Moduł:Cytuj/czasopisma

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Cytuj/czasopisma/opis

-- lista skrótów nazw czasopism
-- tylko litery lub odstępy, bez kropek (moduł Cytuj je usuwa lub zamienia na spacje przed wyszukiwaniem)
-- (dopuszczalny jest dopisek w nawiasie, w którym może być dodatkowo przecinek)
-- najlepiej w porządku alfabetycznym (wg nazwy docelowej)
return {
	["Acc Chem Res"]						 = "Accounts of Chemical Research",
	["Acta Angiol"]							 = "[[Acta Angiologica]]",
	["Acta Angiologica"]					 = "[[Acta Angiologica]]",
	["Acta Arith"]							 = "[[Acta Arithmetica]]",
	["Acta Archaeologica Carpathica"]		 = "[[Acta Archaeologica Carpathica]]",
	["Acta Arithmetica"]					 = "[[Acta Arithmetica]]",
	["Acta Asiatica Varsoviensia"]			 = "[[Acta Asiatica Varsoviensia]]",
	["Acta Balt-Slav"]						 = "[[Acta Baltico-Slavica]]",
	["Acta Balt-slav"]						 = "[[Acta Baltico-Slavica]]",
	["Acta Balt Slav"]						 = "[[Acta Baltico-Slavica]]",
	["Acta Baltico-Slavica"]				 = "[[Acta Baltico-Slavica]]",
	["Acta Cryst"]							 = "Acta Crystallographica",
	["Acta Crystallogr"]					 = "Acta Crystallographica",
	["Acta Cryst A"]						 = "Acta Crystallographica Section A",
	["Acta Crystallogr A"]					 = "Acta Crystallographica Section A",
	["Acta Cryst B"]						 = "Acta Crystallographica Section B",
	["Acta Crystallogr B"]					 = "Acta Crystallographica Section B",
	["Acta Cryst C"]						 = "Acta Crystallographica Section C",
	["Acta Crystallogr C"]					 = "Acta Crystallographica Section C",
	["Acta Cryst D"]						 = "Acta Crystallographica Section D",
	["Acta Crystallogr D"]					 = "Acta Crystallographica Section D",
	["Acta Cryst E"]						 = "Acta Crystallographica Section E",
	["Acta Crystallogr E"]					 = "Acta Crystallographica Section E",
	["Acta Cryst F"]						 = "Acta Crystallographica Section F",
	["Acta Crystallogr F"]					 = "Acta Crystallographica Section F",
	["Acta Derm Venereol"]					 = "Acta Dermato-Venereologica",
	["Acta Geol Pol"]						 = "[[Acta Geologica Polonica]]",
	["Acta Geologica Polonica"] 			 = "[[Acta Geologica Polonica]]",
	["Acta Neuropathol"]					 = "Acta Neuropathologica",
	["Acta Palaeontologica Polonica"] 			 = "[[Acta Palaeontologica Polonica]]",
	["Acta Paleontol Pol"] 			 = "[[Acta Palaeontologica Polonica]]",
	["Acta Pathol Microbiol Scand"]     = "Acta pathologica et microbiologica Scandinavica",
	["Acta Phys Pol"]    				 = "[[Acta Physica Polonica]]",
	["Acta Physica Polonica"] 				 = "[[Acta Physica Polonica]]",
	["Acta Phys Pol A"]     			 = "[[Acta Physica Polonica|Acta Physica Polonica A]]",
	["Acta Physica Polonica A"]  			 = "[[Acta Physica Polonica|Acta Physica Polonica A]]",
	["Acta Phys Pol B"]     			 = "[[Acta Physica Polonica|Acta Physica Polonica B]]",
	["Acta Physica Polonica B"]     	 = "[[Acta Physica Polonica|Acta Physica Polonica B]]",
	["Acta Pol Hist"]						 = "[[Acta Poloniae Historica]]",
	["Acta Poloniae Historica"]				 = "[[Acta Poloniae Historica]]",
	["Acta Psychiatr Neurol Scand"]			 = "Acta Psychiatrica et Neurologica Scandinavica",
	["Acta Zool Crac"]						 = "[[Acta zoologica cracoviensia]]",
	["Acta zoologica cracoviensia"]		  	 = "[[Acta zoologica cracoviensia]]",
	["Actual Pharmacol"]					 = "Actualités Pharmacologiques",
	["Adv Biochem Eng Biotechnol"]      = "Advances in Biochemical Engineering-Biotechnology",
	["Adv Nutr"]							 = "Advances in Nutrition",
	["AIDS (London, England)"]				 = "AIDS",
	["AJR Am J Roentgenol"]         = "American Journal of Roentgenology",
	["Alcohol Clin Exp Res"]				 = "Alcoholism: Clinical and Experimental Research",
	["Allergol Immunopathol"]				 = "Allergologia et Immunopathologia",
	["Am Heart J"]							 = "American Heart Journal",
	["Am J Cardiol"]             = "American Journal of Cardiology",
	["Am J Clin Dermatol"]          = "American Journal of Clinical Dermatology",
	["Am J Clin Nutr"]						 = "American Journal of Clinical Nutrition",
	["Am J Epidemiol"]            = "American Journal of Epidemiology",
	["Am J Hematol"]             = "American Journal of Hematology",
	["Am J Hum Genet"]            = "American Journal of Human Genetics",
	["Am J Kidney Dis"]           = "American Journal of Kidney Diseases",
	["Am J Med"]               = "American Journal of Medicine",
	["Am J Med Genet"]            = "American Journal of Medical Genetics",
	["Am J Med Genet A"]					 = "American Journal of Medical Genetics Part A",
	["Am J Med Sci"]             = "American Journal of the Medical Sciences",
	["Am J Obstet Gynecol"]					 = "American Journal of Obstetrics and Gynecology",
	["Am J Physiol Heart Circ Physiol"]		 = "American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology",
	["Am J Psychiatry"]						 = "[[The American Journal of Psychiatry]]",
	["American Journal of Psychiatry"]		 = "[[The American Journal of Psychiatry]]",
	["The American Journal of Psychiatry"]  = "[[The American Journal of Psychiatry]]",
	["Am J Phys Anthropol"]         = "American Journal of Physical Anthropology",
	["Am J Respir Crit Care Med"]      = "American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine",
	["Am Surg"]								 = "American Journal of Surgery",
	["American Scientist"]					 = "[[American Scientist]]",
	["Anesth Analg"]						 = "Anesthesia & Analgesia",
	["Angew Chem Int Ed"]					 = "Angewandte Chemie International Edition",
	["Annalen"]               = "[[Liebigs Annalen]]",
