Skrót: WP:Mbox

Polska Encyklopedia Numizmatyczna:Szablony komunikatów

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
To jest zatwierdzona wersja strony. To nie jest ostatnia jej wersja. Zobacz najnowszą wersję.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szablony komunikatów (mboksy) – rodzaj szablonu szablonów używany do tworzenia spełniających przyjęte standardy komunikatów dla czytelników i edytorów Wikipedii. Stosowanie standardowych szablonów komunikatów pozwala zachować spójny wygląd stron, przez co zwiększa czytelność stron.

Wprowadzane w dalszym ciągu zmiany standaryzacyjne, zmieniające niestandardowe ramki komunikatów na szablony opisane niżej, jest czynnością nieuniknioną oraz zgodną z przyjętymi regułami i zwyczajami.

Szablony komunikatów są podzielone według przestrzeni nazw, dla których są przeznaczone.

Rodzaje szablonów mbox wg zastosowania

Poniżej przedstawiono skrócony opis i charakterystykę stosowania szablonów tworzących komunikaty, podzielonych według obszaru ich zastosowania i przestrzeni nazw.

Artykuły

Zobacz też: dokumentację szablonu {{ambox}}

Dla tworzenia wszelkich szablonów komunikatów przeznaczonych do przestrzeni głównej przeznaczony jest szablon {{ambox}}. Składa się z pionowego, dziesięciopikselowego kolorowego paska reprezentującego typ wiadomości wg standardowej kolorystyki, obszaru dla ikony oraz tekstu.

Domyślnie tekst nie jest formatowany, więc istnieje możliwość umieszczania w polu tekstu także przycisków i innych elementów wikikodu. Przyjęło się powszechnie, że pierwszy wiersz komunikatu lub najistotniejsze informacje są wytłuszczone, a kolejne są zapisane mniejszą czcionką, chociaż nie jest to przyjętą formalnie zasadą. Szablon umożliwia pominięcie miejsca na grafikę lub wstawienie na jej miejsce pustego marginesu. Można też wstawić grafikę lub szablon skrótu w prawej części szablonu.

Szablon {{ambox}} nie powinien być stosowany poza przestrzenią główną – należy go stosować tylko wtedy, kiedy komunikat występuje tylko w artykułach. W przypadku, gdy komunikat jest stosowany w wielu przestrzeniach, używać powinno się automatycznego szablonu {{mbox}}.

Strony dyskusji

Zobacz też: dokumentację szablonu {{tmbox}}

Dla tworzenia wszelkich szablonów komunikatów przeznaczonych do stron dyskusji przeznaczony jest szablon {{tmbox}}. Składa się z kolorowej ramki, reprezentującej typ wiadomości wg standardowej kolorystyki, obszaru dla ikony oraz tekstu. Szablon charakteryzuje się żółtobeżowym tłem, niezależnym od kolorystyki ramki.

Domyślnie tekst nie jest formatowany, więc istnieje możliwość umieszczania w polu tekstu także przycisków i innych elementów wikikodu. Przyjęło się powszechnie, że pierwszy wiersz komunikatu lub najistotniejsze informacje są wytłuszczone, a kolejne są zapisane mniejszą czcionką, chociaż nie jest to przyjętą formalnie zasadą. Szablon umożliwia pominięcie miejsca na grafikę lub wstawienie na jej miejsce pustego marginesu. Można też wstawić grafikę lub szablon skrótu w prawej części szablonu.

Szablon {{tmbox}} nie powinien być stosowany poza stronami dyskusji. W przypadku, gdy istnieje konieczność stosowania komunikatu w wielu przestrzeniach nazw, używać powinno się automatycznego szablonu {{mbox}}.

Komunikaty systemowe i strony specjalne

Zobacz też: dokumentację szablonu {{fmbox}}

Na stronach specjalnych, oknach oprogramowania, systemowych opisach grafik (jeśli konieczne) oraz w komunikatach powinno stosować się powiadomienia budowane szablonem {{fmbox}}. Wygląd szablonu można regulować parametrami styl i styl tekstu, narzucona jest 100% szerokość.

Tych szablonów w żadnym przypadku nie powinno się stosować poza stronami systemowymi i specjalnymi.

