknoty denominowane w rublach srebrem, emitowane przez Bank Polski, z umieszczonymi latami emisji 1841–1866[1][2].

Rys historyczny

W latach 1841–1851 na terenie Królestwa Kongresowego przeprowadzono reformę monetarną analogiczną do rosyjskiej z lat 1840–1841, nazywaną reformą Kankrina od nazwiska odpowiedzialnego za nią petersburskiego ministra finansów. Celem zmian było posiadanie w całym cesarstwie jednolitego systemu monetarnego, podobnego do tych wprowadzonych w podobnym okresie w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Niemczech. Przed reformą w Kongresówce obiegały złote polskie, a w reszcie imperiumruble. Ukaz carski z 2 lutego 1841 r., zmienił ten stan rzeczy. W miejsce polskiego złotego, weszła nowa jednostka monetarna – rubel w srebrze. W ten sposób przestał istnieć złoty, obowiązujący na ziemiach polskich od 16 lutego 1528 r. Jedną z konsekwencji zmian było wprowadzenie rosyjskiej stopy menniczej i wagowej. Bilety Banku Polskiego musiały odtąd opiewać na walutę rublową i zawierać podwójne napisy – po rosyjsku i po polsku[1][2]. Dodatkowo pojawiły się również napisy w językach: angielskim, francuskim i niemieckim[3].

Od 1841 r. Bank Polski wprowadzał kolejno do obiegu nowe emisje banknotów, wzorowane na rosyjskim systemie rublowym, o nominałach: 1, 3, 10 oraz 25 rubli srebrem, bez podania równowartości w złotych polskich. Banknoty te nosiły napis: „Królestwo Polskie” oraz w wersji zmodyfikowanej w 1841 r. średni herb Królestwa Kongresowego – dwugłowego ukoronowanego orła z białym orłem na piersi, – pozbawiony płaszcza pod tarczą[3][2].

W stosunku do emisji w złotych polskich rublowa działalność Banku Polskiego zmieniła skalę, gdyż w latach 1841 i 1846 zwiększono jego limit emisyjny[3].

W 1857 r. dokonano zmiany dotychczasowego wzoru i koloru banknotu o nominale 1 rubel srebrem z zielonego na perłowy, wobec licznych jego fałszerstw[2].

Ostatnia emisja pieniądza papierowego Banku Polskiego nastąpiła w 1866 r[2].

Wybuch i upadek powstania styczniowego przyspieszyły proces likwidacji istniejących dotąd, względnie autonomicznych instytucji polskiego systemu finansowego i skarbowego. Bankowi Polskiemu odebrano w 1870 r. prawo emisji banknotów, a w 1885 r. postawiono go w stan likwidacji, zakończonej 15 października 1894 r[4].

Z dniem 1 stycznia 1886 r. rozpoczął w Warszawie działalność Kantor Warszawski rosyjskiego Banku Państwa w Petersburgu oraz filie tegoż banku w Kraju Nadwiślańskim. Jedynym prawnym środkiem płatniczym stał się rosyjski rubel[4].

Ostatnie banknoty Banku Polskiego denominowane w rublach utraciły ostatecznie moc obiegową 1 stycznia 1891 r[5].

Banknot emisji 1841[6]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
3 ruble srebrem 3 ruble srebrem 1841 Bank Polski awers.jpg3 ruble srebrem 1841 Bank Polski rewers.jpg Emisja: 1841

Seria: brak

Numer: 5 cyfr lub 6 cyfr
Wymiary: 91 mm x 133 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknot emisji 1842[7]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
3 ruble srebrem Banknot 3rbl 1842.jpg Emisja: 1842

Seria: brak

Numer: 6 cyfr
Wymiary: 91 mm x 133 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknoty emisji 1843[7]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
3 ruble srebrem Banknot 3rbl 1843.jpg Emisja: 1843

Seria: brak

Numer: 7 cyfr
Wymiary: 91 mm x 133 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

10 rubli srebrem Banknot 10rbl 1843.jpg Emisja: 1843

Seria: brak

Numer: 6 cyfr
Wymiary: 146 mm x 107 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknot emisji 1844[7]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
10 rubli srebrem Banknot 10rbl 1844.jpg Emisja: 1844

Seria: brak

Numer: 6 cyfr
Wymiary: 146 mm x 107 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknot emisji 1846[8]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
3 ruble srebrem Banknot 3rbl 1846.jpg Emisja: 1846

