Moduł:Wikidane/format/snak

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Wikidane/format/snak/opis

local moduleData = mw.loadData("Module:Wikidane/data")

return {
	
scope = "snak",

format = function(snak, options)
	local p = moduleData.snakFormatSelector
	local d = snak
	while true do
		if p.enter then
			d = d[p.enter]
		end
		
		local s = d[p.use]
		if not s then
			return nil
		end
		
		local c = p.choose[s]
		if not c then
			return
		end
		
		if type(c) == "string" then
			return require(c).format(snak, options)
		end
		
		if type(c) ~= "table" then
			return
		end
		
		p = c
	end
end,

}