Polska Encyklopedia Numizmatyczna:Katalog Banknotów IV

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
To jest nie tylko zatwierdzona wersja strony, ale również ostatnia jej wersja.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

II Rzeczpospolita

Nr kat. Nominał Strona przednia Strona tylna Konkordancja
401 500 marek polskich 500 marek polskich 1919 styczeń awers pen.jpg 500 marek polskich 1919 styczeń rewers.jpg

Miłczak: 17
Kowalski: 68
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 17

402 100 marek polskich 100 marek polskich 1919 luty awers.jpg 100 marek polskich 1919 luty rewers.jpg

Miłczak: 18
Kowalski: 69
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 18

403 1 marka polska 1 marka polska 1919 maj awers.jpg 1 marka polska 1919 maj rewers.jpg

Miłczak: 19
Kowalski: 70
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 19

404 5 marek polskich 5 marek polskich 1919 maj awers.jpg 5 marek polskich 1919 maj rewers.jpg

Miłczak: 20
Kowalski: 71
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 20

405 20 marek polskich 20 marek polskich 1919 maj awers.jpg 20 marek polskich 1919 maj rewers.jpg

Miłczak: 21
Kowalski: 72
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 21

406 1000 marek polskich 1000 marek polskich 1919 maj awers.jpg 1000 marek polskich 1919 maj rewers.jpg

Miłczak: 22
Kowalski: 73
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 22

407 1 marka polska 1 marka polska 1919 sierpień awers.jpg 1 marka polska 1919 sierpień rewers.jpg

Miłczak: 23
Kowalski: 74
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 23

408 5 marek polskich 5 marek polskich 1919 sierpień awers.jpg 5 marek polskich 1919 sierpień rewers.jpg

Miłczak: 24
Kowalski: 75
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 24

409 10 marek polskich 10 marek polskich 1919 awers.jpg 10 marek polskich 1919 rewers.jpg

Miłczak: 25
Kowalski: 76
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 25

410 20 marek polskich 20 marek polskich 1919 sierpień awers.jpg 20 marek polskich 1919 sierpień rewers.jpg

Miłczak: 26
Kowalski: 77
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 26

411 100 marek polskich 100 marek polskich 1919 sierpień awers.jpg 100 marek polskich 1919 sierpień rewers.jpg

Miłczak: 27
Kowalski: 78
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 27

412 500 marek polskich 500 marek polskich 1919 sierpień awers.jpg 500 marek polskich 1919 sierpień rewers.jpg

Miłczak: 28
Kowalski: 79
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 28

413 1000 marek polskich 1000 marek polskich 1919 sierpień awers.jpg 1000 marek polskich 1919 sierpień rewers.jpg

Miłczak: 29
Kowalski: 80
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 29

414 ½ marki polskiej 0.5 marki polskiej 1920 awers.jpg 0.5 marki polskiej 1920 rewers.jpg

Miłczak: 30
Kowalski: 81
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 30

415 5000 marek polskich 5000 marek polskich 1920 awers.jpg 5000 marek polskich 1920 rewers.jpg

Miłczak: 31
Kowalski: 82
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 31

416 10 000 marek polskich 10000 marek polskich 1922 awers.jpg 10000 marek polskich 1922 rewers.jpg

Miłczak: 32
Kowalski: 83
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 32

417 50 000 marek polskich 50000 marek polskich 1922 awers.jpg 50000 marek polskich 1922 rewers.jpg

Miłczak: 33
Kowalski: 84
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 33

418 250 000 marek polskich 250000 marek polskich 1923 awers.jpg 250000 marek polskich 1923 rewers.jpg

Miłczak: 34
Kowalski: 85
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 35

419 100 000 marek polskich 100000 marek polskich 1923 awers.jpg 100000 marek polskich 1923 rewers.jpg

Miłczak: 35
Kowalski: 86
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 34

420 500 000 marek polskich 500000 marek polskich 1923 awers.jpg 500000 marek polskich 1923 rewers.jpg

Miłczak: 36
Kowalski: 87
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 36