Seria: brak

Numer: 6 cyfr
Wymiary: 91 mm x 133 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknoty emisji 1847[9]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
1 rubel srebrem 1 rubel srebrem 1847 Bank Polski awers.jpg1 rubel srebrem 1847 Bank Polski rewers.jpg Emisja: 1847

Seria: brak

Numer: 6 cyfr lub 7 cyfr
Wymiary: 77 mm x 118 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

10 rubli srebrem Banknot 10rbl 1847.jpg Emisja: 1847

Seria: brak

Numer: 6 cyfr
Wymiary: 146 mm x 107 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknot emisji 1848[9]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
25 rubli srebrem Banknot 25rbl 1848.jpg Emisja: 1848

Seria: brak

Numer: 5 cyfr
Wymiary: 146 mm x 106 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknot emisji 1849[9]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
1 rubel srebrem Banknot 1rbl 1849.jpg Emisja: 1849

Seria: brak

Numer: 6 cyfr lub 7 cyfr
Wymiary: 77 mm x 118 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknot emisji 1850[10]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
3 ruble srebrem Banknot 3rbl 1850.jpg Emisja: 1850

Seria: brak, Numer: 6 cyfr
Wymiary: 91 mm x 133 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknoty emisji 1851[10]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
1 rubel srebrem 1 rubel srebrem 1851 Bank Polski awers.jpg1 rubel srebrem 1851 Bank Polski rewers.jpg Emisja: 1851

Seria: brak

Numer: 6 cyfr lub 7 cyfr
Wymiary: 77 mm x 118 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

3 ruble srebrem Banknot 3rbl 1851.jpg Emisja: 1851

Seria: brak

Numer: 6 cyfr
Wymiary: 91 mm x 133 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknoty emisji 1852[10]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
1 rubel srebrem Banknot 1rbl 1852.jpg Emisja: 1852

Seria: brak

Numer: 6 cyfr lub 7 cyfr
Wymiary: 77 mm x 118 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

3 ruble srebrem Banknot 3rbl 1852.jpg Emisja: 1852

Seria: brak

Numer: 7 cyfr
Wymiary: 91 mm x 133 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknoty emisji 1853[11]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
1 rubel srebrem 1 rubel srebrem 1853 Bank Polski awers.jpg1 rubel srebrem 1853 Bank Polski rewers.jpg Emisja: 1853

Seria: brak

Numer: 6 cyfr lub 7 cyfr
Wymiary: 77 mm x 118 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

3 ruble srebrem Banknot 3rbl 1853.jpg Emisja: 1853

Seria: brak

Numer: 7 cyfr
Wymiary: 91 mm x 133 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknoty emisji 1854[11]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
1 rubel srebrem Banknot 1rbl 1854.jpg Emisja: 1854

Seria: brak

Numer: 6 cyfr lub 7 cyfr
Wymiary: 77 mm x 118 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

3 ruble srebrem Banknot 3rbl 1854.jpg Emisja: 1854

Seria: brak

Numer: 7 cyfr
Wymiary: 91 mm x 133 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknot emisji 1855[12]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
1 rubel srebrem 1 rubel srebrem 1855 Bank Polski awers.jpg1 rubel srebrem 1855 Bank Polski rewers.jpg Emisja: 1855

Seria: brak

Numer: 7 cyfr
Wymiary: 77 mm x 118 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?


Banknoty emisji 1856[13]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
1 rubel srebrem 1 rubel srebrem 1856 Bank Polski awers.jpg1 rubel srebrem 1856 Bank Polski rewers.jpg Emisja: 1856

Seria: brak

Numer: 7 cyfr
Wymiary: 66 mm x 118 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknot emisji 1857[13]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
1 rubel srebrem Banknot 1rbl 1857.jpg Emisja: 1857

Seria: brak

Numer: 6 cyfr lub 7 cyfr
Wymiary: 77 mm x 118 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknoty emisji 1858[14]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
1 rubel srebrem 1 rubel srebrem 1858 Bank Polski awers.jpg1 rubel srebrem 1858 Bank Polski rewers.jpg Emisja: 1858

Seria: brak

Numer: 6 cyfr lub 7 cyfr
Wymiary: 77 mm x 118 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

3 ruble srebrem Banknot 3rbl 1858.jpg Emisja: 1858

Seria: brak

Numer: 7 cyfr
Wymiary: 91 mm x 133 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknot emisji 1864[15]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
1 rubel srebrem 1 rubel srebrem 1864 Bank Polski awers.jpg1 rubel srebrem 1864 Bank Polski rewers.jpg Emisja: 1864