Pozostałe strony

Zobacz też: dokumentację szablonu {{ombox}}

W następujących przestrzeniach nazw Wikipedia, Pomoc, Wikipedysta/Wikipedystka, Kategoria, Plik, Szablon, Portal, Wikiprojekt należy stosować dla komunikatów szablon {{ombox}}. Składa się z kolorowej ramki, reprezentującej typ wiadomości wg standardowej kolorystyki, obszaru dla ikony oraz tekstu. Szablon charakteryzuje się białym tłem, niezależnym od kolorystyki ramki. W przypadku stylu wiadomość ramka nie jest niebieska, ale szara.

Domyślnie tekst nie jest formatowany, więc istnieje możliwość umieszczania w polu tekstu także przycisków i innych elementów wikikodu. Przyjęło się powszechnie, że pierwszy wiersz komunikatu lub najistotniejsze informacje są wytłuszczone, a kolejne są zapisane mniejszą czcionką, chociaż nie jest to przyjętą formalnie zasadą. Szablon umożliwia pominięcie miejsca na grafikę lub wstawienie na jej miejsce pustego marginesu. Można też wstawić grafikę lub szablon skrótu w prawej części szablonu.

Szablon {{ombox}} nie powinien być stosowany w innych przestrzeniach nazw niż wymienione powyżej. W przypadku, gdy istnieje konieczność stosowania komunikatu w wielu przestrzeniach nazw, używać powinno się automatycznego szablonu {{mbox}}.

W polskojęzycznej Wikipedii pełni jednocześnie funkcję szablonów {{cmbox}}, {{imbox}}, wyodrębnionych w projektach siostrzanych jako osobne szablony dla kategorii i stron plików.

Automatyczne wykrywanie

Zobacz też: dokumentację szablonu {{mbox}}

W przypadku tworzenia komunikatów dla wielu przestrzeni nazw, tj. {{ek}}, {{DNU}}, powinno się stosować szablon {{mbox}}. Ten szablon upraszcza kod źródłowy komunikatów, ponieważ automatycznie dostosowuje swój wygląd w zależności od przestrzeni nazw (funkcja parsera typu {{#switch: {{NAMESPACE}}...}} nie jest konieczna).

Szablon {{mbox}} obsługuje wszystkie cztery standardowe kolory, a także parametry grafiki z lewej i prawej strony. Tekst można dowolnie formatować.

Ujednoznacznienia

Zobacz też: dokumentację szablonu {{dmbox}}

Do tworzenia powiadomień typowych dla ujednoznacznień i informacji o innych znaczeniach (tj. {{ujednoznacznienie}}, {{inne znaczenia}}, {{nie mylić z}}) stosować należy szablon {{dmbox}}. Szablon posiada domyślnie ikonę ujednoznacznienia, którą można zmieniać. Tekst po prawej stronie ikony można dowolnie formatować i ustalać.

Do tworzenia powiadomień o ujednoznacznieniach nie należy stosować szablonu {{ambox}}, i odwrotnie: dla powiadomień w artykułach niezwiązanych z ujednoznacznieniami nie należy stosować szablonu {{dmbox}}.

Odmiany kolorystyczne szablonów mbox

Kolorystyka szablonów komunikatów ma za zadanie odzwierciedlać treść tekstu zawartą w komunikacie. W polskojęzycznej Wikipedii (z wyłączeniem szablonów {{fmbox}} i {{dmbox}} o innym charakterze) stosowane są cztery podstawowowe odmiany kolorystyczne, przedstawione w tabelach poniżej.

Obowiązujące odmiany kolorystyczne
Kolor Nazwa parametru Zastosowanie
czerwony (#d33) poważny Powiadomienia krytyczne, takie jak komunikaty: {{ek}}, {{NPA}}. Ten parametr używany jest wyjątkowo.
pomarańczowy (#f28500) zawartość Powiadomienia ostrzegawcze dotyczące formy czy merytorycznej zawartości strony; takie jak {{Dopracować}} w przestrzeni głównej, czy {{wysokie ryzyko}} w dokumentacjach szablonów.
fioletowy (#9932cc) integracja Wszelkie powiadomienia dotyczące propozycji lub informacji o przeniesieniu, integracji i dzieleniu stron.
niebieski (#36c) wiadomość Neutralne informacje, powiadomienia o dyskusjach, komunikaty o przebudowie strony. W innych przestrzeniach nazw wyróżnione wskazówki i uwagi dla edytorów.


