Moduł:Navbox/printer/columns

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Navbox/printer/columns/opis

require ("Moduł:No globals")
local res = mw.loadData('Moduł:Navbox/res')

return {
	
root = 'table',

update = function(container, isleaf, node, printlog)
	if printlog then
		printlog.allCols = (printlog.allCols or 0) + 1
		if isleaf then
			printlog.cols = (printlog.cols or 0) + 1
		end
	end
end,

print = function(container,tree,printList, printlog)
	container:addClass(res.class.innerColumns)
	local hasTH = tree[1].peek(res.arg.group.name)
	if hasTH then
		local trh = container:tag('tr')
		for i, node in ipairs(tree) do
			trh:tag('th')
				:addClass(res.class.group)
				:addClass(node.address())
				:attr('scope', 'col')
				:wikitext(node.get(res.arg.group.name))
		end
	end
	local trd = container:tag('tr')
	for i, node in ipairs(tree) do
		local td = trd:tag('td')
			:addClass(res.class.list)
			:addClass(node.address())
		printList(td, node)
	end			
end,

}