	["Ann"]                 = "[[Liebigs Annalen]]",
	["Ann Chem Pharm"]						 = "[[Liebigs Annalen|Annalen der Chemie und Pharmacie]]", -- 1840–1873
	["Annalen der chemie und pharmacie"]   = "[[Liebigs Annalen|Annalen der Chemie und Pharmacie]]", -- 1840–1873
	["Annalen der Chemie und Pharmacie"]   = "[[Liebigs Annalen|Annalen der Chemie und Pharmacie]]", -- 1840–1873
	["Ann Clin Psychiatry"]					 = "Annals of Clinical Psychiatry",
	["Ann Derm"]               = "Annals of Dermatology",
	["Ann Genet"]              = "Annales de Génétique",
	["Ann Intern Med"]						 = "Annals of Internal Medicine",
	["Ann N Y Acad Sci"]           = "Annals of the New York Academy of Sciences",
	["Ann Oncol"]              = "Annals of Oncology",
	["Ann Pharmacother"]					 = "Annals of Pharmacotherapy",
	["Ann Phys"]							 = "[[Annalen der Physik]]",
	["Annalen der Physik"]					 = "[[Annalen der Physik]]",
	["Ann Phys Chem"]						 = "[[Annalen der Physik|Annalen der Physik und Chemie]]",
	["Annalen der Physik und Chemie"]		 = "[[Annalen der Physik|Annalen der Physik und Chemie]]",
	["Ann Surg"]               = "Annals of Surgery",
	["Ann Surg Oncol"]						 = "Annals of Surgical Oncology",
	["Ann Thorac Surg"]           = "The Annals of Thoracic Surgery",
	["Ann Univ Paedag Crac Stud ad Bibliothec Sci Pertin"]  = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia",
	["Ann Pol Math"]             = "[[Annales Polonici Mathematici]]",
	["Annales Polonici Mathematici"]     = "[[Annales Polonici Mathematici]]",
	["Annu Rev Biochem"]					 = "[[Annual Review of Biochemistry]]",
	["Annual Review of Biochemistry"]		 = "[[Annual Review of Biochemistry]]",
	["Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol"]= "Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology",
	["Annales Pol Math"]           = "[[Annales Polonici Mathematici]]",
	["Annales Polonici Mathematici"]     = "[[Annales Polonici Mathematici]]",
	["Annales Hist Sc Sociales"]			 = "[[Annales. Histoire, Sciences Sociales]]",
	["Annales Histoire, Sciences Sociales"] = "[[Annales. Histoire, Sciences Sociales]]",
	["Annales Inst Kond"]					 = "[[Annales de l'Institut Kondakov]]",
	["Annales de l'Institut Kondakov"]		 = "[[Annales de l'Institut Kondakov]]",
	["Annales Polonici Mathematici"]     = "[[Annales Polonici Mathematici]]",
	["Annales Soc Geo Pol"]					 = "[[Annales Societatis Geologorum Poloniae]]",
	["Annales Societatis Geologorum Poloniae"] = "[[Annales Societatis Geologorum Poloniae]]",
	["AUPC SBSP"]              = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia",	
	["Annu Rev Immunol"]           = "[[Annual Review of Immunology]]",
	["Annual Review of Immunology"]     = "[[Annual Review of Immunology]]",
	["Annu Rev Microbiol"]          = "Annual Review of Microbiology",
	["Aspasia"]               = "[[Aspasia (czasopismo)|Aspasia]]",
	["Appl Clin Genet"]						 = "Application of Clinical Genetics",
	["Appl Environ Microbiol"]				 = "Applied and Environmental Microbiology",
	["Arch Biochem Biophys"]				 = "Archives of Biochemistry and Biophysics",
	["Arch Dermatol"]            = "Archives of Dermatology",
	["Arch Dis Child"]            = "Archives of Disease in Childhood",
	["Arch Emigr"]							 = "[[Archiwum Emigracji (czasopismo)|Archiwum Emigracji]]",
	["Archiwum Emigracji"]					 = "[[Archiwum Emigracji (czasopismo)|Archiwum Emigracji]]",
	["Arch Latinoam Nutr"]					 = "Archivos Latinoamericanos de Nutrición",
	["Arch Mal Coeur Vaiss"]         = "Archives des maladies du coeur et des vaisseaux",
	["Arch Neurol"]             = "Archives of neurology",
	["Arch Rass Ges Biol"]					 = "Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie einschließlich Rassen- und Gesellschafts-Hygiene",
	["ARKIVOC"]               = "Arkivoc",
	["Arterioscler Thromb Vasc Biol"]		 = "Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology",
	["Arthritis Rheum"]           = "Arthritis & Rheumatology",
	["Astrophysical Journal"]        = "[[The Astrophysical Journal]]",
	["The Astrophysical Journal"]      = "[[The Astrophysical Journal]]",
	["Astrophys J"]             = "[[The Astrophysical Journal]]",	
	["Audiol Neurootol"]           = "Audiology & Neuro-Otology",
	["Aust N Z J Public Health"]       = "Australian and New Zealand Journal of Public Health",
	["Aust J Plant Physiol"]				 = "Australian Journal of Plant Physiology",
	["Autoimmun Rev"]            = "Autoimmunity Reviews",
	["Balc Posn"]							 = "[[Balcanica Posnaniensia. Acta et studia]]",
	["Balcanica Posnaniensia. Acta et studia"]	= "[[Balcanica Posnaniensia. Acta et studia]]",
	["Beilstein J Org Chem"]         = "[[Beilstein Journal of Organic Chemistry]]",
	["Beilstein Journal of Organic Chemistry"] = "[[Beilstein Journal of Organic Chemistry]]",
	["Ber Dtsch Chem Ges"]					 = "Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft",
	["Biochem Biophys Res Commun"]			 = "Biochemical and Biophysical Research Communications",
	["Biochem J"]              = "Biochemical Journal",
	["Biochem Zeit"]						 = "Biochemische Zeitschrift",
	["Biochim Biophys Acta"]				 = "Biochimica et Biophysica Acta",
	["Biol Pharm Bull"]						 = "Biological and Pharmaceutical Bulletin",
	["Biol Psychiatry"]						 = "Biological Psychiatry",
	["Biomed Pharmacother"]					 = "Biomedicine & Pharmacotherapy",
	["Biotech Histochem"]          = "Biotechnic & Histochemistry",