421 1 000 000 marek polskich 1000000 marek polskich 1923 awers.jpg 1000000 marek polskich 1923 rewers.jpg

Miłczak: 37
Kowalski: 88
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 37

422 5 000 000 marek polskich 5000000 marek polskich 1923 awers.jpg 5000000 marek polskich 1923 rewers.jpg

Miłczak: 38
Kowalski: 89
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 38

423 10 000 000 marek polskich 10000000 marek polskich 1923 awers.jpg 10000000 marek polskich 1923 rewers.jpg

Miłczak: 39
Kowalski: 90
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 39

424 50 000 000 marek polskich Przekaz 50000000 marek polskich 1924 WZÓR awers.jpg Przekaz 50000000 marek polskich 1924 WZÓR rewers.jpg

Miłczak: 40
Kowalski: -
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 40

425 100 000 000 marek polskich Przekaz 100000000 marek polskich 1924 WZÓR awers.jpg Przekaz 100000000 marek polskich 1924 WZÓR rewers.jpg

Miłczak: 41
Kowalski: -
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 41

426 1 grosz Bilet zdawkowy 1 grosz 1924 lewy awers.jpg Bilet zdawkowy 1 grosz 1924 prawy awers.jpg Bilet zdawkowy 1 grosz 1924 lewy rewers.jpg Bilet zdawkowy 1 grosz 1924 prawy rewers.jpg

Miłczak: 42
Kowalski: 91a,b,c
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 42a,b

427 5 groszy Bilet zdawkowy 5 groszy 1924 lewy awers.jpg Bilet zdawkowy 5 groszy 1924 prawy awers.jpg Bilet zdawkowy 5 groszy 1924 lewy rewers.jpg Bilet zdawkowy 5 groszy 1924 prawy rewers.jpg

Miłczak: 43
Kowalski: 92a,b
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 43a,b

428 10 groszy Bilet zdawkowy 10 groszy 1924 awers.jpg Bilet zdawkowy 10 groszy 1924 rewers.jpg

Miłczak: 44
Kowalski: 93
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 44

429 20 groszy Bilet zdawkowy 20 groszy 1924 awers.jpg Bilet zdawkowy 20 groszy 1924 rewers.jpg

Miłczak: 45
Kowalski: 94
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 45

430 50 groszy Bilet zdawkowy 50 groszy 1924 awers.jpg Bilet zdawkowy 50 groszy 1924 rewers.jpg

Miłczak: 46
Kowalski: 95
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 46

431 1 złoty
bilet zdawkowy
1 złoty 1919 awers.jpg 1 złoty 1919 rewers.jpg

Miłczak: 47
Kowalski: 96
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 51

432 2 złote
bilet zdawkowy
2 złote 1919 awers.jpg 2 złote 1919 rewers.jpg

Miłczak: 48
Kowalski: 97
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 52

433 5 złotych 5 złotych 1919 awers.jpg 5 złotych 1919 rewers.jpg

Miłczak: 49
Kowalski: 98
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 53

434 10 złotych 10 złotych 1919 brązowe tło klauzuli prawnej awers.jpg 10 złotych 1919 brązowe tło klauzuli prawnej rewers.jpg

Miłczak: 50
Kowalski: 99
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 54

435 20 złotych 20 złotych 1919 awers.jpg 20 złotych 1919 rewers.jpg

Miłczak: 51
Kowalski: 100
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 55

436 50 złotych 50 złotych 1919 awers.jpg 50 złotych 1919 rewers.jpg

Miłczak: 52
Kowalski: 101
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 56

437 100 złotych 100 złotych 1919 awers.jpg 100 złotych 1919 rewers.jpg

Miłczak: 53
Kowalski: 102
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 57

438 500 złotych 500 złotych 1919 awers.jpg 500 złotych 1919 rewers.jpg

Miłczak: 54
Kowalski: 103
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 58

439 1000 złotych
niewyemitowany
1000 złotych 1919 awers.jpg 1000 złotych 1919 rewers.jpg

Miłczak: 55
Kowalski: N 1
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 59a

440 5000 złotych
niewyemitowany
5000 złotych 1919 WZÓR awers.jpg 5000 złotych 1919 WZÓR rewers.jpg

