Renata Ciołek

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Renata Ciołek (ur. 1972) - archeolog, numizmatyk, doktor habilitowana nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 ukończyła archeologię na UW (habilitacja 2011 r.) Od początku działalności naukowo-dydaktycznej związana z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Pracowni Numizmatycznej Wydziału Historycznego. Główny wykonawca międzynarodowego projektu korpusu znalezisk monet antycznych na ziemiach Polski Fundmünzen der römischen Zeit in Polen] (FMRPL). Specjalność: archeologia okresu rzymskiego, numizmatyka rzymska i grecka, w tym szczególnie mennictwo antyczne na Półwyspie Bałkańskim.

Najważniejsze publikacje (monografie)

  1. Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu, Warszawa 2001.
  2. Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen. Pommern, Moneta t. 67, Wetteren 2007, ss. 297, map 7, tablic 12.
  3. Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen. Schlesien, Moneta t. 83, Wetteren 2008, ss. 356, map 7, tablic 5. (recenzja: A. Błażejewski, Wiadomości Numizmatyczne, R. LIII, 2009 [2010], z. 2, s. 272-274)
  4. Emisje króla Ballaiosa. Początki mennictwa w Ilirii, Warszawa 2011, ss 350, tabl. I-IV
  5. Coins from sector IV, Novae. Legionary Fortress and late antique town, vol. II, Warszawa 2011, ss. 350, tab. V, plany (współautor P. Dyczek)

Linki zewnętrzne