Seria: brak

Numer: 7 cyfr lub 8 cyfr
Wymiary: 77 mm x 118 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknoty emisji 1865[15]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
3 ruble srebrem Banknot 3rbl 1865.jpg Emisja: 1865

Seria: brak

Numer: 7 cyfr
Wymiary: 91 mm x 133 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

25 rubli srebrem Banknot 25rbl 1865.jpg Emisja: 1865

Seria: brak

Numer: 5 cyfr
Wymiary: 146 mm x 106 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Banknoty emisji 1866[16]

Nominał Awers i rewers banknotu Charakterystyka
1 rubel srebrem 1 rubel srebrem 1866 Bank Polski awers.jpg1 rubel srebrem 1866 Bank Polski rewers.jpg Emisja: 1866

Seria: brak

Numer: 7 cyfr lub 8 cyfr
Wymiary: 77 mm x 118 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

3 ruble srebrem Banknot 3rbl 1866.jpg Emisja: 1866

Seria: brak

Numer: 7 cyfr
Wymiary: 91 mm x 133 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

10 rubli srebrem Banknot 10rbl 1866.jpg Emisja: 1866

Seria: brak

Numer: 6 cyfr
Wymiary: 146 mm x 107 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

25 rubli srebrem Banknot 25rbl 1866.jpg Emisja: 1866

Seria: brak

Numer: 6 cyfr
Wymiary: 146 mm x 106 mm
Wprowadzony do obiegu: (?)
Wycofany z obiegu: 1 stycznia 1891?

Zobacz też

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Adam Dylewski, Historia pieniądza na ziemiach polskich, wyd. pierwsze, Warszawa: Carta Blanca Sp. z o.o. Grupa Wydawnicza PWN, 2011, s. 242–243, ISBN 978-83-7705-068-2.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Lech Kokociński, Pieniądz papierowy na ziemiach polskich, wyd. pierwsze, Warszawa: ROSIKON PRESS, 1996, s. 46, ISBN 83-903459-5-1.
 3. 3,0 3,1 3,2 Borys Paszkiewicz, Podobna jest moneta nasza do urodnej panny. Mała historia pieniądza polskiego, Warszawa: Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 2012, s. 194, ISBN 978-83-62939-00-8.
 4. 4,0 4,1 Lech Kokociński, Pieniądz papierowy na ziemiach polskich, wyd. pierwsze, Warszawa: ROSIKON PRESS, 1996, s. 50, ISBN 83-903459-5-1.
 5. Adam Dylewski, Historia pieniądza na ziemiach polskich, wyd. pierwsze, Warszawa: Carta Blanca Sp. z o.o. Grupa Wydawnicza PWN, 2011, s. 243, ISBN 978-83-7705-068-2.
 6. Marian Kowalski, Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794–1980, Wiesława Kawecka (red.), wyd. IV, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1981, s. 47.
 7. 7,0 7,1 7,2 Marian Kowalski, Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794–1980, Wiesława Kawecka (red.), wyd. IV, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1981, s. 48.
 8. Marian Kowalski, Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794–1980, Wiesława Kawecka (red.), wyd. IV, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1981, s. 48–49.
 9. 9,0 9,1 9,2 Marian Kowalski, Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794–1980, Wiesława Kawecka (red.), wyd. IV, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1981, s. 49.
 10. 10,0 10,1 10,2 Marian Kowalski, Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794–1980, Wiesława Kawecka (red.), wyd. IV, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1981, s. 50.
 11. 11,0 11,1 Marian Kowalski, Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794–1980, Wiesława Kawecka (red.), wyd. IV, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1981, s. 51.
 12. Marian Kowalski, Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794–1980, Wiesława Kawecka (red.), wyd. IV, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1981, s. 51–52.
 13. 13,0 13,1 Marian Kowalski, Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794–1980, Wiesława Kawecka (red.), wyd. IV, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1981, s. 52.
 14. Marian Kowalski, Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794–1980, Wiesława Kawecka (red.), wyd. IV, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1981, s. 52–53.
 15. 15,0 15,1 Marian Kowalski, Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794–1980, Wiesława Kawecka (red.), wyd. IV, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1981, s. 53.
 16. Marian Kowalski, Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794–1980, Wiesława Kawecka (red.), wyd. IV, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1981, s. 53–54.