	["Biuletyn IPN"] 						 = "[[Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej]]",
	["Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej"] = "[[Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej]]",
	["Blood Rev"]              = "Blood Reviews",
	["Brit J Derm"]             = "British Journal of Dermatology",
	["BMC Neurol"]							 = "BMC Neurology",
	["BMC Neurosci"]             = "BMC Neuroscience",
	["BMC Surg"]							 = "BMC Surgery",
	["The BMJ"]								 = "[[The BMJ|British Medical Journal]]",
	["BMJ"]                 = "[[The BMJ|British Medical Journal]]",
	["Br Heart J"]              = "British Heart Journal",
	["Br J Dermatol"]						 = "British Journal of Dermatology",
	["Br J Nutr"]              = "British Journal of Nutrition",
	["Br J Ophthalmol"]           = "British Journal of Ophthalmology",
	["Br J Clin Pharmacol"]					 = "British Journal of Clinical Pharmacology",
	["Br J Radiol"]             = "The British Journal of Radiology",
	["Br J Sports Med"]						 = "British Journal of Sports Medicine",
	["Br J Surg"]							 = "British Journal of Surgery",
	["Br Med J"]               = "[[The BMJ|British Medical Journal]]",
	["British Medical Journal"]				 = "[[The BMJ|British Medical Journal]]",
	["Brain Pathol"]             = "Brain Pathology",
	["Bromat Chem Toksykol"]				 = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
	["Bull Chem Soc Jpn"]          = "[[Bulletin of the Chemical Society of Japan]]",
	["Bulletin of the Chemical Society of Japan"] = "[[Bulletin of the Chemical Society of Japan]]",
	["Bull Exp Biol Med"]					 = "Bulletin of Experimental Biology and Medicine",
	["Bull Hist Med"]            = "Bulletin of the History of Medicine",
	["Bull Inst Marit Trop Med Gdynia"]   = "Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia",
	["Can Geriatr J"]						 = "Canadian Geriatrics Journal",
	["Can J Neurol Sci"]					 = "Canadian Journal of Neurological Sciences",
	["Can Psychiatr Assoc J"]        = "Canadian Psychiatric Association Journal",
	["Cancer"]                = "[[Cancer (czasopismo)|Cancer]]",
	["Cancer Biol Ther"]           = "Cancer Biology and Therapy",
	["Cancer Prev Res"]						 = "Cancer Prevention Research",
	["Cancer Res"]              = "Cancer Research",
	["Case Rep Pediatr"]					 = "Case Reports in Pediatrics",
	["Cell"]								 = "[[Cell (czasopismo)|Cell]]",
	["Cell Mol Life Sci"]          = "Cellular and Molecular Life Sciences",
	["Cent Nerv Syst Agents Med Chem"]		 = "Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry",
	["Chem Ber"]							 = "Chemische Berichte",
	["Chem Ber Recl"]						 = "Chemische Berichte/Recueil",
	["Chem Biol Interact"]					 = "Chemico-Biological Interactions",
	["Chem Commun"]             = "[[Chemical Communications]]",
	["ChemComm"]							 = "[[Chemical Communications]]",
	["Chemical Communications"]			   = "[[Chemical Communications]]",
	["Chem Pharm Bull"]						 = "Chemical and Pharmaceutical Bulletin",
	["Chemical & Pharmaceutical Bulletin"]  = "Chemical and Pharmaceutical Bulletin",
	["Chem Rev"]							 = "[[Chemical Reviews]]",
	["Chemical Reviews"]					 = "[[Chemical Reviews]]",
	["Child Care Health Dev"]				 = "Child: Care, Health and Development",
	["Chin J Physiol"]            = "Chinese Journal of Physiology",
	["Chiropr Osteopat"]           = "Chiropractic & Osteopathy",
	["Circ J"]								 = "Circulation Journal",
	["Cleve Clin J Med"]           = "Cleveland Clinic Journal of Medicine",
	["Clin Adv Hematol Oncol"]				 = "Clinical Advances in Hematology & Oncology",
  ["Clin Cancer Res"]       	   = "Clinical Cancer Research",
	["Clin Chim Acta"]						 = "Clinica Chimica Acta",
	["Clin Colorectal Cancer"]				 = "Clinical Colorectal Cancer",
	["Clin Exp Allergy"]					 = "Clinical & Experimental Allergy",
	["Clin J Am Soc Nephrol"]        = "Clinical Journal of the American Society of Nephrology",
	["Clin J Pain"]             = "The Clinical Journal of Pain",
	["Clin Med"]							 = "Clinical Medicine",
	["Clin Neurol Neurosurg"]        = "Clinical Neurology and Neurosurgery",
	["Clin Pharmacol Ther"]					 = "Clinical Pharmacology & Therapeutics",
	["Clin Psychopharmacol Neurosci"]		 = "Clinical Psychopharmacology and Neuroscience",
	["CMAJ"]								 = "Canadian Medical Association Journal",
	["CNS Neurosci Ther"]					 = "CNS Neuroscience & Therapeutics",
	["Cochrane Database Syst Rev"]			 = "Cochrane Database of Systematic Reviews",
	["Colloquium Math"]						 = "[[Colloquium Mathematicum]]",
	["Colloquium Mathematicum"]				 = "[[Colloquium Mathematicum]]",
	["Comm Math Phys"]						 = "Communications in Mathematical Physics",
	["Comp Biochem Physiol"]         = "Comparative Biochemistry and Physiology",
	["Compr Physiol"]						 = "Comprehensive Physiology",
	["Core Evid"]							 = "Core Evidence",
	["Crit Rev Oral Biol Med"]        = "Critical Reviews in Oral Biology & Medicine",
	["Crit Rev Biochem Mol Biol"]      = "Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology",
	["Crit Rev Toxicol"]					 = "Critical Reviews in Toxicology",
	["Crop Sci"]							 = "Crop Science",
	["Curr Biol"]              = "Current Biology",
	["Curr Drug Metab"]						 = "Current Drug Metabolism",
	["Curr Eye Res"]						 = "Current Eye Research",
	["Curr Med Res Opin"]					 = "Current Medical Research and Opinion",
	["Curr Neuropharmacol"]					 = "Current Neuropharmacology",
	["Curr Opin Allergy Clin Immunol"]    = "Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology",
