Moduł:Navbox/printer/default

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Navbox/printer/default/opis

require ("strict")
local res = mw.loadData('Moduł:Navbox/res')

return {

root = 'table',

update = function(container, isleaf, node, printlog)
	container:addClass(isleaf and res.class.hlist or nil)
end,

print = function(container, tree, printList, printlog)
	container:addClass(res.class.innerStandard)
	for i, node in ipairs(tree) do
		local tr = container:tag('tr')
			:addClass(node.address())
		local needTH = node.peek(res.arg.group.name)
		if needTH then
			tr:tag('th')
				:addClass(res.class.group)
				:attr('scope', 'row')
				:wikitext(node.get(res.arg.group.name))
		end
		local cell = tr:tag('td')
			:attr('colspan', not needTH and '2' or nil)
			:addClass(res.class.list)
		printList(cell, node)
	end
end,

}