Komisja Heraldyczna

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Komisja Heraldyczna
36 38 Domaniewska Street in Warsaw - 01.jpg
Budynek Administracji Państwowej
przy ul. Domaniewskiej
Państwo

 Polska

Data utworzenia

1999

Przewodniczący

Paweł Dudzińskii

Zastępca przewodniczącego

Jan Wroniszewski

Adres
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
Strona internetowa

Komisja Heraldyczna − organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw administracji publicznej do spraw związanych z heraldyką, weksylologią oraz falerystyką, powoływana na podstawie ustawy z 29 grudnia 1998[1], która zmieniła m.in. ustawę o odznakach i mundurach z 21 grudnia 1978[2].

Opis

Komisja Heraldyczna początkowo podlegała ministrowi spraw wewnętrznych i administracji[3], po reformie z 2011 ministrowi cyfryzacji[4], a od 2012 ponownie ministrowi spraw wewnętrznych i administracji[5].

Na członków komisji powoływane są w szczególności osoby wyróżniające się wysokim poziomem wiedzy z zakresu heraldyki i weksylologii, przedstawiciele organizacji, których statutowe cele związane są z heraldyką i weksylologią oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

W skład Komisji wchodzi:

 • 5 osób wskazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
 • 5 osób wskazanych przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 • 3 osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Komisja składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i dziesięciu członków[3][5]. Członkowie komisji zostali powołani po raz pierwszy rozporządzeniem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000. Pierwszym przewodniczącym mianowany został Stefan Krzysztof Kuczyński, który stanowisko piastował w latach 2000-2007[6][7], a później obowiązki przewodniczącego pełnił Henryk Seroka[potrzebny przypis]. Od 2008 przewodniczącym komisji jest Paweł Dudziński[8].

Kompetencje

Komisja doradza i opiniuje szczególnie w zakresie:

 • opiniowania wzorów herbów, flag i innych symboli jednostek samorządu terytorialnego
 • opiniowania i przygotowania projektów wzorcowych aktów prawnych związanych z ustanawianiem insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków i symboli związanych z heraldyką i weksylologią
 • udzielania konsultacji władzom i organom administracji publicznej w dziedzinie właściwego używania insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków i symboli związanych z heraldyką i weksylologią[9].

W toku prac komisji wypracowane zostały szczegółowe zalecenia dotyczące:

 • zasady tworzenia herbów, flag, sztandarów i pieczęci jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
 • zasady ustanawiania wyróżnień przez samorządy (odznak honorowych, medali honorowych)
 • zasady sporządzania łańcuchów samorządowych[10].

Komisja opiniowała również najnowsze odznaczenie państwowe ustanowione 15 grudnia 2016, które będzie nadawane przez Prezydenta RP – Krzyż Wschodni[11][12].

Skład

Aktualny skład

 1. Paweł Dudziński – przewodniczący
 2. Jan Wroniszewski – zastępca przewodniczącego
 3. Grzegorz Latos – sekretarz
 4. Marek Adamczewski – członek
 5. Tadeusz Sobieszek – członek
 6. Tadeusz Jeziorowski – członek
 7. Wojciech Tutak – członek
 8. Michał Karalus – członek
 9. Robert Szydlik – członek
 10. Henryk Seroka – członek
 11. Sławomir Górzyński – członek
 12. Piotr Gołdyn – członek
 13. Wojciech Fałkowski – członek

Zmiany składu 2000-2021

Pierwszy skład 2000 r.[7]

 1. Stefan Kuczyński — przewodniczący
 2. Zenon Piech — zastępca przewodniczącego
 3. Adam Misiuwaniec — sekretarz
 4. Marceli Antoniewicz — członek
 5. Jan Kazimierz Czubak — członek
 6. Tadeusz Jeziorowski — członek
 7. Adam Koperkiewicz — członek
 8. Maciej Korkuć — członek
 9. Jerzy Kukliński — członek
 10. Andrzej Przedpełski — członek
 11. Henryk Seroka — członek
 12. Adam Sosnowski — członek
 13. Alfred Znamierowski — członek