	["Curr Opin Genet Dev"]         = "Current Opinion in Genetics & Development",
	["Curr Opin Hematol"]					 = "Current Opinion in Hematology",
	["Curr Opin Microbiol"]         = "Current Opinion in Microbiology",
	["Curr Pharm Des"]						 = "Current Pharmaceutical Design",
	["Curr Treat Options Gastroenterol"]   = "Current Treatment Options in Gastroenterology",
	["Dermatol Clin"]						 = "Dermatologic Clinics",
	["Dermatol Surg"]						 = "Dermatologic Surgery",
	["Development (Cambridge, England)"]	 = "Development",
	["Drug Metab Lett"]						 = "Drug Metabolism Letters",
	["Drug Metab Pharmacokinet"]			 = "Drug Metabolism and Pharmacokinetics",
	["Dtsch Arztebl Int"]          = "Deutsches Ärzteblatt International",
	["East Afr Med J"]            = "East African Medical Journal",
	["EMBO J"]                = "The EMBO Journal",
	["Enviro Sci Technol"]					 = "Environmental Science & Technology",
	["Environ Health Perspect"]				 = "Environmental Health Perspectives",
	["Eur J Biochem"]            = "European Journal of Biochemistry",
	["Eur J Drug Metab Pharmacokinet"]		 = "European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics",
	["Eur J Inorg Chem"]					 = "European Journal of Inorganic Chemistry",
	["Eur J Med Chem"]            = "[[European Journal of Medicinal Chemistry]]",
	["European Journal of Medicinal Chemistry"] = "[[European Journal of Medicinal Chemistry]]",
	["Eur J Nutr"]							 = "European Journal of Nutrition",
	["Eur J Pharmacol"]						 = "European Journal of Pharmacology",
	["Eur Urol"]							 = "European Urology",
	["European Neurology"]          = "[[European Neurology]]",
	["Eur Neurol"]              = "[[European Neurology]]",
	["Eur Rev Med Pharmacol Sci"]      = "European Review for Medical and Pharmacological Sciences",
	["Evid Based Complement Alternat Med"]  = "Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine",
	["Exp Eye Res"]             = "Experimental Eye Research",
	["Expert Opin Drug Saf"]				 = "Expert Opinion on Drug Safety",
	["Expert Opin Pharmacother"]       = "Expert Opinion on Pharmacotherapy",
	["Fam Cancer"]							 = "Familial Cancer",
	["FEBS Lett"]							 = "FEBS Letters",
	["Fertil Steril"]						 = "Fertility and Sterility",
	["Food Sci Nutr"]						 = "Food Science & Nutrition",
	["FP Essent"]							 = "FP Essentials",
	["Free Radic Res Commun"]				 = "Free Radical Research Communications",
	["Front Microbiol"]						 = "Frontiers in Microbiology",
	["Front Psychiatry"]					 = "Frontiers in Psychiatry",
	["Fundamenta Informaticae"]				 = "[[Fundamenta Informaticae]]",	
	["Fund Math"]							 = "[[Fundamenta Mathematicae]]",
	["Fundamenta Mathematicae"]				 = "[[Fundamenta Mathematicae]]",
	["Gazeta Wyborcza"]           = "[[Gazeta Wyborcza]]",
	["Gastrointest Cancer Res"]				 = "Gastrointestinal Cancer Research",
	["Gastrointest Endosc"]         = "Gastrointestinal Endoscopy",
	["Genome Res"]              = "Genome Research",
	["Genes Dev"]              = "Genes & Development",
	["Głos Wielkopolski"]					 = "[[Głos Wielkopolski]]",
	["Green Chem"]							 = "Green Chemistry",
	["The Guardian"]             = "[[The Guardian]]",
	["Gynecol Oncol"]						 = "Gynecologic Oncology",
	["Hautarzt"]               = "Der Hautarzt",
	["Hoppe Seylers Z Physiol Chem"]     = "Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie",
	["Hum Exp Toxicol"]						 = "Human & Experimental Toxicology",
	["Hum Genet"]              = "Human Genetics",
	["Hum Mol Genet"]            = "Human Molecular Genetics",
	["Hum Mutat"]							 = "Human Mutation",
	["Hum Psychopharmacol"]					 = "Human Psychopharmacology",
	["Hum Reprod Update"]          = "Human Reproduction Update",
	["Immunol Invest"]            = "Immunological Investigations",
	["The Independent"]           = "[[The Independent]]",
	["Independent"]             = "[[The Independent]]",
	["Ind Eng Chem"]						 = "Industrial & Engineering Chemistry",
	["Indian J Dermatol Venereol Leprol"]	 = "Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology",
	["Inflamm Res"]							 = "Inflammation Research",
	["Inorg Chem"]							 = "Inorganic Chemistry",
	["Int J Anal Chem"]						 = "International Journal of Analytical Chemistry",
	["Int J Biochem"]						 = "International Journal of Biochemistry",
	["Int J Colorectal Dis"]				 = "International Journal of Colorectal Disease",
	["Int J Cancer"]             = "International Journal of Cancer",
	["Int J Dev Biol"]            = "The International Journal of Developmental Biology",
	["Int J Dermatol"]						 = "International Journal of Dermatology",
	["Int J Impot Res"]						 = "International Journal of Impotence Research",
	["Int J Mol Med"]            = "International Journal of Molecular Medicine",
	["Int J Nanomedicine"]          = "International Journal of Nanomedicine",
	["Int J Occup Environ Health"]			 = "International Journal of Occupational and Environmental Health",
	["Int J Tuberc Lung Dis"]        = "International Union Against Tuberculosis and Lung Disease",
	["Invest Ophthalmol Vis Sci"]      = "Investigative Ophthalmology & Visual Science",
	["Iran J Otorhinolaryngol"]				 = "Iranian Journal of Otorhinolaryngology",
	["Isr J Psychiatry Relat Sci"]      = "The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences",
	["Japonica"]          		 = "[[Japonica]]",
	["J Addict Med"]						 = "Journal of Addiction Medicine",