Miłczak: 56
Kowalski: N 2
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 60

441 5 złotych 5 złotych 1924 awers.jpg 5 złotych 1924 rewers.jpg

Miłczak: 57
Kowalski: 104
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 61

442 10 złotych 10 złotych 1924 awers.jpg 10 złotych 1924 rewers.jpg

Miłczak: 58
Kowalski: 105
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 62a

443 20 złotych 20 złotych 1924 awers.jpg 20 złotych 1924 rewers.jpg

Miłczak: 59
Kowalski: 106
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 63a

444 2 złote Bilet zdawkowy 2 złote 1925 awers.jpg Bilet zdawkowy 2 złote 1925 rewers.jpg

Miłczak: 60
Kowalski: 107
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 47a,b

445 5 złotych Bilet zdawkowy 5 złotych 1925 awers.jpg Bilet zdawkowy 5 złotych 1925 rewers.jpg

Miłczak: 61
Kowalski: 108
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 48

446 50 złotych 50 złotych 1925 awers.jpg 50 złotych 1925 rewers.jpg

Miłczak: 62
Kowalski: 109
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 64

447 20 złotych 20 złotych 1926 awers.jpg 20 złotych 1926 rewers.jpg

Miłczak: 63
Kowalski: 110
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 65

448 10 złotych 10 złotych 1926 awers.jpg 10 złotych 1926 rewers.jpg

Miłczak: 64
Kowalski: 111
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 66

449 5 złotych Bilet państwowy 5 złotych 1926 awers.jpg Bilet państwowy 5 złotych 1926 rewers.jpg

Miłczak: 65
Kowalski: 112
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 49

450 10 złotych
niewymemitowany
10 złotych 1928 awers.jpg 10 złotych 1928 rewers.jpg

Miłczak: 66
Kowalski: N 3
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 67

451 20 złotych
niewymemitowany
20 złotych 1928 awers.jpg 20 złotych 1928 rewers.jpg

Miłczak: 67
Kowalski: N 4
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 68

452 10 złotych 10 złotych 1929 r. AWERS.jpg 10 złotych 1929 r. REWERS.jpg

Miłczak: 68
Kowalski: 113
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 69

453 20 złotych 20 złotych 1929 awers.jpg 20 złotych 1929 rewers.jpg

Miłczak: 69
Kowalski: 114
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 70

454 50 złotych 50 złotych 1929 r. AWERS.jpg 50 złotych 1929 r. REWERS.jpg

Miłczak: 70
Kowalski: 115
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 71

455 5 złotych 5 złotych 1930 r. AWERS.jpg 5 złotych 1930 r. REWERS.jpg

Miłczak: 71
Kowalski: 116
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 72

456 20 złotych 20 złotych 1931 awers.jpg 20 złotych 1931 rewers.jpg

Miłczak: 72
Kowalski: 117
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 73

457 100 złotych 100 złotych 1932 awers.jpg 100 złotych 1932 rewers.jpg

Miłczak: 73
Kowalski: 118
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 74

458 100 złotych 100 złotych 1934 r. AWERS.jpg 100 złotych 1934 r. REWERS.jpg

Miłczak: 74
Kowalski: 119
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 75

459 2 złote 2 złote 1936 seria ET awers.jpg 2 złote 1936 seria ET rewers.jpg

Miłczak: 75
Kowalski: 120
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 76

460 20 złotych 20 złotych 1936 r. AWERS.jpg 20 złotych 1936 r. REWERS.jpg

Miłczak: 76
Kowalski: 121
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 77

461 50 złotych
niewyemitowane
50 złotych 1936 Jan Henryk Dąbrowski awers.jpg 50 złotych 1936 Jan Henryk Dąbrowski rewers.jpg

Miłczak: 77
Kowalski: N 5
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 78

462 1 złoty Bilet państwowy 1 złoty 1938 awers.jpg Bilet państwowy 1 złoty 1938 rewers.jpg

Miłczak: 78
Kowalski: 122
Parchimowicz: n/n
Fischer: n/n
Pick: 50