Zmiana składu 2001 r.[13]

 1. Stefan Kuczyński — przewodniczący
 2. Zenon Piech — zastępca przewodniczącego
 3. Adam Misiuwaniec — sekretarz
 4. Marceli Antoniewicz — członek
 5. Jan Kazimierz Czubak — członek
 6. Tadeusz Jeziorowski — członek
 7. Dariusz Woźnicki — członek
 8. Maciej Korkuć — członek
 9. Jerzy Kukliński — członek
 10. Andrzej Przedpełski — członek
 11. Henryk Seroka — członek
 12. Adam Sosnowski — członek
 13. Alfred Znamierowski — członek

Zmiana składu 2002 r.[14]

 1. Stefan Kuczyński — przewodniczący
 2. Henryk Seroka — zastępca przewodniczącego
 3. Adam Misiuwaniec — sekretarz
 4. Marceli Antoniewicz — członek
 5. Tadeusz Sobieszek — członek
 6. Tadeusz Jeziorowski — członek
 7. Dariusz Woźnicki — członek
 8. Maciej Korkuć — członek
 9. Jerzy Kukliński — członek
 10. Andrzej Przedpełski — członek
 11. Jan Wroniszewski — członek
 12. Urszula Zgorzelska — członek
 13. Alfred Znamierowski — członek

Zmiana składu 2004 r.[15]

 1. Stefan Kuczyński — przewodniczący
 2. Henryk Seroka — zastępca przewodniczącego
 3. Grzegorz Latos — sekretarz
 4. Marceli Antoniewicz — członek
 5. Tadeusz Sobieszek — członek
 6. Tadeusz Jeziorowski — członek
 7. Dariusz Woźnicki — członek
 8. Maciej Korkuć — członek
 9. Jerzy Kukliński — członek
 10. Marek Makowski — członek
 11. Jan Wroniszewski — członek
 12. Urszula Zgorzelska — członek
 13. Alfred Znamierowski — członek

Zmiana składu 2008 r.[16]

 1. Paweł Dudziński — przewodniczący
 2. Jan Wroniszewski — zastępca przewodniczącego
 3. Grzegorz Latos — sekretarz
 4. Marceli Antoniewicz — członek
 5. Tadeusz Sobieszek — członek
 6. Tadeusz Jeziorowski — członek
 7. Dariusz Woźnicki — członek
 8. Maciej Korkuć — członek
 9. Piotr Dymmel — członek
 10. Marek Makowski — członek
 11. Henryk Seroka — członek
 12. Urszula Zgorzelska — członek
 13. Alfred Znamierowski — członek

Zmiana składu 2010 r.[17]

 1. Paweł Dudziński — przewodniczący
 2. Jan Wroniszewski — zastępca przewodniczącego
 3. Grzegorz Latos — sekretarz
 4. Marceli Antoniewicz — członek
 5. Tadeusz Sobieszek — członek
 6. Tadeusz Jeziorowski — członek
 7. Wojciech Tutak — członek
 8. Maciej Korkuć — członek
 9. Piotr Dymmel — członek
 10. Marek Makowski — członek
 11. Przemysław Mrozowski
 12. Piotr Gołdyn — członek
 13. Alfred Znamierowski — członek

Zmiana składu 2015 r.[18]

 1. Paweł Dudziński — przewodniczący
 2. Jan Wroniszewski — zastępca przewodniczącego
 3. Grzegorz Latos — sekretarz
 4. Marek Adamczewski – członek
 5. Tadeusz Sobieszek — członek
 6. Tadeusz Jeziorowski — członek
 7. Wojciech Tutak — członek
 8. Michał Karalus – członek
 9. Piotr Dymmel — członek
 10. Henryk Seroka – członek
 11. Przemysław Mrozowski
 12. Piotr Gołdyn — członek
 13. Alfred Znamierowski — członek