	["J Agric Food Chem"]					 = "Journal of Agricultural and Food Chemistry",
	["J Allergy Clin Immunol"]        = "The Journal of Allergy and Clinical Immunology",
	["Journal of Alternative and Complementary Medicine (New York, N.Y.)"]	= "Journal of Alternative and Complementary Medicine",
	["J Am Chem Soc"]            = "[[Journal of the American Chemical Society]]",
	["JACS"]              	 = "[[Journal of the American Chemical Society]]",
	["Journal of the American Chemical Society"] = "[[Journal of the American Chemical Society]]",
	["JAMA"]              	 = "[[Journal of the American Medical Association]]",
	["Journal of the American Medical Association"] = "[[Journal of the American Medical Association]]",
	["Archives of General Psychiatry"]		 = "[[Journal of the American Medical Association|Archives of General Psychiatry]]",
	["J Am Acad Dermatol"]					 = "Journal of the American Academy of Dermatology",
	["J Am Coll Cardiol"]          = "Journal of the American College of Cardiology",
	["J Am Geriatr Soc"]					 = "Journal of the American Geriatrics Society",
	["J Anal Toxicol"]						 = "Journal of Analytical Toxicology",
	["J Antibiot"]							 = "The Journal of Antibiotics",
	["J Antibiot (Tokyo)"]					 = "The Journal of Antibiotics",
	["J Bacteriol"]             = "Journal of Bacteriology",
	["J Biol Chem"]             = "Journal of Biological Chemistry",
	["The Journal of Biological Chemistry"] = "Journal of Biological Chemistry",
	["J Biotechnol"]             = "Journal of Biotechnology",
	["J Braz Chem Soc"]						 = "Journal of the Brazilian Chemical Society",
	["J Can Assoc Radiol"]          = "Canadian Association of Radiologists Journal",
  ["J Chem Ecol"]             = "Journal of Chemical Ecology",
  ["J Chem Ed"]							 = "[[Journal of Chemical Education]]",
  ["J Chem Educ"]							 = "[[Journal of Chemical Education]]",
  ["Journal of Chemical Education"]		 = "[[Journal of Chemical Education]]",
  ["Journal of the Chemical Society (Resumed)"]	= "Journal of the Chemical Society",
  ["J Chem Soc"]						   = "Journal of the Chemical Society",
  ["J Chem Soc Trans"]					 = "Journal of the Chemical Society, Transactions",
  ["J Chem Soc Perkin Trans 2"]			 = "Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2",
  ["J Chem Soc, Perkin Trans 2"]			 = "Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2",
  ["J Chem Soc , Perkin Trans 2"]			 = "Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2",
  ["J Chem Soc, Trans"]					 = "Journal of the Chemical Society, Transactions",
  ["J Child Neurol"]            = "Journal of Child Neurology",
	["J Comp Neurol"]            = "The Journal of Comparative Neurology",
	["J Clin Endocrinol Metab"]				 = "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism",
	["J Clin Exp Hepatol"]					 = "Journal of Clinical and Experimental Hepatology",
	["J Clin Invest"]						 = "Journal of Clinical Investigation",
	["J Clin Oncol"]             = "Journal of Clinical Oncology",
	["J Clin Psychiatry"]          = "The Journal of Clinical Psychiatry",
	["J Clin Psychopharmacol"]				 = "Journal of Clinical Psychopharmacology",
	["J Dermatol Surg Oncol"]        = "The Journal of Dermatologic Surgery and Oncology",
	["J Dev Behav Pediatr"]					 = "Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics",
	["J Environ Qual"]						 = "Journal of Environmental Quality",
	["J Eukaryot Microbiol"]         = "Journal of Eukaryotic Microbiology",
	["J Eur Acad Dermatol Venereol"]     = "Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology",
	["J Exp Biol"]              = "The Journal of Experimental Biology",
	["J Exp Med"]              = "The Journal of Experimental Medicine",
	["J Food Sci"]							 = "Journal of Food Science",
	["J Genet Hum"]             = "Journal of Human Genetics",
	["J Gerontol"]              = "The Journals of Gerontology",
	["J Hepatol"]              = "Journal of Hepatology",
	["J Hist Neurosci"]           = "Journal of the History of the Neurosciences",
	["J Immunol"]              = "[[Journal of Immunology]]",
	["Journal of Immunology"]        = "[[Journal of Immunology]]",
	["J Int Med Res"]						 = "Journal of International Medical Research",
	["J Interferon Cytokine Res"]      = "Journal of Interferon & Cytokine Research",
	["J Invest Dermatol"]					 = "Journal of Investigative Dermatology",
	["J Investig Allergol Clin Immunol"]	 = "Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology",
	["J Korean Med Sci"]           = "Journal of Korean Medical Science",
	["J La State Med Soc"]          = "The Journal of the Louisiana State Medical Society",
	["J Med Biogr"]             = "[[Journal of Medical Biography]]",
	["Journal of Medical Biography"]     = "[[Journal of Medical Biography]]",
	["J Med Chem"]							 = "Journal of Medicinal Chemistry",
	["J Med Genet"]             = "Journal of Medical Genetics",
	["J Med Toxicol"]						 = "Journal of Medical Toxicology",
	["J Midlife Health"]           = "Journal of Mid-life Health",
	["J Mol Struct: THEOCHEM"]        = "Journal of Molecular Structure: THEOCHEM",
	["J Mol Struct : THEOCHEM"]       = "Journal of Molecular Structure: THEOCHEM",
	["J Mol Biol"]              = "Journal of Molecular Biology",
	["J Nat Prod"]							 = "[[Journal of Natural Products]]",
	["J Natl Cancer Inst"]          = "Journal of the National Cancer Institute",
