Moduł:String/opis

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

To jest strona dokumentacji dla Moduł:String

Moduł zawiera zestaw funkcji do operacji na ciągach znaków (string).

Można podawać parametry w formie nienazwanej według kolejności z dokumentacji.

Funkcja Przeznaczenie Zapis Opis parametrów
len Długość ciągu {{#invoke:String|len|s=}}
 1. s - ciąg do zmierzenia
sub Wycina fragment od wybranej pozycji o określonej długości {{#invoke:String|sub|s=|i=|j=}}
 1. s - oryginalny ciąg
 2. i - pozycja, od której zacząć
 3. j - pozycja, na której skończyć. Domyślnie do końca.
sublength Wywołuje ustring.sub. {{#invoke:String|sublength|s=|i=|j=}}
 1. s - oryginalny ciąg
 2. i - pozycja, od której zacząć
 3. j - pozycja, na której skończyć. Domyślnie do końca.
match Znajdź pasujące {{#invoke:String|match|s=|pattern=|start=|match=|plain=|nomatch=}}
 1. s: Przeszukiwany ciąg
 2. pattern: Wzór do znalezienia
 3. start: Odkąd szukać. Pierwszy znak to 1. Domyślnie: 1.
 4. match: Które wystąpienie zwrócić? Domyślnie:1. Liczba ujemna liczy od końca.
 5. plain: 1 jeżeli czysty tekst, 0 dla wyrażeń regularnych (domyślnie)
 6. nomatch: Jeśli nie znaleziono dopasowania, zwrócona zostanie wartość tego parametru, zamiast komunikatu błędu.
pos Pobierz N znak ciągu {{#invoke:String|pos|target=|pos=}}
 1. target - ciąg do przeszukania
 2. pos - numer pozycji znaku
str_find Wywołuje mw.ustring.find {{#invoke:String|str_find|source=|target=}}
 1. source: Przeszukiwany ciąg
 2. target: Wyszukiwany ciąg
find Zwraca pozycję określonego fragmentu w przeszukiwanym ciągu {{#invoke:String|find|source=|target=|start=|plain=}}
 1. source: Przeszukiwany ciąg
 2. target: Wyszukiwany ciąg
 3. start - od której pozycji wyszukiwać
 4. plain - 1 jeżeli czysty teskt, 0 dla wyrażeń regularnych
replace Zamiana tekstu w ciągu {{#invoke:String|replace|source=|pattern=|replace=|count=|plain=}}
 1. source - Oryginalny ciąg
 2. pattern - Wyszukiwany wzorzec
 3. replace - Zmień na...
 4. count - Ogranicz zamianę do X pierwszych wystąpień
 5. plain - 1 jeżeli czysty tekst, 0 dla wyrażeń regularnych
rep Powtórz ciąg kilka razy. Wywołuje string.rep. {{#invoke:String|rep|string|ile}}
 1. Ciąg do powtórzenia
 2. Ile razy
join Łączy teksty podane jako parametry w jeden ciąg za pomocą łącznika. {{#invoke:String|join|łącznik|parametr1|parametr2|...}}
 1. łącznik - element umieszczany pomiędzy kolejnymi parametrami
 2. parametr1, parametr2, ... - kolejne argumenty do połączenia