Zmiana składu 2016 r.[19]

 1. Paweł Dudziński — przewodniczący
 2. Jan Wroniszewski — zastępca przewodniczącego
 3. Grzegorz Latos — sekretarz
 4. Marek Adamczewski – członek
 5. Tadeusz Sobieszek — członek
 6. Tadeusz Jeziorowski — członek
 7. Wojciech Tutak — członek
 8. Michał Karalus – członek
 9. Robert Szydlik – członek
 10. Henryk Seroka – członek
 11. Przemysław Mrozowski
 12. Piotr Gołdyn — członek
 13. Alfred Znamierowski — członek

Zmiana składu 2021 r.[20]

 1. Paweł Dudziński — przewodniczący
 2. Jan Wroniszewski — zastępca przewodniczącego
 3. Grzegorz Latos — sekretarz
 4. Marek Adamczewski – członek
 5. Tadeusz Sobieszek — członek
 6. Tadeusz Jeziorowski — członek
 7. Wojciech Tutak — członek
 8. Michał Karalus – członek
 9. Robert Szydlik – członek
 10. Henryk Seroka – członek
 11. Sławomir Górzyński – członek
 12. Piotr Gołdyn — członek
 13. Wojciech Fałkowski – członek

Kontrowersje

W roku 2014 do Ministra Administracji i Cyfryzacji skierowany został list członków Zespołu Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w sprawie nieprawidłowości w działalności Komisji Heraldycznej. Podniesione w piśmie zarzuty dotyczyły braku przejrzystości oraz obiektywizmu praktyk i procedur. Wskazano na zaistnienie konfliktu interesów w sytuacji projektowania symboli przez członków, pełniących jednocześnie funkcję ich opiniowania. W szczególności dotyczyło to osoby przewodniczącego Komisji Heraldycznej oraz jednego z członków. Wnioskowano o rekonstrukcję Komisji dla odzyskania przez nią opinii instytucji obiektywnej i wiarygodnej. Pismo podpisało 15 naukowców skupionych przy ZNPHiE[21].

W odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo w marcu 2015 roku stwierdzono, „że przepisy prawa dotyczące Komisji Heraldycznej nie zawierają zakazu projektowania przez członków Komisji symboli jednostek samorządowych”, ich zaangażowanie w projektowanie wynika stąd, że „środowisko osób zajmujących się naukowo heraldyką i weksylologią jest w Polsce niezmiernie wąskie”, a gwarancją obiektywności ocen Komisji ma być „nakaz wyłączenia się autorów projektów symboli samorządowych […] z omawiania projektu, jak i głosowania nad uchwałą w jego sprawie”[22].

Minister Administracji i Cyfryzacji zwrócił się do Komisji Heraldycznej z wnioskiem o podjęcie uchwały sankcjonującej jednoznaczny nakaz wyłączenia się autorów projektów z udziału w pracach Komisji Heraldycznej. Uchwała przyjęta została przez Komisję Heraldyczną na posiedzeniu 13 marca 2015 r.[23] Działalność projektową zawiesił Paweł Dudziński[24]. Z projektowania nie zrezygnowali Piotr Gołdyn[25][26], Henryk Seroka[27][28], Robert Szydlik[29][30], Wojciech Tutak[31][32] i Alfred Znamierowski[33][34].