	["J Nerv Ment Dis"]           = "[[Journal of Nervous and Mental Disease]]",
	["J Neurochem"]             = "Journal of Neurochemistry",
	["J Neuroimaging"]            = "Journal of Neuroimaging",
	["J Neuroimmunol"]            = "Journal of Neuroimmunology",
	["J Neurol"]               = "[[Journal of Neurology]]",
	["Journal of Neurology"]         = "[[Journal of Neurology]]",
	["J Neurol Neurosurg Psychiatry"]    = "Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry",
	["J Neurol Sci"]             = "Journal of the Neurological Sciences",
	["J Neurosci"]              = "The Journal of Neuroscience",
	["J Nutr"]                = "Journal of Nutrition",
	["J Obstet Gynaecol Can"]        = "Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada",
	["J Org Chem"]              = "[[Journal of Organic Chemistry]]",
	["Journal of Organic Chemistry"]     = "[[Journal of Organic Chemistry]]",
	["The Journal of Organic Chemistry"] 	 = "[[Journal of Organic Chemistry]]",
	["J Pediatr"]              = "The Journal of Pediatrics",
	["J Pediatr (Rio J)"]					 = "Jornal de Pediatria",
	["J Perianesth Nurs"]					 = "Journal of PeriAnesthesia Nursing",
	["J Pharmacol Exp Ther"]				 = "Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics",
	["J Pharmacol Sci"]						 = "Journal of Pharmacological Sciences",
	["J Phys Chem"]             = "Journal of Physical Chemistry",
	["J Phys Chem A"]            = "Journal of Physical Chemistry",
	["J Phys Chem B"]            = "Journal of Physical Chemistry",
	["J Phys Chem C"]            = "Journal of Physical Chemistry",
	["J Psychopharmacol"]					 = "Journal of Psychopharmacology",
	["Journal of Psychopharmacology (Oxford, England)"] = "Journal of Psychopharmacology",
	["J Sex Marital Ther"]					 = "[[Journal of Sex & Marital Therapy]]",
	["Journal of Sex & Marital Therapy"]	 = "[[Journal of Sex & Marital Therapy]]",
	["J Sex Res"]              = "[[The Journal of Sex Research]]",
	["J Thorac Cardiovasc Surg"]       = "The Journal of thoracic and cardiovascular surgery",
	["J Toxicol Clin Toxicol"]				 = "Journal of Toxicology: Clinical Toxicology",
	["J Ultrasound Med"]           = "Journal of Ultrasound in Medicine",
	["J Urol"]								 = "Journal of Urology",
	["Justus Liebigs Annalen der Chemie"]  = "[[Liebigs Annalen]]",
	["Kidney Int"]              = "Kidney International",
	["Klin Monbl Augenheilkd"]        = "Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde",
	["Kronika Miasta Poznania"]				 = "[[Kronika Miasta Poznania]]",
	["Kultura"]								 = "[[Kultura (miesięcznik)|Kultura]]",
	["Kwartalnik Historii Kultury Materialnej"] = "[[Kwartalnik Historii Kultury Materialnej]]",
	["Kwartalnik Historii Nauki i Techniki"] = "[[Kwartalnik Historii Nauki i Techniki]]",
	["Lancet"]                = "[[The Lancet]]",
	["The Lancet"]              = "[[The Lancet]]",	
	["Lancet (London, England)"]       = "[[The Lancet]]",
	["Lancet Oncol"]						 = "The Lancet Oncology",
	["Laryngoscope"]             = "The Laryngoscope",
	["Liebigs Annalen der Chemie"]      = "[[Liebigs Annalen]]",
	["Liebigs Annalen"]           = "[[Liebigs Annalen]]",
	["Liebigs Ann"]             = "[[Liebigs Annalen]]",
	["Life Sci"]							 = "Life Sciences",
	["Literatura Ludowa"]					 = "[[Literatura Ludowa]]",
	["Math Rev"]							 = "[[Mathematical Reviews]]",
	["Mathematical Reviews"]				 = "[[Mathematical Reviews]]",
	["Mayo Clin Proc"]						 = "Mayo Clinic Proceedings",
	["Med Chir Trans"]						 = "Medico-Chirurgical Transactions",
	["Med Educ"]               = "Medical Education",
	["Med Hist"]               = "Medical History",
	["Med J Aust"]              = "The Medical Journal of Australia",
	["Med Monatsschr"]            = "Medizinische Monatsschrift",
	["Methods (San Diego, Calif)"]			 = "Methods",
	["Methods Cell Biol"]          = "Methods in Cell Biology",
	["Methods Mol Biol"]           = "Methods in Molecular Biology",
	["Microbiol Mol Biol Rev"]        = "Microbiology and Molecular Biology Reviews",
	["MMWR Morb Mortal Wkly Rep"]      = "Morbidity and Mortality Weekly Report",
	["Mol Biol Evol"]            = "Molecular Biology and Evolution",
  ["Mol Cancer Ther"]           = "Molecular Cancer Therapeutics",
  ["Mol Cell"]							 = "[[Molecular Cell]]",
  ["Mol Cell Endocrinol"]					 = "Molecular and Cellular Endocrinology",
  ["Molecular Cell"]						 = "[[Molecular Cell]]",
	["Mol Cell Biochem"]           = "Molecular and Cellular Biochemistry",
	["Mol Cells"]							 = "Molecules and Cells",
	["Mol Immunol"]             = "Molecular Immunology",
	["Mol Nutr Food Res"]					 = "Molecular Nutrition & Food Research",
	["Mol Psychiatry"]						 = "Molecular Psychiatry",
	["Mol Vis"]               = "Molecular Vision",
	["Mult Scler"]              = "Multiple Sclerosis Journal",
	["Mutat Res"]              = "Mutation Research",
	["Mycol Res"]							 = "Mycological Research",
	["N Engl J Med"]             = "[[The New England Journal of Medicine]]",
	["New England Journal of Medicine"]		 = "[[The New England Journal of Medicine]]",
	["The New England Journal of Medicine"] = "[[The New England Journal of Medicine]]",
	["The New York Times"]					 = "[[The New York Times]]",
	["Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol"] = "Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology",
	["Nat Genet"]              = "[[Nature Genetics]]",
	["Nat Immunol"]             = "Nature Immunology",
