Biuletyn Numizmatyczny

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biuletyn Numizmatyczny
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Adres

00-281 Warszawa
ul. Jezuicka 6/8

Wydawca

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

Tematyka

hobby

Pierwszy numer

1965

Redaktor naczelny

Jerzy Piniński

Format

B5

Liczba stron

80

ISSN

0006-4017

Strona internetowa

Biuletyn Numizmatycznyczasopismo numizmatyczne założone w 1965 roku, wydawane jest co kwartał przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Biuletyn Numizmatyczny jest czasopismem skierowanym do szerokich kręgów osób zainteresowanych numizmatyką. Wydawnictwo rozprowadzane jest wśród członków PTN, bibliotek, muzeów i gabinetów numizmatycznych, a także wśród indywidualnych prenumeratorów. Po wydaniu nowego numeru, na stronie internetowej biuletynu zamieszczany jest spis treści oraz wybrany artykuł wraz ze streszczeniem w języku angielskim.

Znajduje się na liście punktowanych czasopism naukowych. Za publikację w tym piśmie przysługują autorowi 3 punkty.

Komitet redakcyjny

W skład komitetu redakcyjnego czasopisma wchodzą:

  • Jerzy Piniński (Redaktor naczelny)
  • Barbara Solarewicz (Sekretarz redakcji)
  • Mykolas Michelbertas
  • Robert Pieńkowski

Linki zewnętrzne