Przypisy

 1. Art. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. z 1998 r. nr 162, poz. 1126)
 2. Art. 2a ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. z 2016 r. poz. 38)
 3. 3,0 3,1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 723)
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1479)
 5. 5,0 5,1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji Heraldycznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 398)
 6. Paweł Dudziński: Herb miasta Kolbuszowej. Przyczynek do prac Komisji Heraldycznej przy MSWiA, [w:] „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, T. IX (XX) (2010), ISSN 1230-803X, s. 123.
 7. 7,0 7,1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. z 2000 r. nr 6, poz. 83)
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. z 2008 r. nr 195, poz. 1210)
 9. Komisja Heraldyczna (strona archiwalna). msw.gov.pl
 10. Co warto wiedzieć o tworzeniu symboli jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. mswia.gov.pl
 11. Sejm ustanowił nowe odznaczenie – Krzyż Wschodni. polskieradio.pl, 2016-11-04. [dostęp 2017-01-07].
 12. Podpisane ustawy w grudniu 2016: Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Krzyża Wschodniego – podpisana 28 grudnia 2016 r.. prezydent.pl
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. 2001 nr 134 poz. 1513)
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1368)
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1528)
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1210)
 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. 2010 nr 134 poz. 901)
 18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. 2015 poz. 1384)
 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. 2016 poz. 403)
 20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. 2021 poz. 1846)
 21. Pismo Przewodniczącego Zespołu Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa przy Komitecie Nauk Historycznych PAN do Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 4 grudnia 2014 r., [w:] Studia Źródłoznawcze. Commentationes” 2015, Tom 53, cejsh.icn.edu.pl
 22. Zenon Piech: Sprawozdanie z powołania oraz pierwszego roku działalności Zespołu Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Zenon Piech, [w:] Studia Źródłoznawcze. Commentationes” 2015, Tom 53, cejsh.icn.edu.pl
 23. Pismo Podsekretarza stanu Marka Wójcika w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z dn. 31 marca 2015 r. (DAP-WZPK.75.34.2015), [w:] Studia Źródłoznawcze. Commentationes” 2015, Tom 53, http://cejsh.icm.edu.pl
 24. Paweł Dudziński: Autoreferat, Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: historia, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, 2016, ck.gov.pl
 25. Władysławów: W herbie gminy zagości złoty lew, 7 października 2019 r., iturek.net
 26. Wybór najkorzystniejszej oferty, Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie dokumentacji oraz symboli Gminy Radziejowice, Gmina Radziejowice 3 marca 2020 r.
 27. Uchwała nr 23-1557/O/2020 Komisji Heraldycznej z 12 marca 2020 r. w sprawie projektów herbu, flagi, sztandaru, pieczęci, łańcuchów oraz Odznaki Honorowej Gminy Tyrawa Wołoska.
 28. Henryk Seroka, Herb Gminy Tyrawa Wołoska w świetle miejscowej tradycji historycznej i zasad heraldyki – uzasadnienie projektu herbu z opisem projektów flagi, pieczęci, sztandaru, insygniów oraz Odznaki Honorowej, [w:] Flaga, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego Nr 25 (53) kwiecień-czerwiec 2021, weksylologia.pl
 29. Uchwała nr 49-2060/O/2021 Komisji Heraldycznej z dnia 2 lipca 2021 r.w sprawie projektów herbu. flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci gminy Łyse
 30. Projekt herbu Gminy Łyse uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej, Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse, 17 sierpnia 2021 r., gminalyse.pl
 31. Wojciech Tutak, Heraldyka gminy i miasta Tykocin. Ekspertyza historyczno-geograficzno-heraldyczna, 2019, Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/128/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 6 marca 2020 r., Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego, edziennik.bialystok.uw.gov.pl
 32. Kogut będzie bardziej dostojny i zgodny z zasadami heraldyki. Kurów zmienia herb, tm/gp, 11 kwietnia 2021, tvn24.pl
 33. Uchwała nr 56-1045/O/2019 Komisji Heraldycznej z dnia 26 lipca 2019 r.w sprawie projektów herbu oraz łańcuchów miasta Suwałki
 34. Stanowisko ws. nowego herbu Suwałk, Urząd Miejski w Suwałkach, 2 grudnia 2019, um.suwalki.pl

Linki zewnętrzne