	["Nat Med"]               = "Nature Medicine",
	["Nat Prod Rep"]						 = "Natural Product Reports",
	["Nat Rev Cardiol"]           = "Nature Reviews Cardiology",
	["Nature"]                = "[[Nature]]",
	["Neurol Neurochir Psychiatr Pol"]    = "Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska",
	["Neurol Sci"]              = "Neurological Sciences",
	["Neurosci Biobehav Rev"]        = "Neuroscience and Biobehavioral Reviews",
	["New Phytol"]							 = "New Phytologist",
	["The New York Times"]          = "[[The New York Times]]",
	["New York Times"]           = "[[The New York Times]]",
	["The New Yorker"]            = "[[The New Yorker]]",
	["Nucl Phys A"]							 = "Nuclear Physics A",
	["Nucleic Acids Res"]          = "Nucleic Acids Research",
	["Nutr Diet Suppl"]						 = "Nutrition and Dietary Supplements",
	["Nutr Rev"]							 = "Nutrition Reviews",
	["Ophthalmic Paediatr Genet"]      = "Ophthalmic Paediatrics and Genetics",
	["Org Lett"]               = "[[Organic Letters]]",
	["Organic Letters"]         	 = "[[Organic Letters]]",
	["Org React"]							 = "[[Organic Reactions]]",
	["Organic Reactions"]					 = "[[Organic Reactions]]",
	["Org Synth"]              = "[[Organic Syntheses]]",
	["Organic Syntheses"]         	 = "[[Organic Syntheses]]",
	["Organometallics"]						 = "[[Organometallics]]",
	["Orphanet J Rare Dis"]					 = "Orphanet Journal of Rare Diseases",
	["Orig Life Evol Biosph"]        = "Origins of Life and Evolution of Biospheres",
	["Pediatr Blood Cancer"]				 = "Pediatric Blood & Cancer",
	["Pediatr Nurs"]             = "Pediatric Nursing",
	["Pediatr Radiol"]            = "Pediatric Radiology",
	["Pediatr Res"]             = "Pediatric Research",
	["Pharm Bull"]			 				 = "[[Chemical and Pharmaceutical Bulletin|Pharmaceutical Bulletin]]",
	["Pharmacol Res"]						 = "Pharmacological Research",
	["Pharmacol Rev"]						 = "Pharmacological Reviews",
	["Pharmacol Ther"]            = "Pharmacology & Therapeutics",
	["Phil Trans"]							 = "[[Philosophical Transactions of the Royal Society]]",
	["Philosophical Transactions of the Royal Society"] = "[[Philosophical Transactions of the Royal Society]]",
	["Philosophical Magazine"]				 = "[[Philosophical Magazine]]",
	["Physical Review"]						 = "[[Physical Review]]",
	["Phys Rev"]							 = "[[Physical Review]]",
	["Phys Rev A"]							 = "[[Physical Review|Physical Review A]]",
	["Phys Rev B"]							 = "[[Physical Review|Physical Review B]]",
	["Phys Rev C"]							 = "[[Physical Review|Physical Review C]]",
	["Piel Zdr Publ"]						 = "Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne",
	["Plant Cell Physiol"]					 = "Plant and Cell Physiology",
	["Plant J"]								 = "The Plant Journal",
	["Plant Mol Biol"]						 = "Plant Molecular Biology",
	["Plant Physiol"]						 = "Plant Physiology",
	["PLoS Biol"]							 = "[[PLOS Biology|PLoS Biology]]",
	["PLoS Biology"]						 = "[[PLOS Biology|PLoS Biology]]",
	["PLOS Biol"]							 = "[[PLOS Biology|PLOS Biology]]",
	["PLOS Biology"]						 = "[[PLOS Biology|PLOS Biology]]",
	["PLoS One"]               = "[[PLOS One|PLoS One]]",
	["PloS One"]               = "[[PLOS One|PLoS One]]",
	["PLoS ONE"]               = "[[PLOS One|PLoS ONE]]",
	["PLOS ONE"]               = "[[PLOS One]]",
	["PLOS Med"]							 = "[[PLOS Medicine]]",
	["PLOS Medicine"]						 = "[[PLOS Medicine]]",
	["PLoS Med"]							 = "[[PLOS Medicine|PLoS Medicine]]",
	["PLoS Medicine"]						 = "[[PLOS Medicine|PLoS Medicine]]",
	["PLoS Pathog"]             = "[[PLOS Pathogens]]",
	["PLOS Pathogens"]            = "[[PLOS Pathogens]]",
	["Pol Merkur Lek"]						 = "[[Polski Tygodnik Lekarski|Polski Merkuriusz Lekarski]]",
	["Polski Merkuriusz Lekarski"]			 = "[[Polski Tygodnik Lekarski|Polski Merkuriusz Lekarski]]",
	["Polish J Chem"]						 = "[[Polish Journal of Chemistry]]",
	["Polish Journal of Chemistry"]			 = "[[Polish Journal of Chemistry]]",
	["Pomeranian Journal of Life Sciences"] = "[[Pomeranian Journal of Life Sciences]]",
	["Post Biol Kom"]						 = "Postępy Biologii Komórki",
	["Proc Biol Sci"]            = "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences",
	["Proc Chem Soc"]						 = "Proceedings of the Chemical Society",
	["Proc Natl Acad Sci U S A"]       = "[[Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America]]",
	["Proc Soc Exp Biol Med"]				 = "Proceedings of The Society for Experimental Biology and Medicine",
	["Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America"] = "[[Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America]]",
	["Proceedings of the National Academy of Sciences"]                 = "[[Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America]]",
	["PNAS"]                 = "[[Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America]]",
	["Proc SPIE"]              = "Proceedings of SPIE",
	["Proc Nutr Soc"]            = "The Proceedings of the Nutrition Society",
	["Prog Neurobiol"]            = "Progress in Neurobiology",
	["Przegl Dermatol"]           = "[[Przegląd Dermatologiczny]]",
	["Przegląd Dermatologiczny"]       = "[[Przegląd Dermatologiczny]]",
	["Przegl Lek"]              = "[[Przegląd Lekarski]]",
	["Przegląd Lekarski"]          = "[[Przegląd Lekarski]]",
	["Przem Chem"]              = "[[Przemysł Chemiczny (czasopismo)|Przemysł Chemiczny]]",
	["Przemysł Chemiczny"]          = "[[Przemysł Chemiczny (czasopismo)|Przemysł Chemiczny]]",
