Moduł:NoWrap/resources

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:NoWrap/resources/opis

return {
	months = {
		["styczeń"] = 1,   ["stycznia"] = 1,   ["sty"] = 1, ["I"] = 1,
		["luty"] = 2,     ["lutego"] = 2,    ["lut"] = 2, ["II"] = 2,
		["marzec"] = 3,    ["marca"] = 3,     ["mar"] = 3, ["III"] = 3,
		["kwiecień"] = 4,   ["kwietnia"] = 4,   ["kwi"] = 4, ["IV"] = 4,
		["maj"] = 5,     ["maja"] = 5,            ["V"] = 5,
		["czerwiec"] = 6,   ["czerwca"] = 6,    ["cze"] = 6, ["VI"] = 6,
		["lipiec"] = 7,    ["lipca"] = 7,     ["lip"] = 7, ["VII"] = 7,
		["sierpień"] = 8,   ["sierpnia"] = 8,   ["sie"] = 8, ["VIII"] = 8,
		["wrzesień"] = 9,   ["września"] = 9,   ["wrz"] = 9, ["IX"] = 9,
		["październik"] = 10, ["października"] = 10, ["paź"] = 10, ["X"] = 10,
		["listopad"] = 11,  ["listopada"] = 11,  ["lis"] = 11, ["XI"] = 11,
		["grudzień"] = 12,  ["grudnia"] = 12,   ["gru"] = 12, ["XII"] = 12,
	},
	marker = {
		format = "\127_NoWrapItem%d_\127",
		pattern = "\127_NoWrapItem(%d+)_\127",
	},
	prefix = {
		word = "(%w+)%s+",
		float = "%f[%w]",
		fixed = "^",
		sticky = "%s*",
		empty = "%f[^%s\0]",
	},
	suffix = {
		word = "%s+(%w+)",
		float = "%f[%W]",
		fixed = "$",
		sticky = "%s*",
		empty = "%f[%s\0]",
	},
	dates = {
		{
			pattern = "%[%[(%d%d?)%s+(%l+)%]%]%s+%[%[(%d%d%d%d) p%.n%.e%.%]%]",
			groups = { "day", "month", "year" },
		},
		{
			pattern = "(%d%d?)%s+(%l+)%s+(%d%d%d%d) p%.n%.e%.",
			groups = { "day", "month", "year" },
		},
		{
			pattern = "%[%[(%d%d?)%s+(%l+)%]%]%s+%[%[(%d%d%d%d)%]%]",
			groups = { "day", "month", "year" },
		},
		{
			pattern = "(%d%d?)%s+(%l+)%s+(%d%d%d%d)",
			groups = { "day", "month", "year" },
		},
	},
}