Wycofane lub niepraktykowane odmiany kolorystyczne
Kolor Nazwa parametru Zastosowanie
żółty (#f4c430) styl Usunięty parametr jako dublujący zawartość. Parametr o żółtej kolorystyce miał informować raczej o pomyłkach stylistycznych w kodzie tekstu, w przeciwieństwie do zawartość, informującego o poważniejszych kłopotach, jak brak źródeł.
W siostrzanych projektach:
szary (#bba) ochrona Dawniej stosowany w innych Wikipediach do dużego powiadomienia o blokadzie edycji strony, z uzasadnieniem i opisem. Obecnie zastąpiony ikonami w pasku tytułu. Kolor szary tej wersji stosowany jest jednak nadal w kontekście powiadomień o wyróżnieniach, jak np. w polskich Wikipodróżach.
jasnozielony (#66CC44) good Stosowany w innych projektach o pozytywnych informacjach nt. artykułu, jak informacja o wyróżnieniu. W polskojęzycznej Wikipedii stosowane są dla wyróżnień ikony w pasku tytułu.
ciemnozielony (#228b22) growth W siostrzanych projektach stosowany do tworzenia powiadomień o zalążkach lub konieczności rozbudowy treści strony.
zielony (#339966) discussion Stosowany w innych projektach do informacji o trwających dyskusjach.
brązowy (#909000) archive Stosowany rzadko do powiadomień o archiwach stron (np. w górnołużyckiej Wikipedii).

Statystyki

Liczbowo

Poniższa tabela zawiera liczbę transkluzji szablonów komunikatów w poszczególnych projektach siostrzanych i w polskojęzycznej Wikipedii (stan na maj 2015). Podane dane są przybliżone i służą do celów orientacyjnych. Podana w pierwszej kolumnie liczba w nawiasie oznacza liczbę wszystkich stron w danym projekcie.

{{Ambox}} {{Cmbox}} {{Imbox}} {{Tmbox}} {{Fmbox}} {{Ombox}} {{Mbox}} {{Asbox}} {{Dmbox}} {{Ivmbox}}
plwiki
(2 300 000)
41 700 231 000 3 200 19 200 55 300 108 300
enwiki
(36 220 000)
1 112 000 132 000 872 000 1 583 000 10 300 392 000 186 000 1 936 000 312 000 5 500
ruwiki
(4 270 000)
216 000 210 108 000 390 540 10
itwiki
(4 027 000)
dewiki
(5 170 000)

Procentowo

Poniższa tabela prezentuje procent stron zawierających lub wykorzystujących dany szablon komunikatu. Poniższe wartości otrzymano w wyniku podzielenia przybliżonej wartości transkluzji przez łączną liczbę stron w danym projekcie (stan na maj 2015). Podane dane są przybliżone i służą do celów orientacyjnych. Zestawienie może być użyte w celu sprawdzania stosunkowego użycia szablonów i zwalczania nadużyć ich stosowania, względem wykorzystań w projektach siostrzanych.

Symbolami Increase2.svg i Decrease2.svg oznaczono wykorzystanie w polskojęzycznej Wikipedii procentowo większe lub mniejsze od uśrednionego wykorzystania w projektach siostrzanych.

{{Ambox}} {{Cmbox}} {{Imbox}} {{Tmbox}} {{Fmbox}} {{Ombox}} {{Mbox}} {{Asbox}} {{Dmbox}} {{Ivmbox}}
plwiki 2% Decrease2.svg 10% Increase2.svg 0,1% Increase2.svg 0,8% Increase2.svg 2,4% Increase2.svg 5% Increase2.svg
enwiki 3% 0,4% 2,4% 4,3% 0,03% 1% 0,5% 5,3% 0,9% 0,02%
ruwiki 5% 0,005% 2,5% 0,01% 0,01% 0,0002%
itwiki
dewiki

Zobacz też