	["Psychiatr J Univ Ott"]         = "Psychiatric journal of the University of Ottawa",
	["Psychiatria Polska"]          = "[[Psychiatria Polska]]",
	["Psychiatr Pol"]            = "[[Psychiatria Polska]]",
	["Psychiatry Res"]						 = "Psychiatry Research",
	["Psychopharmacol"]						 = "Psychopharmacology",
	["Pure Appl Chem"]            = "[[Pure and Applied Chemistry]]",
	["Pure and Applied Chemistry"]      = "[[Pure and Applied Chemistry]]",
	["Q Rev Biol"]              = "The Quarterly Review of Biology",
	["Rheumatol Int"]            = "Rheumatology International",
	["Recent Results Cancer Res"]			 = "Recent Results in Cancer Research",
	["Rejuvenation Res"]					 = "[[Rejuvenation Research]]",
	["Rejuvenation Research"]				 = "[[Rejuvenation Research]]",
	["Rev Endocr Metab Disord"]				 = "Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders",
	["Rev Environ Contam Toxicol"]			 = "Reviews of Environmental Contamination and Toxicology",
	["Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi"]    = "Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi",
	["Rev Obstet Gynecol"]					 = "Reviews in Obstetrics and Gynecology",
	["Rev Pneumol Clin"]           = "Revue de Pneumologie Clinique",
	["Rev Sci Instrum"]						 = "Review of Scientific Instruments",
	["Roczniki Humanistyczne"]				 = "[[Roczniki Humanistyczne]]",	
	["Rom J Gastroenterol"]         = "Romanian Journal of Gastroenterology",
	["Ruch Literacki"]						 = "[[Ruch Literacki (dwumiesięcznik)|Ruch Literacki]]",
	["Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis"]  = "Sarcoidosis, Vasculitis and Diffuse Lung Diseases",
	["Science"]               = "[[Science]]",
	["Science (New York, N Y )"]       = "[[Science]]",
	["Scientific American"]         = "[[Scientific American]]",	
	["Sci Am"]                = "[[Scientific American]]",
	["Sci Rep"]               = "Scientific Reports",
	["Semin Diagn Pathol"]          = "Seminars in Diagnostic Pathology",
	["Semin Thorac Cardiovasc Surg"]     = "Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery",
	["Semin Ultrasound CT MR"]        = "Seminars in Ultrasound, CT and MRI",
	["Skin Pharmacol"]						 = "Skin Pharmacology",
	["Skin Pharmacol Appl Skin Physiol"]	 = "Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology",
	["Skin Pharmacol Physiol"]				 = "Skin Pharmacology and Physiology",
	["Spectrochim Acta"]					 = "Spectrochimica Acta",
	["Spectrochim Acta A"]					 = "Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy",
	["Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc"] = "Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy",
	["Spectrochim Acta B"]					 = "Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy",
	["Spectrochim Acta Part B At Spectrosc"] = "Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy",
	["Stat Methods Med Res"]         = "Statistical Methods in Medical Research",
	["Stereotact Funct Neurosurg"]      = "Stereotactic and Functional Neurosurgery",
	["Studia Lubuskie"]						 = "[[Studia Lubuskie]]",
	["Stud Math"]							 = "[[Studia Mathematica]]",
	["Studia Mathematica"]					 = "[[Studia Mathematica]]",
	["Synth Commun"]						 = "Synthetic Communications",
	["Synthesis"]              = "[[Synthesis]]",
	["Świat Nauki"]							 = "[[Świat Nauki]]",
	["Tetrahedron"]             = "[[Tetrahedron]]",
	["Tetrahedron Lett"]           = "[[Tetrahedron Letters]]",
	["Tetrahedron Letters"]     	   = "[[Tetrahedron Letters]]",
	["Ther Clin Risk Manag"]				 = "Therapeutics and Clinical Risk Management",
	["Ther Drug Monit"]						 = "Therapeutic Drug Monitoring",
	["Ther Umsch"]              = "Therapeutische Umschau. Revue Therapeutique",
	["Toxicol Sci"]							 = "Toxicological Sciences",
	["Trans Assoc Am Physicians"]      = "Transactions of the Association of American Physicians",
	["Trybuna Robotnicza"]					 = "[[Trybuna Śląska|Trybuna Robotnicza]]",
	["Trybuna Śląska"]						 = "[[Trybuna Śląska]]",
	["Tygodnik Illustrowany"]        = "[[Tygodnik Illustrowany]]",
	["Urania – Postępy Astronomii"]			 = "[[Urania – Postępy Astronomii]]",
	["Urania - Postępy Astronomii"]			 = "[[Urania – Postępy Astronomii]]",
	["Verh Dtsch Ges Inn Med"]				 = "Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin",
	["Vet Res"]               = "Veterinary Research",
	["Washington Post"]						 = "[[The Washington Post]]",
	["The Washington Post"]					 = "[[The Washington Post]]",
	["Wiad Mat"]							 = "[[Wiadomości Matematyczne]]",
	["Wiadomości Entomologiczne"]      = "[[Wiadomości Entomologiczne]]",
	["Wiad Entomol"]    			   = "[[Wiadomości Entomologiczne]]",
	["Wiadomosci Matematyczne"]				 = "[[Wiadomości Matematyczne]]",
	["Wiadomości Matematyczne"]				 = "[[Wiadomości Matematyczne]]",
	["Wiedza i Życie"]						 = "[[Wiedza i Życie]]",
	["World J Gastroenterol"]        = "World Journal of Gastroenterology",
	["World J Gastrointest Endosc"]			 = "World Journal of Gastrointestinal Endoscopy",
	["Z anorg allg Chem"]					 = "Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie",
	["Z Orthop Ihre Grenzgeb"]        = "Zeitschrift Fur Orthopadie Und Ihre Grenzgebiete",
	["Z Physik"]							 = "Zeitschrift für Physik",
	["Zentralbl Veterinarmed B"]			 = "Zentralblatt für Veterinärmedizin. Reihe B",
	["Znad Wilii"]              = "[[Znad Wilii]]",
	["ZooKeys"]               = "[[ZooKeys]]",
	["Ztschr Physiol Chem"]				 	 = "Zeitschrift fur physiologische Chemie",
}