Moduł:Infobox/resources

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Infobox/resources/opis

return {
	-- title
	defaultTitle2Property = "P1705 P1448",
	classTitle1 = "iboxt1", -- umieszczna w span zawierającą człon treści (linia) z tytułu infoboksu
	classTitle2 = "iboxt2", -- j.w.
	classTitle3 = "iboxt3", -- j.w.

	-- main classes
	classSeparator  = "iboxs", -- umieszczana w wierszu, który ma mieć kreskę na górze
	classEmpty      = "iboxe", -- umieszczana w komórce, która jest pusta - brak danych
	classMissingArg = "iboxa", -- umieszczana w komórce, która wyświetla {{{pole}}} - brak parametru w wywołaniu infoboksu

	-- #invoke:Project
	defaultProjectHeader = "W projektach Wikimedia",
	classSisterProject = "iboxsisterlink", -- umieszczana w wierszu z pojedynczą komórką zawierającą link do projektu siostrzanego
	
	-- categories
	catMissingLabel = "[[Kategoria:Infoboxy – brak polskiej etykiety]]",
	catMissingData  = "[[Kategoria:Infoboksy – brak danych – %s – %s]]",
	catMissingArg   = "[[Kategoria:Infoboksy – brak danych]]",
	catIgnoreImage  = "[[Kategoria:Infoboksy – zignorowana grafika z Wikidanych]]",
	catPatchedFile  = "[[Kategoria:Łatki - Plik]]"
}