Moduł:Navbox/res

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Navbox/res/opis

return {

-- wspierane argumenty w szablonach nawigacyjnych
arg = {
	name = {
		name = "nazwa",
		template = "nazwa",
	},
	title = {
		name = "tytuł",
		static = "tytuł",
	},
	class = {
		name = "klasa",
		static = "klasa",
	},
	above = {
		name = "góra",
		static = "tekst lub lista",
	},
	below = {
		name = "dół",
		static = "tekst lub lista",
	},
	before = {
		name = "przed",
		static = "grafika",
	},
	after = {
		name = "po",
		static = "grafika",
	},
	-- oraz prefiksy
	group = {
		name = "opis",
		dynamic = "tytuł",
	},
	list = {
		name = "spis",
		static = "tekst lub lista",
		dynamic = "lista",
	},
	collapsible = {
		name = "zwijanie",
		dynamic = "zwijanie",
		collapsed = "zwinięte",
		expanded = "rozwinięte",
		disabled = "wyłączone",
		auto = "auto",
	},
},

printers = {
	[true]          = "Moduł:Navbox/printer/default",
	["* kolumny *"] = "Moduł:Navbox/printer/columns",
	["* inny *"]    = "Moduł:Navbox/printer/custom",
	["* grupa *"]   = "Moduł:Navbox/printer/group",
},

aux = {
	missingArgNamePrefix = "{{{", -- 0x7B = '{'
	missingArgNameSuffix = "}}}", -- 0x7D = '}'
	docSubpageText = "opis",
	collapseText = "ukryj",
	expandText = "pokaż",
},

-- nazwy stałych klas
class = {
	navbox = "navbox",
	odd = "navbox-odd",
	even = "navbox-even",
	caption = "caption",
	above = "above",
	before = "before",
	main = "navbox-main-content",
	after = "after",
	below = "below",
	flex = "flex",
	pair = "tr", -- opis+spis - tylko w divach
	group = "opis", -- navbox-group
	list = "spis", -- navbox-list
	hlist = "hlist",
	vertical = "pionowy",
	-- zestawy
	innerStandard = "inner-standard",
	innerColumns = "inner-columns",
	innerCustom = "inner-custom",
	innerGroup = "inner-group",
	-- oraz prefiksy
	address = "a",
	name = "navbox-name-",
},

validExtraClasses = {
	-- razem z 'navbox'
	["pionowy"] = true,
	["ll-script"] = true,
	["ll-script-dl-hlist"] = true,
	["nav-teams"] = true,
	["medaliści"] = true,
	-- w treści głównej spisów
	["kz-linia"] = false,
	["hnowrap-ul-ul"] = false,
	["hwrap"] = false,
},

navbar = {
	p = "Pokaż ten szablon",
	d = "Dyskusja na temat tego szablonu",
	e = "Możesz edytować ten szablon. Użyj przycisku podglądu przed zapisaniem zmian.",
	U = "Przegląd dołączeń i linków",
	mini = { p = "p", d = "d", e = "e", U = "U", },
	short = { p = "pokaż", d = "dyskusja", e = "edytuj", U = "U", },
	fake = "fakebar",
},

}